Analizirana realizacija mjera za pomoć privredi, podsticaj zapošljavanju, smanjenje javne potrošnje te unapređenje socijalne i zdravstvene zaštite

analiza

Analizirana realizacija mjera za pomoć privredi, podsticaj zapošljavanju, smanjenje javne potrošnje te unapređenje socijalne i zdravstvene zaštite

Na sjednici Kolegija SDA i kluba poslanika SDA u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH te delegata SDA u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH, analizirana je realizacija Prijedloga mjera za pomoć privredi, podsticaj zapošljavanju, smanjenje javne potrošnje i unapređenje zdravstveno-socijalne zaštite.


Konstatovano je da su kadrovi SDA na svim nivoima vlasti poduzeli niz akcija s ciljem relizacije mjera. Na državnom nivou jasno su izneseni stavovi u pogledu smanjenja plaća i ograničenja javne potrošnje uopće. Isto je učinjeno na nivou Federacije i kantona. Od federalnog nivoa vlasti se posebno očekuje da se pokrene realizacija mjera koje se odnose na reviziju privatizacije, borbu protiv korupcije, unapređenje poslovnog ambijenta, bolje socijalne i zdravstvene zaštite građana.

U pogledu antikoruptivnih zakona koje je predložila Vlada Federacije BiH zaključeno je da oni mogu biti solidna osnova za donošenje konačnih rješenja u koje treba ugraditi smjernice Evropske komisije i stavove struke.

Na sastanku je razmatrano i pitanje popune upražnjenih rukovodećih pozicija u Parlamentu Federacije BiH. Zatraženo je da Predsjedništvo SDA donese odgovarajuće odluke.

sda.ba