Savjetovanje o poziciji i realizaciji politika na lokalnom nivou u svjetlu priprema za općinske izbore 2012. godine – Rukovodstvo SDA u Fojnici: Strateško planiranje je ključ uspjeha

fojnicca

Savjetovanje o poziciji i realizaciji politika na lokalnom nivou u svjetlu priprema za općinske izbore 2012. godine – Rukovodstvo SDA u Fojnici: Strateško planiranje je ključ uspjeha

Politička akademija SDA u saradnji sa Fondacijom Konrad Adenauer organizovala je u Fojnici „Savjetovanje o poziciji i realizaciji politika na lokalnom nivou u svjetlu priprema za općinske izbore 2012. godine“. Na Savjetovanju je prisustvovao predsjednik SDA Sulejman Tihić sa rukovodstvom stranke, koji je otvorio program naglasivši njegov značaj i potrebu. Načelnicima općina sa prostora čitave BiH, koji su iznijeli svoje potrebe, nosioci izvršnih funkcija na entitetskom i državnom nivou prezentirali su mogućnosti i programe za lokalnu zajednicu.

„Strateško planiranje i zajednički nastup je neophodan, a također je potrebna komunikacija. Smatram da ključ uspjeha i razvoja jedne zajednice leži u spoju dobre politike i kandidata koji je predstavlja, što je promovisano u Fojnici. Također, iskazana je potreba za kontinuiranim organizacijama ovakvih savjetovanja, a ista će biti nastavljena krajem 2011. i tokom 2012. godini širom Bosne i Hercegovine, uz podršku naših međunarodnih partnera“, kazao je Senad Šepić, potpredsjednik SDA i direktor Političke akademije SDA.

sda.ba