Press konferencija Kluba vijećnika SDA Tuzla: Novi udar na budžet građana !

pressvijece7007

Press konferencija Kluba vijećnika SDA Tuzla: Novi udar na budžet građana !

 

Klub vijećnika SDA Tuzla glasao je protiv usvajanja Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP ” Komunalac ” d.o.o. Tuzla o utvrđivanju cijena odvoza i deponovanja komunalnog otpada na području općine Tuzla. Odluka podrazumijeva da će se ubuduće odvoz smeća u kolektivnim stambenim objektima plaćati po broju članova, a ne po kvadratu. Cijena po članu će iznositi 3 KM. U individualnim stambenim objektima (kućama) plaćanje će se vršiti paušalno, 8 KM za kuće do 100 kvadrata, 10 KM za kuće od 100 do 150 KM i 15 KM za kuće iznad 150 kvadratnih metara stambene površine.

pressvijece7001
Odluka diskriminira vlasnike i korisnike individualnih stambenih objekata

” Klub vijećnika Stranke demokratske akcije nije prihvatio ovu Odluku jer se radi o očiglednom povećanju cijena. Donošenju Odluke nije predhodila ozbiljna analiza jer je to predlagač svjesno izbjegao da bi se građanima prezentiralo kako to nije značajnije povećanje. Međutim, ako izanaliziramo ovu Odluku vidjet ćemo da se, prije svega, čini nepravda prema građanima u prigradskim mjesnim zajednicama koji žive u individualnim stambenim objektima, mada naravno ovakvih objekata ima i u gradskom području. Po ovoj Odluci je predviđeno dakle da građani individualnih stambenih objekata plaćaju po kvadraturi odvoz smeća, a u kolektivnim stanovanjima po broju članova. Mi smatramo da je građanima trebalo prepustiti da se izjasne koju opciju prihvataju. Svjedoci smo da su porodice sve manje i da u mnogim naseljima imamo slučajeva da jedan ili dva člana žive u kućama od 200 kvadrata. Dakle, po ovom pristupu, u stanovima smeće proizvode članovi, a u kućama kvadrati. Npr. korisnik 60 metara kvadratnih prostora, s obzirom da je prije nepunih godinu dana uvedena i naknada od dvije KM, s ovim novim povećanjem će plaćati cijenu odvoza smeća uvećanu za skoro 80 %. Dakle, građani su za 60 metara kvadratnih plaćali 6,5 KM-a prije godinu dana, pa je uvedena naknada od 2 KM, a s ovim najnovijim povećanjem ta cijena odvoza smeća će iznositi 11,7 KM-a.” – ističe predsjednik Kluba vijećnika SDA u Općinskom vijeću Tuzla, Sabahudin Imamović.

Protiv ove Odluke glasali su i vijećnici HDZ-a (2), a suzdržani su bili vijećnici Bosanske stranke (2). Ovakav omjer glasova naspram pozicije (21 glas ZA – SDP, SBB, Tuzlanska alternativa, Stranka za BiH, Narodna stranka radom za boljitak) nije bio dovoljan da navedena Odluka ne dobije potrebnu većinu, tako da građane općine Tuzla sa sigurnošću očekuju nove cijene odvoza smeća.

pressvijece7008
Klub vijećnika SDA podržao novo kreditno zaduženje Općine Tuzla: Iako smo principijelno protiv kreditnih zaduženja ova kreditna sredstva će se namjenski utrošiti za rješavanje suštinskih potreba građana općine Tuzla

Klub vijećnika SDA glasao je za usvajanje Odluke o kreditnom zaduženju Općine Tuzla za dodatnih 5 miliona eura, a novac će, kako je navedeno u Odluci, biti utrošen za finansiranje projekata izgradnje sistema vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda. Prihvatanjem ovog kreditnog zaduženja Općinsko vijeće se obavezalo da će podržati povećanje cijena komunalnih usluga JKP ˝Vodovod i kanalizacija˝ Tuzla od 10 % koje stupa na snagu od 2014. godine. Dinamika realizacije kredita ide do 2016. godine, a na 5 miliona eura kreditnih sredstava se, navodi se, dobija 4,314 miliona eura granta plus pola miliona granta odvojenog za JKP ˝Vodovod i kanalizacija˝ Tuzla, odnosno za jačanje samoodrživosti tog preduzeća.

pressvijece7011
” Klub vijećnika SDA je ovu Odluku podržao iako smo principijelno protiv kreditnih zaduženja. Ono što nas je opredijelilo da prihvatimo ovu Odluku je činjenica da ovo kreditno zaduženje prati jedan grant od oko osam miliona konvertibilnih maraka i ta kreditna sredstva će se namjenski utrošiti za rješavanje suštinskih potreba građana općine Tuzla. Dakle, za unaprjeđenje sistema vodosnabdijevanja i odvođenje otpadnih voda za šta smo se mi i u proteklom mandatu zalagali. Pitanje vode i kanalizacije su strateška pitanja u svakoj organizovanoj zajednici i zato želimo da podržimo ovakve projekte. Skeptični smo u pogledu sposobnosti JP ” Vodovod i kanalizacija ” da u narednom periodu zaista postane samoodrživo i da pruža kvalitetnu uslugu, a što je najvažnije da fakturiše građanima zaista ono što su potrošili. Naše glasanje za ovu Odluku o kreditnom zaduženju je nastavak politike SDA da djeluje kao konstruktivna opozicija, dakle da podrži sve ono što je u interesu građana općine Tuzla. ” – kazao je predsjednik Kluba vijećnika SDA u Općinskom vijeću Tuzla, Sabahudin Imamović.

Služba za odnose s javnošću OO SDA Tuzla