Održani radni sastanci sa članstvom MO SDA Brčanska Malta i MO SDA Gornja Tuzla

Održani radni sastanci sa članstvom MO SDA Brčanska Malta i MO SDA Gornja Tuzla

Gradski odbor SDA Tuzla danas je održao sastanke sa mjesnim odborima Brčanska Malta i Gornja Tuzla.  Sastanku su prisustvovali članovi Izvršnog odbora, vijećnici te kadrovi i aktivisti iz ovih ogranaka.

Razgovarano je o aktuelnoj političkoj situaciji u gradu i komunalnim problemima koji moraju biti riješeni kako bi život građana Tuzle bio bolji i kvalitetniji. Napravljen je kratak osvrt na sva neispunjena obećanja gradske vlasti u prethodnom mandatu te su prisutnima prezentirana i vijećnička pitanja naših vijećnika. Na većinu njih nije odgovoreno što jasno govori o odnosu aktuelne vlasti prema građanima.

U predstojećem periodu nastavlja se obilazak svih mjesnih ogranaka sa ciljem okupljanja i aktiviranja članstva za predstojeće Lokalne izbore.

Radni sastanci će se održati i tokom vikenda pa je tako planiran sljedeći raspored:

Subota 10. oktobar:

  • MZ Simin Han  u 17:00 sati
  • MZ Kreka u 19:00 sati

Nedjelja 11.oktobar:

  • MZ Slavinovići u 17:00 sati
  • MZ Obodnica u 19:00 sati

Dalji raspored objavit ćemo u ponedjeljak.

Sve članove i simpatizere koji namjeravaju prisustvovati sastancima podsjećamo na obavezno pridržavanje higijensko-epidemioloških mjera.