Asocijacija mladih OO SDA Tuzla daje punu podršku usvajanju Nacrta Zakona o volontiranju u FBiH

zakonovolonterizmu005

Asocijacija mladih OO SDA Tuzla daje punu podršku usvajanju Nacrta Zakona o volontiranju u FBiH

 

Predstavnici Asocijacije mladih Općinskog odbora SDA Tuzla održali su press konferenciju na kojoj su prezentirane dosadašnje aktivnosti Asocijacije koje se odnose na nedavno usvojeni Nacrt Zakona o volontiranju u Federaciji Bosne i Hercegovine, a od strane Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.


Naime, Komisija za pitanja mladih FBiH u kojoj su pored omladinaca iz Asocijacije mladih SDA BiH bili i predstavnici političkih podmladaka drugih stranaka, u saradnji sa nevladinim sektorom, pokrenula je prije nekoliko godina proceduru izrade Zakona o volontiranju. Predsjednik Asocijacije mladih SDA Tuzla gospodin Edis Bajić je 2010. godine podnio na Općinskom vijeću Tuzla vijećnićku inicijativu Parlamentu Federacije BiH i Vladi Federacije BiH za hitno usvajanje ovog zakona. U obrazloženju inicijative istaknuto je kako uprkos značaju volonterskog rada u bosanskohercegovačkom društvu, volonter i volontiranje nisu prepoznati kao pravna kategorija u BiH. Jedino priznata pravna kategorija „volontera” su pripravnici koji su regulisani propisima o radnim odnosima, iako se oni ne mogu smatrati volonterima. Takođe, naglašeno je, propisi o obligacionim odnosima – posebno odredbe ugovora o djelu – ne pružaju odgovarajući pravni osnov za angažovanje volontera.

Usvajanjem Zakona o volontiranju u FBiH to bi se promijenilo.

zakonovolonterizmu004„Uzimajući u obzir sve naprijed navedeno, činjenicu da u BIH ne postoji odgovarajući pravni osnov za angažovanje volontera, te njihovih prava, kao i cijeneći sveukupnu korist koju donosi volontiranje, evidentno je koliko je važno da se pitanje volontera zakonski reguliše. Konkretno to bi za mlade ljude značilo sticanje radnog iskustva koje se danas u konkursima traži. Organizator volontiranja, po ovom Zakonu, mogu biti federalni i kantonalni organi uprave, organi jedinica lokalne samouprave, javne ustanove, javne i privatne visokoškolske ustanove te pravna lica koja su registrovana u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama FBiH ili Zakonom o udruženjima i fondacijama BiH. Ugovor o volontiranju može sklopiti osoba s poslovnom sposobnošću kao i maloljetna osoba koja je starija od 15 godina na koju se primjenjuju posebni principi zaštite maloljetnih volontera u skladu sa ovim zakonom „ – kazao je predsjednik Asocijacije mladih SDA Tuzla Edis Bajić, koji je u okviru Komisije za pitanja mladih FBiH učestvovao u pokretanju procedure izrade Zakona o volontiranju.

Podsjećamo, za Nacrt Zakona o volontiranju u Federaciji Bosne i Hercegovine su glasala 72 zastupnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, 3 su bila suzdržana dok glasova „protiv” nije bilo. Brojni zastupnici su izrazili svoje zadovoljstvo inicijativom i samim tekstom Nacrta.

Republika Srpska je Zakon o volontiranju već usvojila, a početkom 2010. godine u Federaciji BiH je formirana Formalna radna grupa za razvoj i promoviranje Zakona o volontiranju u FBiH. Sada, nakon usvajanja teksta Nacrta ovog zakona, Predstavnički dom je utvrdio period za javnu raspravu u trajanju od 60 dana.

U Asocijaciji mladih SDA Tuzla su izrazili zadovoljstvo da je i sadašnji saziv Komisije za pitanja mladih nastavio istu proceduru i doprinio da se usvajanje Nacrta ovog zakona privede kraju. Asocijacija se stavlja na raspolaganje svim mladim ljudima koji su zainteresovani da uzmu učešće u raspravi o Nacrtu ovog zakona, a svoje sugestije mogu dostaviti u OO SDA Tuzla.

U narednom preiodu Asocijacija mladih SDA Tuzla će raditi sa predstavnicima Unije studenata i omladinskih organizacija na promociji Zakona o volonterizmu i kreiranju što boljih prijedloga za Nacrt Zakona kako bi sam Zakon o volonterizmu bio usvojen u najboljoj formi za mlade ljude.

Služba za odnose s javnošću OO SDA Tuzla