Suljo Osmanović, kandidat SDA Tuzla za Gradsko vijeće: Imamo Plan za bolju Tuzlu!

Suljo Osmanović, kandidat SDA Tuzla za Gradsko vijeće: Imamo Plan za bolju Tuzlu!

Rođen sam 1970. godine u mjestu Poznanovići u općini Srebrenica. Osnovnu i srednju školu završio sam u Tuzli. Prvi zasnovani radni odnos otpočeo 1988. godine u Tuzli, nakon čega se prijavljujem na školovanje u Centru za obuku kadrova Unutrašnjih poslova u Zagrebu 1991. godine, a koje će biti prekinuto agresijom Srbije i JNA na RH. Povratkom u Tuzlu nastavljam društveno-politički angažman u SDA, mjesni ogranak Moluhe-Solana. Bio sam predsjednik MO, te aktivni član MOS-u, gdje sam do 1993 .godine obavljao dužnost potpredsjednika. Sa svojim prijateljima i članovima MOS-a organizujemo prvo jezgro buduće Patriotske Lige u Tuzli.

Početak rata me zatekao u Školi za obuku kadrova unutrašnjih poslova u Sarajevu, a 06.04.1992., nastavljam svoj angažman u  Patriotskoj Ligi u Jedinici za posebna dejstva kojom je rukovodio rahmetli Salko Bukvarević. Krajem 1992. Iz Armije RBiH vraćam se u sastav CSB Tuzla koji nakon rata prerasta u MUP TK-a gdje radim sve do 2017. godine kada sam otišao u penziju.

Trenutno sam angažovan kao sekretar Kluba Patriotske Lige Grada Tuzla. Član sam mjesnog odbora SDA Moluhe-Solana. Oženjen sam, otac jednog punoljetnog djeteta.

Zašto je SDA Vaš politički izbor?

To je prije svega njena državotvorna opredjeljenost u kojoj ja kao Bošnjak nalazim garante opstojnosti bošnjačkog naroda, a i svih naroda koji državu Bosnu i Hercegovinu doživljavaju kao svoju domovinu na temeljima njene hiljadugodišnje historije koja je potvrđena na zasjedanju ZAVNOBiH-a 25. novembra 1943.  a koju su kao samostalnu, suverenu državu Republiku Bosnu i Hercegovinu priznale Ujedinjene nacije, a kasnije i 173 zemlje iz cijeloga svijeta.

Zašto bi glasači na predstojećim izborima trebali dati glas baš Vama?

Ovo su lokalni izbori za Gradsko vijeće Tuzla, u gradu u kojem živim posljednjih 47 godina i za koji vjerujem da sam upoznao sve njegove dobre i loše strane. Moje obrazovanje građevinske tehničke škole, zatim saobraćajnog tehničara, te škole unutrašnjih poslova sa 27 godina radnog iskustva u organu Unutrašnjih poslova, od čega sam 10 godina radio na poslovima kriminalističkog istražitelja, dalo mi je dosta znanja o zajednici, njenoj organizaciji i njenim potrebama. Drugi razlog je taj što imam dovoljno znanja vezanog za zakonske legislative koje se odnose  na funkcionisanje jedne lokalne zajednice. Moja životna i poslovna  iskustva, posebno ona u Upravi policije MUP-a TK, daju mi dovoljno znanja da zastupam interese svih mojih sugrađana, bez obzira na njihove političke, rasne ili bilo koje druge različitosti. Smatram da pored znanja, čvrst i nepokolebljiv karakter kandidata je najbitnij argument o kojem građani trebaju voditi računa prilikom donošenja odluke  kome će dati svoj glas,  bez obzira o kojoj političkoj partiji je riječ ili o kojem se kandidatu radi.

Ukoliko Vas građani budu izabrali kao budućeg vijećnika u GV Tuzla, šta konkretno od Vas mogu očekivati?

Moja prva aktivnost bi bila zahtjev za vraćanje subjektiviteta mjesnim zajednicama i legitimiziranje Mjesnih odbora u skladu sa Zakonom o principima lokalne samouprave po kojem će građani mjesnih zajednica birati predstavnike u mjesnim odborima, čime bi se promijenili principi diktature koju je u tom segmentu uspostavio SDP na čelu sa aktuelnim gradonačelnikom Jasminom Imamovićem. Temelj mojih aktivnosti će biti usmjeren ka podjednakom tretmanu Gradske uprave prema svim mjesnim zajednicama kada je u pitanju komunalna infrastruktura, te regulacija vodnih slivova i sanitarne deponije, te procesi smanjenja aerozagađenja. Posebnu pažnju ću posvetiti rješavanju aktuelnih infrastrukturnih problema MZ Moluhe-Solana. U toj MZ zadnjih 70 godina su smještene sve gradske sanitarne deponije, zbog čega građani podnose veliki teret, a za uzvrat od Grada nisu dobili ništa. Uzimajući u obzir protok vremena i tehnološki napredak, mi građani Moluha i Solane živimo u vremenu prije Prvog svjetskog rata i to se mora mijenjati. Moje inicijative će biti usmjerene na  veću odgovornost ljudi na čelu gradskih službi, upravnih organa, te javnih i komunalnih preduzeća čiji rad treba i mora biti brži i efikasniji. Posebnu pažnju ću posvetiti projektima i inicijativama koje se odnose na širenje sistema centralnog grijanja i rješavanja sigurnijeg i efikasnijeg saobraćaja u gradu.