Komisije

SAVJETI GRADSKOG ODBORA SDA TUZLA

 

Red.broj Savjet za pravna pitanja Predsjednik/član email
1. predsjednik

 

Red.broj Savjet…. Predsjednik/član Telefon
1.

 

Red.broj Komisija za predstavke i prijedloge Predsjednik/član Telefon
1. Emir Razić Član 061 151 858
2. Hazim Mujčinović Član 061 727 464

 

Red.broj Komisija za odlikovanja i priznanja Predsjednik/član Telefon
1. Šefik Husić Član 061 143 331
2. Nihad Fejzić Član 061 676 869

 

Red.broj Mandatno-imunitetska komisija Predsjednik/član Telefon
1. Edin Haračić Predsjednik 061 651 471

 

Red.broj Komisija za stambena pitanja Predsjednik/član Telefon
1. Mirsad Avdibašić Član 061 804 789

 

Red.broj Komisija za saradnju sa jedinicama lokalne uprave i samouprave Predsjednik/član Telefon
1. Senad Sejdić Član 061 259 702
2. Džemo Nurkić Član 061 801 232

 

Red.broj Komisija za mlade, obrazovanje i sport Predsjednik/član Telefon
2. Lutvija Povlakić Član 061 681 595

 

Red.broj Komisija za očuvanje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Predsjednik/član Telefon
1. Hajrija Berbić Predsjednik 061 256 393
2. Džanan Kušljugić Član 062 479 280

 

Red.broj Komisija za ljudska prava i slobode Predsjednik/član Telefon
1. Beriz Sakić Član 061 164 393

 

Red.broj Komisija za jednakopravnost spolova Predsjednik/član Telefon
1. Lejla Kaplan Predsjednik 060 305 5452
2. Maja Hrnčić Član 061 509 823

 

Red.broj Komisija za ekonomske odnose Predsjednik/član Telefon
1. Ćazim Mušanović Član 062 803 907

 

Red.broj Komisija za poduzetništvo Predsjednik/član Telefon
1. Kadro Jahić Član 061 195 754

 

Red.broj Komisija za informisanje Predsjednik/član Telefon
1. Albina Vicković Član 061 237 111

 

Red.broj Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okoline Predsjednik/član Telefon
1. Suad Zonić Član 061 670 141

 

Red.broj Komisija za komunalne poslove i pitanja MZ Predsjednik/član Telefon
1. Sabit Ahmetović Član 061 150 913

 

Red.broj Komisija za zaštitu prava nacionalnih manjina Predsjednik/član Telefon
1. Refija Malkočević Član 062 967 044
2. Faruk Hrustanović Član 061 761 167