Amra Sinanović, kandidat SDA Tuzla za Gradsko vijeće: Imamo Plan za bolju Tuzlu!

Amra Sinanović, kandidat SDA Tuzla za Gradsko vijeće: Imamo Plan za bolju Tuzlu!

Ko je Amra Sinanović?

Rođena sam u Tuzli 1983. godine. Po struci sam dipl.pedagog-psiholog, master teolog, dugogodišnja prof. islamske vjeronauke, saradnica Centra za edukaciju i istraživanje „ Nahla“ i saradnica Savjetovališta za brak i porodicu Medžlisa Islamske zajednice Tuzla.

Zašto je SDA Vaš politički izbor?

SDA njeguje i afirmiše moj nacionalni identitet sa svim njegovim elementima. SDA je stranka koja kontinuirano vodi državotvornu politiku, doprinosi demokratizaciji društva i afirmaciji ljudskih prava i sloboda, te se bori za očuvanja kulturno-historijskih vrijednosti bošnjačkog naroda. Vrijednosti i principi za koje se SDA zalaže uticali su da se opredijelim za SDA, te da i sama pokušam dati svoj doprinos u realizaciji ciljeva i principa Stranke.

Zašto bi glasači na predstojećim izborima trebali dati glas baš Vama?

Svoju kandidaturu doživljavam kao obavezu davanja doprinosa organizaciji društva na pravedniji način. Spremna sam voditi odgovornu politiku. Smatram da mogu dati doprinos rješavanju problema iz oblasti socijalne pravde, sigurnosti, obrazovanja i kulture. Smatram da imam  jasnu viziju uređenja grada, koji će štititi interese svih građana i ponuditi bolji kvalitet življenja.

Ukoliko Vas građani budu izabrali kao budućeg vijećnika u GV Tuzla, šta konkretno od Vas mogu očekivati?

Radeći u institucijama odoja i obrazovanja uvidjela sam da naše društvo duguje više ulaganja u izgradnju poticajne sredine za rast i razvoj djece i omladine. Želim dati svoj doprinos na tom polju kao i u području osnaživanja i socijalne zaštite svih kategorija društva. Insistirati ću na razvoju kvalitete usluga odgojno obrazovnih institucija. Porazno je da danas u obdaništima imamo samo 15 posto naše djece. Obdaništa trebaju biti finansijski pristupačna, a osoblje dodatno kvalitetno osposobljeno. Inicirat ću da se u saradnji sa višim nivoima vlasti objekti obdaništa i druge odgojno obrazovne institucije saniraju. Zalagat ću se i da se proširi kapacitet javnih ustanova za kulturu i obrazovanje, da se građanima ponude kvalitetniji kulturni sadržaji, a djeci prostor za kvalitetno provođenje slobodnog vremena.