Zildžić: Gradsko vijeće Tuzla grubo krši Izborni zakon BiH na štetu SDA

Zildžić: Gradsko vijeće Tuzla grubo krši Izborni zakon BiH na štetu SDA

Dijeljenje

Zastupnik Salko Zildžić iz SDA u sklopu zastupničkih pitanja na današnjoj sjednici Zastupničkog doma Parlamenta FBiH u Sarajevo je imao nekoliko pitanja upućenih Centralnoj izbornoj komisiji BiH, a u vezi s radom Gradskog vijeća Tuzle.

Pita da li ovo Vijeće krši Izborni zakon BiH umanjivši sredstva Gradskom odboru za rad parlamentarnih grupa.

Isključeni vijećnici iz SDA

– Da li je Gradsko vijeće Tuzla prekršilo Zakon o finansiranju političkih stranaka, Izborni zakon BiH, tako što su Gradskom odboru Tuzla umanjili sredstva za rad parlamentarnih grupa koja se mjesečno doznačavaju svim parlamentarnim strankama u Gradskom vijeću Tuzla u iznosu od 50 posto, a po osnovu isključivanja vijećnika iz SDA. Naime, SDA je politički subjekt u skladu sa Izbornim zakonom, te je ostvarila određen rezultat na izborima, a po kojima joj pripada odgovarajući iznos sredstava iz općinskog budžeta za finansiranje parlamentarnih grupa. Vijećnici koji su isključeni iz SDA nisu politički subjekti u skladu sa Izbornim zakonom te im ne pripadaju sredstva iz općinskog budžeta – kazao je Zildžić.

Upitao je da li je Stručna služba Gradskog vijeća Tuzla mogla izjednačiti status samostalnih i nezavisnih vijećnika.

– Da li Izborni zakon prepoznaje samostalne vijećnike i koja su njihova prava u kontekstu Zakona o finansiranju političkih stranaka, i da li samostalni vijećnici mogu dobijati sredstva za rad parlamentarnih grupa iz budžeta, a na štetu političkog subjekta iz kojeg su isključeni? Da li samostalni vijećnici mogu predlagati predsjednike i članove savjeta po mjesnim zajednicama i članove radnih tijela vijeća koja po izbornom rezultatu pripadaju stranci koja je učestvovala u izbornom procesu, iako na izborima takozvani samostalni vijećnici nisu nastupili samostalno, nisu imali izborni program već su odlukama većine prisvojili udio u vlasti političkog subjekta na čijoj izbornoj listi su bili, i koji je zbog nanošenja štete i narušavanja ugleda političkog subjekta izbačen iz političke organizacije – pita Zildžić.

Gušenje opozicije

Iznosi kako je Gradsko vijeće Tuzla u posljednjih šest mjeseci nakon, shodno ostvarenim izbornim rezultatima, uspostave većine u Vijeću, grubo krši Izborni zakon BiH, Zakon o finansiranju političkih stranaka.

Gradsko vijeće Tuzla u posljednjih šest mjeseci, nakon konstituisanja, shodno ostvarenim izbornim rezultatima i uspostavom većine u GV Tuzla, grubo krši Izborni zakon BiH i Zakon o finansiranju političkih stranaka.

Samo u posljednjih šest mjeseci u GV Tuzla, vladajuća većina okupljena oko SDP-a je izmijenila Poslovnik o radu GV Tuzla tri puta. Izmjene Poslovnika su se uvijek ogledale u svrsi određene kupovine jednog ili više vijećnika koji su napuštali ili bili isključeni iz nekog političkog subjekta koji je parlamentaran u GV Tuzla.

Dešavanja na aprilskoj, majskoj i junskoj sjednici GV Tuzla su pokazali nedemokratičnost i pokušaj gušenja opozicije u Tuzli, odnosno želju da svi oni koji ne misle kao SDP i gradonačelnik Imamović u političkom smislu ne bi trebali ni postojati i da za njih nema mjesta u GV Tuzla.

GO SDA Tuzla je u mjesecu maju isključio četiri vijećnika zbog nestatutarnog djelovanja i rada mimo organa Stranke, a što se kasnije i dokazalo da su radili po direktivi SDP-a i gradonačelnika Imamovića.

Nakon isključenja, sada samostalni vijećnici su formirali samostalni klub, nakon čega vladajuća većina mijenja po treći put Poslovnik u kojem je suprotno izbornom zakonu omogućila samostalnom klubu vijećnika da bude finansiran iz Budžeta grada Tuzla, omogućila da predlaže i imenuje članove radnih tijela i komisija u ime samostalnih vijećnika i da predlaže i imenuje predsjednike i članove Savjeta u MZ a sve na štetu finansiranja SDA Tuzla, i prava da po osnovu 20% izbornog rezultata proporcionalno bude zastupljena sa svojim članovima u radnim tijelima Vijeća i savjetima mjesnih zajednica.

Do majske sjednice Poslovnikom o radu GV Tuzla u članu 23a bilo je propisano:  «Ako u toku trajanja mandata neki od vijećnika istupi iz Kluba vijećnika političke stranke, koalicije ili liste nezavisnih kandidata na čijoj listi su se kandidovali, takva promjena ne utiče na status i finansiranje rada političkih subjekata u Gradskom vijeću, što se uređuje odlukom, koju donosi Gradsko vijeće u skladu sa zakonom i na osnovu zvaničnih izbornih rezultata objavljenih u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine».

Takođe, u skladu sa članom 25. Poslovnika o radu GV Tuzla: „Sastav radnih tijela je proporcionalan zastupljenosti političkih subjekata, koji participiraju u Gradskom vijeću“.

Na osnovu ovih članova, evidentno je da finansiraje, kao i radna tijela i komisije pripadaju političkom subjektu koji participira u Gradskom vijeću, a ne vijećniku koji napusti politički subjekt.

Ekspresnim izmjenama Poslovnika, na majskoj sjednici, učinjena je „usluga“ samostalnim vijećnicima i to:

Član 2.

U članu 23.a, stav 2. briše se.

Član 3.

U članu 25. stav 2. Poslovnika, mijenja se i glasi: „U sastav radnih tijela mogu biti birani vijećnici i poznavaoci određenih oblasti ispred političkih subjekata, odnosno kljubova vijećnika i vanjski nezavisni eksperti, ovisno od nadležnosti radnog tijela“.

U članu 25. stav 3. Poslovnika, stav 3. mijenja se i glasi: „Sastav radnih tijela, u pravilu je proporcionalan zastupljenosti političkih subjekata, odnosno klubova vijećnika u Gradskom vijeću.“

U odgovoru, odnosno pojašnjenju koje smo dobili od sekretara GV Tuzla, evidentno je da se pozivaju na izborni zakon, kojeg krše. ( odgovor dostavljam u prilogu ovog pitanja ).

Vladajuća većina okupljena oko SDP-a i gradonačelnika Imamovića na ovaj način kupila je 4 vijećnika koji su isključeni iz SDA i želi da sebi osigura ruke i poslušnike, sredstvima i izbornim rezultatom koji je ostvarila SDA uz podršku građana Tuzle.

Pozivamo vas da uokviru svojih nadležnosti vratite rad GV Tuzla u zakonske okvire, takodje pozivamo vas da spriječite potencijalnu trgovinu uticajem, obzirom da ovim slijedom događaja imamo osnovanu sumnju da se vrši i trgovina uticajem.