Muris Andelija, diplomirani pravnik, kandidat za Skupštinu TK, redni broj 14

Muriss

Muris Andelija, diplomirani pravnik, kandidat za Skupštinu TK, redni broj 14

Muris

Rođen 25.02.1981. godine u Tuzli . Po zanimanju je diplomirani pravnik. U bogatoj sportskoj karijeri bio član više klubova u Bosni i Hercegovini, Sloveniji, Grčkoj, Češkoj i Hrvatskoj. Član svih omladinskih selekcija muške košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine. Osvajač više trofeja u klupskom i reprezentativnom takmičenju. Član AM OO SDA Tuzla. Nakon završetka profesionalne sportske karijere i odrađenog pripravničkog staža biva postavljen na funkciju Sekretara Društva TOBACCO PRESS d.o.o. koju obnaša i danas. Oženjen.

aIMG 7506

aIMG 7580

PORUKA BIRAČIMA :


U prvom redu biću protagonista ozbiljne, odgovorne i državotvorne politike kakvu SDA definitivno provodi.
Posebnu pažnju posvetit ću impulsima koji dolaze od strane javnog mnijenja, i s tim u vezi djelovati u skladu sa potrebama i interesima građana Tuzlanskog kantona.
Kao odgovoran čovjek truditi ću se da sve ideje i inicijative koje budu u mome domenu adekvatno provjerim, a podržati ću sve one za koje objektivno ocijenim da su u općem interesu.
Isto tako svojim zalaganjem nastojat ću popraviti status mladih u društvu, na način da izgradimo mlade u društvenu skupinu, koja će biti spremna preuzeti vodeću ulogu u daljoj izgradnji države Bosne i Hercegovine.
Kao profesionalni sportista imam izgrađen timski duh u kojem su svi individualni kapaciteti podređeni interesu kolektiva. Isto namjeravam prenijeti na svoj budući rad, smatrajući sebe dijelom tima, kojem pripadaju svi oni kojima je interes države Bosne i Hercegovine i njenih građana na prvom mjestu.