O Gradskom odboru SDA Tuzla

U Tuzli je Stranka demokratske akcije osnovana 5. avgusta 1990. godine, kada je izabran i prvi Izvršni odbor SDA Tuzla.

Nakon toga, u skladu sa Statutom SDA, formirani su i prvi mjesni ogranci SDA za teritoriju tadašnje Skupštine opštine Tuzla.

U prvoj godini rada formirana su 22 ogranka, a već u februaru 1991. godine je formiran i politički podmladak – Muslimanski omladinski savez.

Danas GO SDA Tuzla ima mrežu od 36 mjesnih ogranaka koji u kontinuitetu rade.

Takođe, u okviru GO SDA Tuzla djeluju Organizacija ” Žene SDA” i Asocijacija mladih.

Rad Stranke su prepoznali istaknuti građani Tuzle, kao i mladi ljudi koji kontinuirano pristupaju Stranci.

Ovo su sazivi Izvršnih odbora SDA od osnivanja u Tuzli pa do danas:

PRVI SAZIV IZVRŠNOG ODBORA:

1.SALIH BUREK-PREDSJEDNIK

2.ZEHRA MORANKIĆ-DOPREDSJEDNIK

3.SALIH KULENOVIĆ-DOPREDSJEDNIK

4.MUHAMED JAHIĆ-SEKRETAR

5.MUHAREM PRCIĆ

6.MEHMED ERKOČEVIĆ

7.HASAN SPAHIĆ

8.BEGO JAŠARAGIĆ

9.SEAD BEŠLAGIĆ

10.ALIJA MUMINOVIĆ

11.FAHRUDIN AGANOVIĆ

12.BAHRUDIN HADŽIHRUSTIĆ

13.RASIM HAMIDOVIĆ

14.SEAD JAHIĆ

15.MUHAMED KARAHASANOVIĆ

DRUGI SAZIV IZVRŠNOG ODBORA:

1. SALIH KULENOVIĆ-PREDSJEDNIK

2. MIRSAD KIKANOVIĆ – DOPREDSJEDNIK

3. ABDULAH FAZLIĆ

4. ĆAMIL ĆUSTOVIĆ

5. SABAHUDIN HODŽIĆ

6. BEGAN MUJKANOVIĆ

7. AHMED ČOLIĆ

8. VELIJA IMŠIROVIĆ – SEKRETAR

9. HASAN SPAHIĆ

10. ĆAMIL SELMANOVIĆ

11. OMER SINANOVIĆ

12. ADIL PEZEROVIĆ

13. ALIJA MUMINOVIĆ

14. SALKO BUKVAREVIĆ

TREĆI SAZIV IZVRŠNOG ODBORA:

1. KASIM MUMINHODŽIĆ – PREDSJEDNIK

2. MUHAMED LATIFAGIĆ

3. AHMED ČOLIĆ

4. HASAN SPAHIĆ

5. ĆAMIL SELMANOVIĆ

6. ADIL PEZEROVIĆ

7. ADIL HADŽIMEHMEDOVIĆ

8. MUHAREM PRCIĆ

9. MIRSAD KIKANOVIĆ

10. SALKO BUKVAREVIĆ

11. IZUDIN KAPETANOVIĆ

12. MIDHAT JAHIĆ

13. VEDAD SPAHIĆ

14. MERSED KOVAČEVIĆ

15. ĆAMIL ČUSTOVIĆ

16. IBRAHIM IMAMOVIĆ

17. MIRSAD BAJRAMOVIĆ

18. ABDULAH FAZLIĆ

19. SADUDIN HODŽIĆ

20. MEHMED SULJKANOVIĆ

21. OMER SINANOVIĆ

22. ALIJA MUMINOVIĆ

23. SALIH KULENOVIĆ

24. SALEM HODŽIĆ

25. EDIB KRAVIĆ

ČETVRTI SAZIV IZVRŠNOG ODBORA:

1. MIRSAD KIKANOVIĆ – PREDSJEDNIK

2. MEHO BAJRIĆ – DOPREDSJEDNIK

3. ADNAN JAHIĆ – DOPREDSJEDNIK

4. SEAD DELIĆ

5. EDIB KRAVIĆ

6. VEDAD SPAHIĆ

7. SADIK LATIFAGIĆ

8. SALEM HODŽIĆ

9. SALKO FEJZIĆ

10. RAMIZ VILIĆ

11. EMIR KABIL

12. MEHMED ŽILIĆ

13. FUAD HADŽIABDIĆ

14. ĆAMIL ČUSTOVIĆ

15. ELVIR BAJRIĆ

IMENOVANJEM ZA VD PREDJSEDNIKA ADNANA JAHIĆA OSTAO JE ISTI SAZIV IZVRŠNOG ODBORA DO VANREDNE SKUPŠTINE SDA TUZLA KOJA JE ODRŽANA 03.03.1998.GODINE KADA JE IZABRAN SLJEDEĆI SAZIV :

1. ŠEFIK AZAPAGIĆ – PREDSJEDNIK POVJERENIŠTVA

2. SALKO BUKVAREVIĆ – DOPREDSJEDNIK

3. AHMED HADŽIEFENDIĆ

4. ZIJAD PAŠIĆ

5. MIRZETA SULJKIĆ

6. JUSUF JAHIĆ

7. HAZIM HADŽIAVDIĆ

8. IZET BEĆIROVIĆ

POVJERENIŠTVO JE U SVOJ RAD KAO DEVETOG ČLANA UKLJUČILO FARUKA PRCIĆA.

NA ODRŽANOJ VANREDNOJ SKUPŠTINI 30.06.2000. GODINE IZABRAN JE SLJEDEĆI SAZIV:

1. MEHO BAJRIĆ – PREDSJEDNIK

2. SEAD JAMAKOSMANOVIĆ -DOPREDSJEDNIK

3. MIRZA PRCIĆ – DOPREDSJEDNIK

4. SALIH KULENOVIĆ

5. ENISA ŽUNIĆ

6. SENADA SMAJIĆ

7. RAMIZ VILIĆ

8. AHMET ŽILIĆ

9. HAZIM HADŽIABDIĆ

10. SALKO BUKVAREVIĆ

11. SENAIL AJŠIĆ

12. ASIM DŽAFIĆ

13. ZIJAD PAŠIĆ

14. ŠEFIK AZAPAGIĆ – PREDSJEDNIK KV

15. DENIJAL DERVIŠEVIĆ – PREDSJEDNIK AM

ODLUKOM PREDSJEDNIŠTVA UVEDENO JE POVJERENIŠTVO U SLJEDEĆEM SAZIVU:

1. SALKO BUKVAREVIĆ – PREDSJEDNIK

2. SEAD DELIĆ

3. MEHMED ŽILIĆ

4. SEAD JAMAKOSMANOVIĆ

5. MIRZETA HADŽIĆ SULJKIĆ

6. ENISA ŽUNIĆ

7. ZIJAD PAŠIĆ

8. HAZIM RANČIĆ

9. MUHAMED BILAJAC

10. RAMIZ VILIĆ

11. FEHIM FEJZIĆ

12. SEMIR FEJZIĆ

SEDMI SAZIV IZVRŠNOG ODBORA SDA TUZLA:

1. SALKO BUKVAREVIĆ – PREDSJEDNIK

2. SEAD DELIĆ – DOPREDSJEDNIK

3. ENISA ŽUNIĆ – DOPREDSJEDNIK

4. SEAD JAMAKOSMANOVIĆ

5. HAZIM RANČIĆ

6. SEMIR FEJZIĆ

7. RAMIZ VILIĆ

8. ZLATKO BERBEROVIĆ

9. ALMIR RAMIĆ

10. KADRO ŽILIĆ

11. HANIFA KANTIĆ

12. MIRSAD KATANIĆ

13. HAJRUDIN HODŽIĆ

14. SEAD JAMAKOSMANOVIĆ

15. EDIS BAJIĆ

16. FIKRETA SIJERČIĆ

DEVETI SAZIV IZVRŠNOG ODBORA:

1. SALKO BUKVAREVIĆ – PREDSJEDNIK

2. FUAD HADŽIMEHMEDOVIĆ – DOPREDSJEDNIK

3. MIRSAD MALOHODŽIĆ

4. BAJAZIT JAŠAREVIĆ

5. SALIH ŠABOVIĆ

6. SEMIR FEJZIĆ

7. TENZILA JUSUFAGIĆ

8. SUNČICA MAŠIĆ

9. BELKISA ČOLIĆ

10. ENISA OSMANČEVIĆ

11. MIDHAT SULJIĆ

12. KADRO ŽILIĆ

13. SABAHUDIN IMAMOVIĆ

14. ISAT SKENDEROVIĆ

15. ELMIR HUREMOVIĆ

16. ENISA ŽUNIĆ- AŽ

17. EDIS BAJIĆ – AM

IZVRŠNI ODBOR JE NA SJEDNICI KOJA JE ODRŽANA 27.10.2009. GODINE USVOJIO OSTAVKE NA ČLANSTVO I POVJERENE FUNKCIJE SALIHU ŠABOVIĆU I FUADU HADŽIMEHMEDOVIĆU.

DESETI SAZIV IZVRŠNOG ODBORA (2015.-2019.)

1. SABAHUDIN IMAMOVIĆ – PREDSJEDNIK

2. SALKO BUKVAREVIĆ – DOPREDSJEDNIK

3. SALKO ZILDŽIĆ – DOPREDSJEDNIK

4. EMIR SOFTIĆ – SEKRETAR

5. ALBINA VICKOVIĆ

6. ADMIR ANDELIJA

7. ASMIR SALKIĆ

8. BAJAZIT JAŠAREVIĆ

9. BERIZ SAKIĆ

10. EDIN HARAČIĆ

11. MIRZA TUPAJIĆ

12. NAHID MEHIĆ

13. NEVRES HURIĆ

14. SUAD ZONIĆ

15. SENADA ŠAHOVIĆ

16. VEHID MEHMEDINOVIĆ

17. ZIJAH RIFATBEGOVIĆ

18. HIDAJETA JARČEVIĆ – AŽ

19. SENAD MEHMEDINOVIĆ – AM

POVJERENIŠTVO:

1. HAZIM RANČIĆ

2. SALKO BUKVAREVIĆ

3. BAJAZIT JAŠAREVIĆ

4. IZET DŽANANOVIĆ

5. NEVRES HURIĆ

6. MIRZA TUPAJIĆ

7. ALMA FEJZIĆ

8. RIJAD KURTALIĆ

9. SENAD OSMANOVIĆ

10. TENZILA JUSUFAGIĆ

11. SABAHUDIN IMAMOVIĆ

12. HIDAJETA JARČEVIĆ

13. EDIS BAJIĆ

14. IZET ŠABOTIĆ

15. EMIR SOFTIĆ

16. EDIN HARAČIĆ

17. JASNA HADŽISELIMOVIĆ

18. VEHID MEHMEDINOVIĆ

NAKON PODNESENE OSTAVKE PREDSJEDNIKA HAZIMA RANČIĆA, POVJERENIŠTVO JE NASTAVILO DA RADI U SLJEDEĆEM SAZIVU:

1. SALKO BUKVAREVIĆ  – PREDSJEDNIK

2. SALKO ZILDŽIĆ

3. BAJAZIT JAŠAREVIĆ

4. IZET DŽANANOVIĆ

5. NEVRES HURIĆ

6. MIRZA TUPAJIĆ

7. EDIS BAJIĆ

8. JASNA HADŽISELIMOVIĆ

9. TENZILA JUSUFAGIĆ

10. ADMIR ANDELIJA

11. IZET ŠABOTIĆ

12. SENAD OSMANOVIĆ

13. ALMA FEJZIĆ

14. EDIN HARAČIĆ

15. BELMA SMAJIĆ

16. EDIN DEDIĆ

17. BERIZ SAKIĆ

18. MUHAMED MEHMEDOVIĆ

19. HAZIM KARIĆ

NA IZBORNOJ SKUPŠTINI KOJA JE ODRŽANA 15.12.2019. GODINE IZABRAN JE IZVRŠNI ODBOR U SJEDEĆEM SAZIVU:

1. SALKO ZILDŽIĆ – PREDSJEDNIK

2. SALKO BUKVAREVIĆ – POTPREDSJEDNIK

3. MUHAMED MEHMEDOVIĆ – POTPREDSJEDNIK

4. IZET DŽANANOVIĆ – POTPREDSJEDNIK

5. IZET ŠABOTIĆ – POTPREDSJEDNIK

6. ADMIR ANDELIJA  – POTPREDSJEDNIK

7. NEVRES HURIĆ

8. EMIR RAZIĆ

9. LEJLA KAPLAN

10. KENAN OSMANČEVIĆ

11. IBRAHIM BOSANKIĆ

12. SUAD KUNOSIĆ

13. SABIT AHMETOVIĆ

14. SRĐAN MIĆANOVIĆ

15. AJDIN UMIHANIĆ

16. EDIN DEDIĆ

17. EMINA HODŽIĆ

18. NIJAZ SULJIĆ

19. VEDRAN STUHLI

20. NUSRET MUMINOVIĆ – ĆIRO

21. DENIS HUSIĆ

22. MIRZA TUPAJIĆ – PREDSJEDNIKKLUBA VIJEĆNIKA

23. JASNA HADŽISELIMOVIĆ

24. DŽANAN KUŠLJUGIĆ