Bukvarević: Ja sam ministar svih boraca i invalida odbrambeno oslobodilačkog rata 1992.-1995.

1posjeta002

Bukvarević: Ja sam ministar svih boraca i invalida odbrambeno oslobodilačkog rata 1992.-1995.

Dijeljenje

Ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno oslobodilačkog rata u Vladi Federacije BiH i predsjednik OO SDA Tuzla doc.dr. Salko Bukvarević u subotu 04. aprila je upriličio prvi radni sastanak sa predstavnicima Koordinacije boračkih organizacija Grada Tuzle.

Na ovom sastanku ministar Bukvarević se zahvalio na podršci koju je dobio od boračkih organizacija iz Tuzle za kandidaturu na ministarsku poziciju.

Postojeću saradnju je ocijenio vrlo pozitivnom, sa željom da se tako nastavi i na svim drugim nivoima na kojima djeluju boračka udruženja i savezi. Istakao je da je postignut uspjeh očuvanja pozicije federalnog budžeta za boračku populaciju kao u 2014. godini, 303 miliona KM-a za invalidnine i 14 miliona za dobitnike najvećih ratnih priznanja.

Pozvao je boračke organizacije Grada Tuzle i šire, da se zajednički rješavaju operativni poslovi u okviru Ustava i zakona, uz napomenu da im stoji na raspolaganju.

Već u sljedećoj sedmici predstoji sastanak ministra Bukvarevića sa kantonalnim ministrima za boračka pitanja, a zatim i sa predstavnicima svih federalnih boračkih organizacija.

U okviru ovog sastanka gospodin Ahmet Zulić predsjednik Udruženja demobilisanih policajaca ” Manevarac” Grada Tuzle je uručio zahvalnicu ministru Bukvareviću za donaciju koju je svojevremeno OO SDA Tuzla obezbijedio prilikom gradnje kuće ratnom vojnom invalidu Husejnu Ademoviću iz Soline.

x

y

1posjeta004
Služba za odnose s javnošću OO SDA Tuzla