Prof.dr.med sci Zijah Rifatbegović, načelnik Klinike za hirurgiju UKC-a Tuzla, u programu RTV TK govori o radu ove Klinike

Prof.dr.med sci Zijah Rifatbegović, načelnik Klinike za hirurgiju UKC-a Tuzla, u programu RTV TK govori o radu ove Klinike