Aktivnosti povjereništva MO SDA Simin Han

received 1892583230773545

Aktivnosti povjereništva MO SDA Simin Han

Povjereništvo Stranke demokratske akcije održalo je sastanak članova i simpatizera u Simin Hanu na kojem se razgovaralo o predstojećim aktivnostima na području Mjesnog ogranka SDA Simin Han. Predloženi su članovi za proširenje Povjereničkog odbora koji je na sebe preuzeo obavezu da se aktivnije uključe u realizaciju zacrtanih ciljeva u budućnosti. Dogovoreno je da se češće organiziraju sastanci sa članovima i simpatizerima Stranke demokratske akcije na području Simin Hana.

Također, usvojena je inicijativa da se u aktivnijem djelovanju naglašava da Stranka demokratske akcije okuplja članove koji idu za idejom, a ne za pojedincima.

Sastanku u Simin Hanu je prisustvovao Doc.dr.Salko Bukvarević, zamjenik predsjednika Povjereništva Gradskog odbora SDA Tuzla i pri tome je upoznao prisutne o provedenim i planiranim aktivnostima Stranke demokratske akcije.

Podržani su prijedlozi da se intenzivnije poradi na pozivanju članstva i izabranih i imenovanih članova SDA u komisijama i savjetima te da i oni učestvuju u stranačkim aktivnostima u predstojećem periodu.

Na sastanku je konstatovano kako Stranka demokratske akcije ima snage da se odupre atacima, lobiranjima i pritiscima pojedinih političkih aktivista na terenu i da će u vremenu koje je pred nama provesti sve planirane zadatke s ciljem ustrojavanja i jačanja SDA i omasovljavanja članstva.

received 1892582764106925

received 1892582837440251