Zildžić: “Ponašanje SDP-a u Tuzlanskom kantonu nikome nije jasno”

Zildžić: “Ponašanje SDP-a u Tuzlanskom kantonu nikome nije jasno”

U programu BHRT-a gostovao je zastupnik u Federalnom Parlamentu Bosne i Hercegovine Salko Zlidžić, gdje je odgovarao na pitanja o Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine i trenutnoj političkoj situaciji u Tuzlanskom kantonu.

Krajem decembra premijer FBiH Fadil Novalić u parlamentarnu proceduru dostavio je Prijedlog Budžeta za 2022. godinu tražeći njegovo usvajanje po hitnom postupku nakon što je isti usvojen u Vladi FBiH. Zbog čega će Budžet biti razmatran po hitnom postupku u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, pojasnio je zastupnik Salko Zlidžić.

– Očigledno da ovakvi politički odnosi unutar Federacije BiH gdje postoje određene blokade, zadnjih nekoliko godina se teško dogovori konačna verzija Budžeta koja treba doći u parlamentarnu proceduru. Imajući u vidu porast prihoda od indirektnih poreza možemo kazati da je ovo jedan od najvećih poslijeratnih Budžeta u Federaciji i mislim da je prilično dobro složen – izjavio je Zildžić za BHRT.

On je naglasio između ostalog da je u Prijedlogu Budžeta koji će razmatrati 24. i 25. januara na sjednici Federalnog Parlamenta, predviđeno 30 miliona KM za nabavku helikoptera i traktora za gašenje požara imajući u vidu prošlogodišnje požare. Također je kazao da je Federacija BiH posljednjih šest godina potpuno likvidna.
Oko 83% više sredstava ove godine predviđeno je za kapitalna ulaganja, odnosno gradnju cesta u odnosu na prošlu godinu.

Zastupnici u Federalnom Parlamentu će se izjašnjavati i o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti prihoda, čiji je jedan od predlagača i zastupnik Salko Zlidžić.

– Mi smo održali javnu raspravu u oktobru mjesecu, izmjene se u suštini odnose na umanjenje koificjenta za Sarajevski kanton u prvoj godini implementacije Zakona na 1,5, a u sljedeće dvije godine na 1,4 i 1,3. To bi značilo da po sadašnjim projekcijama Sarajevki kanton manje bi prihodovao 86 miliona, a oni bi bili raspoređeni u skladu sa kriterijumima koji su definisani Zakonom ostalim kantonima – izjavio je Zildžić.

Dotakao se i političke situacije u Tuzlanskom kantonu, te izrečenih sankcija predsjedniku Pokreta demokratske akcije Mirsadu Kukiću.

– Vlada Tuzlanskog kantona bi treba podnijeti ostavku, imajući u vidu da u vlasti participira stranka čiji je predsjednik stavljen na američku crnu listu. Mene čudi ponašanje SDP-a koji je veoma glasan kada su mnogo manje stvari bile u pitanju, ali ponašanje SDP-a u Tuzlanskom kantonu nikome nije jasno – izjavio je Zildžić.

Naglasio je da je Stranka demokratske akcije u Tuzlanskom kantonu u ranijem periodu Socijademokratskoj partiji nudio vlast na programsim principima, ali da su iz SDP-a izabrali PDA, što Stranci demokratske akcije nije bilo prihvatljivo.

Ipak, kazao je da se odluke o koalicijima donose u stranačkim organima, te da ne misli kako je problem u kantonalnom odboru SDP-a u Tuzlanskom kantonu, već u odluci koja je donešena u centrali te stranke.

Riječi je bilo i o presudama zbog kadroviranja trenutne Vlade Tuzlanskog kantona, gdje prve presude se mogu očekivati krajem ovog mjeseca, a ročišta se nastavljaju i u februaru.

Zildžić je izričit da odgovornost trebaju podnijeti oni koji su uvodili pravno nasilje i po sili zakona smjenjivali stotine izvršilaca javnih funkcija.