Amir Zukić: Za kratkovidnu politiku RS-a politikanstvo je ispred obrazovanja i interesa mladih

amir-400x345-png

Amir Zukić: Za kratkovidnu politiku RS-a politikanstvo je ispred obrazovanja i interesa mladih


Nedvosmisleno osuđujem svaku vrstu blokade i stopiranja učešća Bosne i Hercegovine u evropskom programu za obrazovanje, Erasmus+, namjenjenog razmjeni studenata i profesora, te razmjeni iskustava i prakse univerziteta u Evropskoj uniji i univerziteta u Bosni i Hercegovini. Javnost je upoznata sa detaljima, da je učešće BiH u programu Erasmus+ uskraćeno od strane vlasti RS-a – Gorana Mutabdžije, ministra prosvjete i kulture RS-a, te režima SNSD-a.

Kratkovidna politika RS-a svojim potezima zaustavlja put BiH ka napretku i evropskim integracijama, mladima uskraćuje mogućnosti akademske razmjene i direktno ih namjerava poslati u naučnu izolaciju.

Sa apsolutnim pravom se poziva Vijeće ministara BiH da poduzme korake i donese odluku o pristupanju programu, jer nesuglasice dva entiteta se ne smiju demonstrirati na štetu mladih ljudi u zemlji.

U današnjem modernom svijetu obrazovanje je ključ uspjeha zemlje, temelj demokratije i modernog društva, ali politički vrh RS-a ne shvata da su obrazovana populacija koja posjeduje vještine i sistem obrazovanja ključni za prosperitet svakog društva.

Program Erasmus+ je u potpunosti finansiran od strane institucija EU, samim tim naša zemlja u tom programu nema finansijskih troškova. Shodno tome, koliko god pokušavao, ne mogu da shvatim ovako štetan i latentan odnos vlasti RS-a prema mladima u zemlji.

(Amir Zukić, generalni sekretar)