Najava 21. redovne sjednice Općinskog vijeća Tuzla

21006

Najava 21. redovne sjednice Općinskog vijeća Tuzla

U okviru priprema za narednu sjednicu Općinskog vijeća Tuzla, Klub vijećnika SDA održao je redovni sastanak u prostorijama Općinskog odbora SDA Tuzla. Na sastanku je razmotren dnevni red 21. redovne sjednice Vijeća koja je zakazana za četvrtak 28.08.2014. godine u BKC-u Tuzla, sa početkom u 9:30h.

21003

DNEVNI RED:

Usvajanje Zapisnika sa 19. redovne sjednice Općinskog vijeća Tuzla, održane dana 26.06.2014., i Zapisnika sa 20. redovne sjednice Općinskog vijeća Tuzla, održane 15.07.2014. godine.

1. Vijećnička pitanja
2. Razmatranje i usvajanje :
a) Odluke o korištenju sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u Budžetu Općine Tuzla
b) Odluke o prenamjeni korištenja sredstava ostvarenih na osnovu naknade za izgradnju i održavanje skloništa u Budžetu Općine Tuzla
c) Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Tuzla za period 01.01. do 31.12.2014. godine
d) Programa zbrinjavanja građana i pomoći u obnovi i izgradnji stambenih zgrada zahvaćenih prirodnom nesrećom na području općine Tuzla
e) Informacije o poplavama i klizištima u avgustu, uključujući i dopunsku informaciju o stanju prethodnih poplava i klizišta na području općine Tuzla
3. Razmatranje i usvajanje:
a) Izvještaja o izvršenju Budžeta Općine Tuzla za period 01.01. do 30.06.2014. godine
b) Izvještaja korištenja sredstava tekuće rezerve za period 01.01. do 30.06.2014. godine
4. Razmatranje i usvajanje Programa gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području općine Tuzla
5. Razmatranje i usvajanje imovinsko-pravnih akata
a) Odluka o promjeni statusa nepokretnosti, broj :
– 01/07-31-14/14 ( Ibrahimović Damir, lokacija KO Tuzla)
b) Rješenje o utvrđivanju, uz naknadu, prava vlasništva na gradskom građevinskom zemljištu, broj:
– 01/08-31-1889/09 ( Mujagić S. Hamza, lokacija KO Slavinovići )
c) Zaključak o odbacivanju preuranjenog zahtjeva za dodjelu gradskog građevinskog zemljišta, broj :
– 01/07-31-4007 /14 ( Lupić N. Fata, lokacija KO Slavinovići )
d) Zaključak o odbacivanju nepotpunog zahtjeva za preuzimanje iz posjeda neizrgađeno gradsko građevinsko zemljište, broj :
– 01/07-31-2032 /14 ( Ključanin D. Nevres, lokacija KO Tuzla III)
e) Zaključak o prekidu postupka za utvrđivanje prava vlasništva na građevinskom zemljištu, broj :
– 01/ 07-31-3594/14 ( Brzović Hazir, lokacija KO Slavinovići)
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu i poslovanju javnih i drugih preduzeća, čiji je osnivač ili suosnivač Općina Tuzla za 2013. godinu:
a) ” Centralno grijanje ” d.d. Tuzla
b) JP Radio televizija 7 d.o.o. Tuzla
c) JKP Vodovod i kanalizacija Tuzla
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu javnih ustanova čiji je osnivač Općina Tuzla za 2013. godinu
a) JU ” Gradski stadion Tušanj ” Tuzla
b) JZNU Dom zdravlja Dr. Mustafa Šehović Tuzla
c) JU Dom mladih Tuzla
8. Razmatranje Informacije o statusu i stanju groblja/mezarja u vlasništvu Općine Tuzla kojim upravljaju mjesne zajednice
9. Kadrovska pitanja
10. Tekuća pitanja :
a) Zahtjev Vladi FBiH i Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje za obezbjeđenje sigurne i pravovremene isplate penzija
b) Urgencija za obezbjeđenje stalnog policijskog nadzora na saobraćajnici u naselju Stupine (od Hotela Tuzla do izlaska na južnu saobraćajnicu)
c) Inicijativa za uređenje korita rijeke Jale na Bulevaru
d) Inicijativa za ukidanje službene pratnje svim izbornim zvaničnicima u BiH
e) Zahtjev za dostavljanje izvještaja o svim usvojenim zaključcima i odlukama OV Tuzla, kao i uporednog (hronološki poredanog) tabelarnog prikaza izvještaja o nerealizaciji i razlozima nerealizacije zaključaka i odluka OV Tuzla, a u cilju sankcionisanja odgovornih lica za aktuelni mandatni period
f) Inicijativa za sprečavanje izbornih krađa prilikom prebrojavanja glasačkih listića na biračkim mjestima
g) Urgencija za regulaciju semafora na pješačkim prelazima u Tuzli
h) Urgencija urgencije na urgenciju da se na južnoj saobraćajnici ispred glavnog ulaza u džamiju sa sjeverne strane obilježi pješački prelaz preko šest saobraćajnih traka, uz adekvatno ograničenje brzine
i) Inicijativa za izmjenu Zakona o osnovama bezbijednosti saobraćaja na putevima u BiH u cilju oduzimanja vozila (automobila, motora i sl) u slučaju drastičnog kršenja ograničenja brzine