Nisu stečeni uslovi za ukidanje supervizije u Brčko Distriktu

s

Nisu stečeni uslovi za ukidanje supervizije u Brčko Distriktu

SDA smatra da nisu stečeni uslovi za ukidanje supervizije u Brčko Distriktu iz slijedećih razloga:

– Skupština RS-a je 1999. godine odbacila navode konačne Arbitražne odluke i do danas se nije izjasnila o prihvatanju iste;

– Pitanje električne energije, snadbjevanja Brčkog od strane elektroprivreda entiteta, funkcionisanje DERK-a su pitanja koji nisu do kraja definisana;

– Infrastruktura i državne kompanije u smislu aneksa Daytonskog mirovnog sporazuma (državna korporacija „Luke”, korištenje javne imovine, infrastruktura Telekoma …) nisu osnovane niti riješene;

– Institucije vlasti Distrikta nisu dovoljno snažne da se uspješno suprotstave sve prisutnijoj korupciji i kriminalu, što može imati nesagledive posljedice po unutarnji razvoj Distrikta;

– Pitanje koeficijenta (raspodjela od PDV-a) nije do kraja riješeno, što će bitno uticati na stabilnost Disktrikta (krajem 2011. godine ističe zagarantovani koeficijent);

– Predstavljanje Brčko Distrikta nije regulisano u institucijama Bosne i Hercegovine.

Sva prethodna, a i druga pitanja koja su regulisana odlukama entiteta, moraju biti riješena Zakonom o Distriktu Brčko na nivou Države, jer postoji opasnost da entiteti svoje odluke povuku ili izmjene.

Aktuelna politička situacija nije povoljna za donošenje ovakve odluke, jer se negativno odražava i na političke odnose u institucijama Distrikta.

U svakom slučaju institucija supervizije treba ostati i nakon ispunjenja prethodno pobrojanih uslova (usvajanje Zakona o Brčko Distriktu), a najkraće do održavanja narednih izbora i konstituisanja organa vlasti u Distriktu.

sda.ba