Asocijacija „Fatma „ GO SDA Tuzla razmatrala Izvještaj o realizovanim aktivnostima

20180412 104846

Asocijacija „Fatma „ GO SDA Tuzla razmatrala Izvještaj o realizovanim aktivnostima

Na sjednici Asocijacije „ Fatma” GO SDA Tuzla, koja je održana 11. aprila 2018. godine, uže rukovodstvo je razmatralo Izvještaj o realizovanim aktivnostima u periodu 12. februar – 11. april 2018. godine.

Prema godišnjem Programu rada Asocijacije „ Fatma” GO SDA Tuzla, usaglašen je i plan aktivnosti do kraja mjeseca juna 2018. godine koji se odnosi na učešće članica „ Fatme” na tribinama u organizaciji KO SDA TK i GO SDA Tuzla, učešće u obilježavanju 25 godina rada „ Fatme” BiH, zatim organizaciji predramazanskog druženja članica „ Fatme” sa gostima, organizaciji iftara u saradnji sa Asocijacijom žena i Asocijacijom mladih GO SDA Tuzla.

Također, predviđena je i organizacija tribine Asocijacije ” Fatma” GO SDA Tuzla, sa aktuelnom problematikom.

Gošća na sastanku je bila i gospođa Mirsada Terzić, predstavnica Udruženja u osnivanju „ Žene logorašice”.