Pitanja i urgencije vijećnika SDA Tuzla na 18. redovnoj sjednici Gradskog vijeća

novo vijece

Pitanja i urgencije vijećnika SDA Tuzla na 18. redovnoj sjednici Gradskog vijeća


Vijećnici SDA su na 18. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla uputili nekoliko vijećničkih pitanja.

Vijećnik Mirza Tupajić je uputio pitanja Službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica:

1. Kakve se aktivnosti poduzimaju oko realizacije nastavka toplifikacije u MZ Tušanj u 2018. godini u ulicama Murata Priganice, Pašage Mandžića, Piskavica, Hadži Marijana Divkovića, Mandići, te dijela naselja Dragodol.

2.Kada će se izvršiti rekonstrukcija mosta na rijeci jali u naselju Gospić?

Obrazloženje:

Riječni most na rijeci Jali u naselju Gospić (skretanje u Gospiću prema “Talijanima”) su mještani ovog naselja više puta sanirali. Međutim, danas se most nalazi u veoma lošem stanju tako da je veoma opasno prelaziti automobilom preko njega.

Vijećnik Nevres Hurić je postavio sljedeća vijećnička pitanja Službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica:

1. Ko je pripadnicima MUP-a Tuzla dao dozvolu da parkiraju i vrše kontrolu saobraćaja na Mostu sa kipovima, jednog od simbola Grada Tuzle ?
                                                                               Obrazloženje:

Most je sagrađen 1935.g. i prije trideset godina je zbog nastalih oštećenja zatvoren za saobraćaj. Od tada,  Most sa kipovima je  isključivo pješački most.
Nažalost, na mostu gotovo svakodnevno možemo vidjeti parkirano policijsko vozilo, koje vrši kontrolu saobraćaja, a nije rijedak slučaj da budu parkirana i dva vozila što predstavlja opterećenje na oštećenu konstrukciju mosta.
Most sa kipovima predstavlja kulturno- historijsko naslijeđe našega grada i nedopustivo je da se na njemu odvija bilo kakva saobraćajna aktivnost koja će smanjiti nosivost mosta i povećati rizik od njegovog urušavanja.

2. Kada će se izvršiti sanacija i asfaltiranje puta u Ulici ARBiH do br.90, Novo naselje Solina ?


                                 
Obrazloženje:

Već dugi niz godina građani ovog naselja kao i učesnici saobraćaja na regionalnom putu Tuzla – Čelić, su svjedoci da nakon malo obilnije kiše sav posipni materijal sa pristupnog puta naselja Malohodžići se nađe na pomenutoj saobraćajnici.
Posljedice toga su otežan saobraćaj kao i začepljenje kanalizacione mreže, izljevanje fekalija i raznošenje istih od strane učesnika u saobraćaju što predstavlja otvoren izvor zaraznih bolesti za sve stanovnike ovoga naselja.
Također, stanovnici naselja Malohodžići nemaju gotovo nikakav pristupni put svojim kućama, a radi se o više od pedeset domaćinstava.
Isto tako moram napomenuti da ovaj put vodi do katoličkog svetišta Sv.Gospe Gradovrške koji svake godine posjeti veliki broj vjernika iz BiH i R.Hrvatske.