Održana javna tribina u MO SDA Novi Grad 1 “Uredimo Tuzlu po mjeri svih građana”

tribinang001

Održana javna tribina u MO SDA Novi Grad 1 “Uredimo Tuzlu po mjeri svih građana”


Općinski odbor Stranke demokratske akcije Tuzla organizovao je u Mjesnom ogranku SDA Novi Grad 1 još jednu u nizu javnih tribina ” Uredimo Tuzlu po mjeri svih građana”. Skup je pobudio veliki interes stanovnika mjesnih zajednica koje gravitiraju istočnom dijelu grada. Uvodničari na tribini bili su predsjednik Općinskog odbora SDA Tuzla dr. Salko Bukvarević, predsjednik Kluba vijećnika SDA u Općinskom vijeću Tuzla prim.dr. Mirsad Malohodžić, član Izvršnog odbora SDA Tuzla Midhat Suljić i aktivistkinja SDA Tuzla Hidajeta Jarčević-Mehić.

 

Teme o kojima se govorilo odnosile su se na aktuelnu problematiku u Tuzli koja podjednako tišti sve građane, poput trenutne organizacije javnih komunalnih preduzeća, ambijenta za zapošljavanje u općini Tuzla, pravnog statusa mjesnih zajednica i drugo.


Vijećnici SDA u Općinskom vijeću Tuzla u kontinuitetu se zalažu da se status mjesnih zajednica u Tuzli riješi. Prijedlog da Tuzla bude grad sa jakom mjesnom samoupravom – mjesnim zajednicama koje imaju status pravnog lica je definisan platformom Općinskog odbora SDA Tuzla koji zagovara jednak tretman građana u svim gradskim i prigradskim sredinama.

Pravni status mjesne zajednice utvrđen je na osnovu Zakona o lokalnoj samoupravi kojeg je Parlament FBiH donio 2006. godine. Na osnovu tog zakona trebalo je da se utvrde izmjene i dopune Statuta Mjesne zajednice što je urađeno tri godine nakon donošenja Zakona. Sljedeći korak bio je izrada samog Statuta i njegovo izglasavanje, međutim to još uvijek na podučju općine Tuzla nije urađeno. Stoga se još uvijek poslovi, život i rad Mjesne zajednice odvijaju preko Službe za stambeno-komunalne poslove i Općine Tuzla. Trenutno, građani općine Tuzla ne mogu da učestvuju u bilo kakvim radovima i inicijativama jer Statut nije na snazi, a Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta je utvrđeno da je taj dokument trebao biti donesen u roku od godinu dana nakon stupanja na snagu Zakona o principima lokalne samouprave.

tribinang003
Kada je riječ o ambijentu za zapošljavanje na području općine Tuzla, rečeno je da će Stranka demokratske akcije Tuzla u narednom periodu insistirati na donošenju strategije i programa zapošljavanja, a u cilju dugoročnog rješavanja problema nezaposlenosti u općini Tuzla. U SDA smatraju da je neophodno uspostaviti bolju komunikaciju sa privatnim sektorom i pri tome pokušati iznaći najpovoljnije rješenje za ovaj problem.

To bi podrazumijevalo stvaranje boljeg poslovnog ambijenta za privatne poduzetnike i davanje podsticaja pri zapošljavanju mladih ljudi u općini Tuzla.

Vrlo konstruktivni prijedlozi i zapažanja došli su od strane građana Tuzle koji su uzeli učešće u diskusiji nakon izlaganja uvodničara i iskazali potrebu da se Tuzla uredi bolje, po mjeri svih. Najznačajnija problematika će u formi vijećnićkih pitanja biti formulisana na jednoj od narednih sjednica Općinskog vijeća Tuzla.

tribinang004

Služba za odnose s javnošću OO SDA Tuzla