Potpredsjednici GO SDA Tuzla izabrani na Konstituirajućoj Skupštini 15.12.2019. godine

logo-sda-go-tuzla-mali

Potpredsjednici GO SDA Tuzla izabrani na Konstituirajućoj Skupštini 15.12.2019. godine

Potpredsjednici GO SDA Tuzla izabrani na Konstituirajućoj Skupštini 15.12.2019. godine :

1. Doc.dr. Salko Bukvarević

2. Izet Džananović, doktor nauka iz oblasti elektrotehnike

3. Muhamed Mehmedović, doktor tehničkih nauka

4. Prof.dr. Izet Šabotić

5. Admir Andelija, dipl.ing. elektrotehnike