Ahmed Omerović, kandidat SDA Tuzla za Gradsko vijeće: Imamo Plan za bolju Tuzlu!

Ahmed Omerović, kandidat SDA Tuzla za Gradsko vijeće: Imamo Plan za bolju Tuzlu!

Ko je Ahmed Omerović?

Rođen sam 1984. godine. Završio sam Behram-begovu medresu u Tuzli, a potom Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Zvanje magistra sam stekao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, gdje sam trenutno i doktorant. Govorim njemački i engleski jezik.

Zašto je SDA Vaš politički izbor?
Stranka demokratske akcije bila je vodeća snaga u provođenju ključnih reformi kako na državnom, tako i na nižim nivoima u Bosni i Hercegovini. SDA okuplja patriote i spremna je raditi za napredak svih građana u Bosni i Hercegovini.

Zašto bi glasači na predstojećim izborima trebali dati glas baš Vama?

U profesionalnom smislu ljudi sa kojima sam radio pamte me kao preciznog i odgovornog radnika, punog entuzijazma. Sa tim kvalitetama sam 2018. i 2020. godine proglašen za „najnastavnika“ građanskog obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Shodno ovakvom profesionalnom temelju, kao budući vijećnik angažirano ću raditi za dobrobit svih građana.

Ukoliko Vas građani budu izabrali kao budućeg vijećnika u GV Tuzla, šta  konkretno od Vas mogu očekivati?

Kroz inicijative kao vijećnik ću tražiti da nadležni gradski organi kontinuirano rade na poboljšanju komunalne infrastrukture, insistirat ću na pristupačnosti predškolskih ustanova za svu djecu, naročito za djecu iz porodica slabijeg materijalnog stanja, te aktivno raditi na promociji omladinskog poduzetništva. Kao vijećnik kontinuirano ću pratiti probleme u gradu i za sve nedostatke alarmirati nadležne službe Grada Tuzla. U skladu sa nadležnostima, od gradskih institucija ću zahtijevati odgovarajuću brigu za boračku populaciju i njihova udruženja.