Amir Zukić: Naš prevashodni cilj su funkcionalne institucije koje će raditi u interesu svih naroda BiH

zukicc

Amir Zukić: Naš prevashodni cilj su funkcionalne institucije koje će raditi u interesu svih naroda BiH

Dijeljenje

Sadašnja vlast i kadrovi SDA na svim nivoima uživaju punu podršku Stranke i provođenjem naših programa i ciljeva, kojima će se osigurati dobrobit svih građana Bosne i Hercegovine, sasvim je sigurno da smo na dobrom putu, poručio je u razgovoru za Vijesti.ba Amir Zukić, generalni sekretar SDA i zastupnik u Parlamentu Federacije.


VIJESTI.BA: Nakon skoro pola godine, vlast je konačno formirana na državnom i federalnom nivou. Kakva su Vaša očekivanja od novog saziva Vlade FBiH i Vijeća ministara BiH?

ZUKIĆ: Očekujem da Vlada FBiH nadoknadi izgubljeno vrijeme i počne rješavati nagomilane probleme sa kojima se zemlja i njeni građani suočavaju. Vladu čeka veliki posao, ovo mora biti energična vlada u okvirima saniranja posljedica djelovanja prethodne vlasti koja se bavila čestim smjenama te međusobnim suočavanjima. Uvjeren sam da će Vlada FBiH na čelu sa premijerom Fadilom Novalićem pozitivno djelovati kada su u pitanju reformski procesi u oblasti zapošljavanja, vladavine prava, borbe protiv korupcije i napretka na putu euroatlanskih integracija, te da se neće baviti nerealnim temama koje nas bespotrebno udaljavaju od životnih pitanja.

Sadašnja vlast i kadrovi SDA na svim nivoima uživaju punu podršku Stranke i provođenjem naših programa i ciljeva, kojima će se osigurati dobrobit svih građana Bosne i Hercegovine, sasvim je sigurno da smo na dobrom putu. Trebamo odati priznanje g. Bakiru Izetbegoviću koji se u pregovorima veoma strpljivo odnosio prema partnerima, te insistiranjem na formiranjima stabilnih vlada preuzeo ogroman teret i pokazao odgovornosti za državu BiH i budućnost njenih građana.

VIJESTI.BA: Smatrate li da federalni partneri u skorijem periodu mogu izgraditi međusobno povjerenje, kako ne bi dolazilo do blokada vlasti, odnosno hoće li novi saziv Vlade i Parlamenta funkcionisati bolje u odnosu na prethodni?

ZUKIĆ: Ovo je dosta kompetentna vlada, ima dovoljno iskustva, a posebno me raduje njihova spremnost da rade u zajedničkom timu. Premijer Novalić ulijeva nadu i uživa punu podršku Stranke i svih članova vlade i sigurno će unijeti novu energiju i kreativnost uz pozitivne pomake.

Budžet Federacije BiH je 94 posto fiksiran, samo 6 posto varijabilan, i moramo se složiti, po presjeku kretanja makroekonomskih indikatora, da je stanje u zemlji daleko od dobrog. Premijer zajedno sa svim članovima vlade mora, bez pretjerivanja, upotrijebiti magični štapić i pronaći nove resurse i model da sprovede ključne mjere ekonomske politike i inicira novo zapošljavanje smanjenjem opterećenja na rad i poboljšanjem poslovnog okruženja, te aktivira resurse a znamo da je naša zemlja bogata prirodnim i drugim resursima, no neophodno je aktiviranje istih da bismo stvorili pretpostavke za značajniju privrednu aktivnost.

Reforma javne uprave je nešto od čega se godinama bježalo, no ova vlada mora imati hrabrosti i imperativno ući u taj proces.

Sadašnja vlast je, iako se to moglo desiti i ranije, formirana godinu dana prije nego prethodna. Mislim da smo u ovom periodu implementacije izbornih rezultata dovoljno upoznali jedni druge, te bez obzira na negativne komentare i pogrešnu percepciju javnosti, dostigli smo veći stepen uvažavanja i međusobnog povjerenja. Moram spomenuti da je SDA zajedno sa DF-om spremno preuzela ozbiljan teret vlasti i namjerava uspješno egzistirati do kraja mandata u duhu dijaloga i spremnosti na kompromis. Siguran sam da će kroz dokumente koje smo usvojili, Programska načela stranaka i koalicija za uspostavu i djelovanje vlasti u BiH, doći do pozitivnih reformskih promjena, a koje su, itekako, u ovom trenutku potrebne.

VIJESTI.BA: U narednom mandatu veliki su izazovi za vlast na svim nivoima. Hoće li SDA insistirati na konkretizaciji onoga na šta su se političari obavezali potpisujući zajedničku izjavu o evropskoj opredijeljenosti?

ZUKIĆ: Zajednička izjava Predsjedništva BiH o opredijeljenosti političkih snaga u BiH je značajan iskorak naše države prema EU. Ohrabreni smo opredjeljenjem pojedinih političara iz RS-a koji su, potpisujući ovu izjavu, stavili u prvi plan euroatlantski put Bosne i Hercegovine. Također, ohrabreni smo drugačijim pristupom Evropske unije kada je u pitanju redoslijed prioriteta jer se prednost daje socio-ekonomskim pitanjima. Aktiviranjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju deblokirat će se evropski put BiH, ali će to zavisiti od napretka u provođenju reformi. SDA će odgovorno pristupiti ovom procesu i dati svoj doprinos u provođenju reformi kako bi Bosna i Hercegovina što prije podnijela kredibilnu aplikaciju za članstvo u EU.

VIJESTI.BA: Kako gledate na komentare pojedinih analitičara da je SDA u raspodjeli resora u FBiH zaslužila više, s obzirom na izborni rezultat?

ZUKIĆ: Na neke zlonamjerne kritike tzv “analitičara” i prognoze se uopće više ne treba obazirati. Slobodno mogu reći da je u njihovim izvještajima sve manje kompenentnih i ozbiljnih analiza utemeljenih na činjenicama a sve više improvizacije i opasnog djelovanja.

Mnogo je negativnih kritika izrečeno na račun SDA u posljednje vrijeme pa čak i na samu vlast koja obnaša tu finkciju evo već 48 sati. S obzirom na broj mandata u parlamentima jasno je da SDA-u pripada više mjesta. Međutim, naš prevashodni cilj i interes su BiH, Federacija i Kantoni koji funkcioniraju u interesu naroda i građana te ukupnog prosperiteta i razvoja. Tako da u tom smislu važniji su ovi ciljevi od broja ministarstava, uostalom Vlada i njena ministarstava su jedan tim i kao takvi moraju da snose pojedinačnu i ukupnu odgovornost za svoj rad. Ako uporedimo rezultate ranijih izbora sa ostvarenim na Općim izborima 2015, te oslikamo na proces implementacije rezultata i raspodjelu, slobodno mogu reći da je SDA dobila i veći broj pozicija u vlasti nego ranijih godina prilikom formiranja vlasti, a imala je sličan izborni rezultat. Najvažnije je da su formirane vlade i sad se trebamo okrenuti rješavanju brojnih životnih pitanja svih građana, a analize ostavljamo po strani.

VIJESTI.BA: Ove godine najavljen je kongres SDA. Možete li nam reći par detalja o tome – je li poznat tačan datum održavanja, kako teku pripreme i slično?

ZUKIĆ: Konkres SDA će se, prema odluci Glavnog odbora Stranke, održati 26. maja 2015. Usvojene su Odluke koje se odnose na raspisivanje redovnih izbora u Stranci u mjesnim, općinskim i kantonalnim organizacijama i sve se odvija planiranom dinamikom. Na terenu vlada aktivna atmosfera i rivalitet koji će pružiti pozitivnu dimenziju stranačkim izborima.

(Vijesti.ba)

sda.ba