SDA: Istražiti kupovinu respiratora, sve nabavke moraju biti javne i transparentne

SDA: Istražiti kupovinu respiratora, sve nabavke moraju biti javne i transparentne

“Nabavka respiratora, za kojima u vrijeme pandemije koronavirusa vlada enormna potražnja na svjetskom tržištu, predstavlja vitalnu potrebu medicinskog sistema u Federaciji BiH. Stranka demokratske akcije očekuje ubrzano provođenje istrage po pitanju nabavke stotinu respiratora”, dodali su.

SDA zahtijeva od Vlade Federacije BiH da u što hitnijem roku uredbom ili drugom vrstom propisa definiše ubrzan i transparentan proces nabavki tokom trajanja stanja prirodne nesreće, kako bi se izbjeglo ponavljanje situacija koje dovode u pitanje povjerenje javnosti u institucije.