Memorijalni centar Potočari – Srebrenica, 11. jula 2014. godine!

memorijalni-centar-400x300

Memorijalni centar Potočari – Srebrenica, 11. jula 2014. godine!


Foto AA

U Memorijalnom centru Potočari danas je obavljena dženaza i ukop posmrtnih ostataka 175 žrtava genocida počinjenog u julu 1995. godine u Srebrenici, „zaštićenoj zoni UN-a”.

Najmlađa žrtva koja je ukopana je dječak Senad (Ramo) Beganović, koji je imao 14 godina kada je ubijen, a njegovi posmrtni ostaci pronađeni su u četiri različite masovne grobnice. Ukopan je pored oca Rame. Najstarija žrtva Hurem Begović, rođen 1916. godine, ukopan je pored svog sina Huseina.

Dženazu namaz za 175 žrtava genocida u Srebrenici je predvodio reisu-l-ulema Husein ef. Kavazović. Dženazi je prethodio džuma namaz koji je, također, imamio i hutbu održao reisu-l-ulema. Vjerski dio obilježavanja 19. godišnjice genocida nad Bošnjacima „Sigurne zone UN-a” Srebrenica je obuhvatio više sadržaja, između ostalog, učenje i poklanjanje hatme i tevhida šehidima, zikr i učenje Kur’ana, učenje na kaburovima…

Autobusi iz Tuzle koji vrše prevoz građana do Potočara krenuli su u šest sati ujutro ispred Hotela Tuzla, sa stanica u Slavinovićima, Mihatovićima, Simin Hanu i Gornjoj Tuzli.

Delegacija OO SDA Tuzla na čelu da predsjednikom Salkom Bukvarevićem i ove je kao i prethodnih godina prisustvovala kolektivnoj dženazi i ukopu srebreničkih žrtava u Potočarima i obilježavanju Dana sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici.

Jedanaesti juli 1995. godine predstavlja najstravičniji datum u modernoj evropskoj povijesti, datum kada je izvršen genocid uz znanje i šutnju ključnih međunarodnih faktora. Dosad je u mezarju u Potočarima ukopano 6.066 žrtava genocida iz jula 1995. godine od preko 8 000 stradalih.

Prema Odluci Federalne vlade, 11. juli 2014. godine proglašen je Danom sjećanja na genocid u Srebrenici i Danom žalosti u Federaciji BiH.

Dan žalosti se obilježava obaveznim isticanjem zastave Bosne i Hercegovine na pola koplja, odnosno jarbola, na zgradama Vlade FBiH i institucija Federacije Bosne i Hercegovine.

Pamtite i opominjite!

Spisak žrtava kojima je klanjana dženaza 11.07.2014.g.:
Sejad (Nezira) Alić (1966.), Nesib (Mehmeda) Varnica (1974.), Aziz (Kadira) Hodžić (1965.), Aziz (Asima) Osmić (1975.), Aljo (Ahmeta) Ćehajić (1953.), Nermin (Hasana) Selimović (1976.), Avdija (Mehana) Salihović (1956.), Nijazija (Dede) Beganović (1955.), Dževad (Džemaila) Mujić (1974.), Hakija (Malće) Mujić (1934.), Samir (Hasana) Selimović (1972.), Medo (Reše) Mehić (1961.), Hamed (Bajre) Čano (1962.), Junuz (Alije) Duraković (1954.), Enis (Abida) Omerović (1978.), Habib (Safeta) Malagić (1961.), Rasim (Huse) Košpić (1941.), Džemal (Ibre) Efendić (1948.), Himzo (Vejsila) Husejnović (1942.), Behadija (Zuhdije) Begzadić (1967.), Ohran (Adema) Ademović (1954.), Musa (Nurke) Omerović (1962.), Džemal (Ahmeta) Halilović (1954.), Džemir (Džemala) Halilović (1977.), Islam (Džemala) Halilović (1974.), Šefik (Himze) Husić (1965.), Mirzet (Ibrahima) Salihović (1973.), Izet (Ibrahima) Salihović (1975.), Šahbaz (Šabana) Bećirović (1946.), Muhamed (Ismeta) Mekanić (1964.), Sejidin (Šabana) Husić (1953.), Omer (Mehe) Mujić (1938.), Senad (Rame) Beganović (1980.), Hasan (Hasiba) Salihović (1951.), Mehmedalija (Avde) Delić (1971.), Salčin (Husejina) Hasanović (1978.), Sulejman (Osmana) Beganović (1954.), Osman (Mehe) Ahmetović (1937.), Hašim (Mumina) Hasanović (1956.), Muhamed (Huse) Džekić (1947.), Redžo (Emina) Hrnjić (1939.), Mahmut (Mehmeda) Turković (1945.), Idriz (Sulje) Aljić (1940.), Hurem (Derve) Begović (1916.), Refik (Alije) Pejmanović (1956), Ibrahim (Mehmeda) Mujčinović (1976.), Asim (Alije) Mustafić (1965.), Jakub (Selmana) Osmanović (1976.), Mujo (Selmana) Osmanović (1978.), Selman (Sulejmana) Osmanović (1937.), Šefik (Ševke) Hasanović (1970.), Meho (Hasana) Kovačević (1977.), Idriz (Ibrahima) Hukić (1927.), Hariz (Jusufa) Palalić (1974.), Avdo (Izeta) Begović (1927.), Aziz (Zuhdije) Ikanović (1970.), Mehmed (Hasana) Barukčić (1945.), Sefer (Sulejmana) Avdić (1941.), Dahmo (Hamida) Delić (1968.), Hasan (Sade) Malkić (1943.), Junuz (Emina) Begić (1946.), Salko (Bekira) Salihović (1971.), Meho (Bege) Begić (1946.), Sakib (Hikrije) Nukić (1971.), Hamdija (Hamida) Delić (1959.), Suljo (Hamida) Delić (1975.), Nazim (Ibre) Mehmedović (1958.), Đanan (Šabana) Đekić (1943.), Adil (Saliha) Smajić (1937.), Nelvir (Nezira) Osmanović (1976.), Muvaz (Sulejmana) Orlović (1978.), Ismet (Nusreta) Sejmenović (1957.), Meho (Rašida) Smajić (1920.), Ahmed (Amila) Alihodžić (1941.), Almir (Sulje) Karić (1975.), Nedim (Azema) Sulejmanović (1976.), Mevludin (Hasana) Husejnović (1964.), Jusuf (Juse) Jusić (1941.), Sead (Bege) Dervišević (1978.), Ibrahim (Huse) Hasanović (1959.), Hajrudin (Hajre) Avdić (1969.), Hazim (Hajre) Avdić (1972.), Ibrahim (Nazifa) Malagić (1954.), Safet (Mehana) Čivić (1941.), Hasib (Zahida) Babić (1961.), Fetija (Emina) Hamzabegović (1933.), Mevludin (Asima) Halilović (1957.), Ohran (Alije) Bajramović (1954.), Hajrudin (Ismeta) Malkić (1963.), Safet (Jusufa) Jusufović (1968.), Junuz (Atifa) Osmanović (1954.), Edhem (Atifa) Osmanović (1951.), Ibro (Ibrahima) Gušter (1974.), Kemal (Bajre) Šiljković (1959.), Neđib (Habiba) Begović (1967.), Muhamed (Selima) Omerović (1965.), Aziz (Abdurahmana) Smajić (1963.), Hasib (Adema) Klinčević (1969.), Hasan (Hasiba) Bećirović (1958.), Ramiz (Mehe) Ahmetović (1960.), Omer (Ahme) Salkić (1970.), Refik (Ahme) Salkić (1976.), Halid (Fahrudina) Huremović (1975.), Meho (Ahme) Bekrić (1977.), Jusuf (Džanana) Nukić (1933.), Mehmed (Šukrije) Hajdarević (1969.), Mujo (Osmana) Čomić (1958.), Hasan (Lutve) Muratović (1940.), Faruk (Jusufa) Tursunović (1961.), Alija (Ibre) Ejubović (1955.), Memiš (Rahmana) Isaković (1972.), Mevludin (Mehmeda) Malagić (1966.), Memija (Jusufa) Memić (1973.), Bekir (Alije) Memić (1968.), Teufik (Alije) Suljić (1966.), Jusuf (Osmana) Hodžić (1977.), Adem (Sade) Hukić (1938.), Omer (Bajre) Hurić (1968.), Suljo (Alage) Hasanović (1953.), Sead (Ahme) Tabaković (1974.), Ahmo (Alije) Tabaković (1939.), Adil (Behadila) Omerović (1979.), Avdulah (Suljkana) Sulejmanović (1956.), Fahrudin (Hajdara) Mujić (1969.), Fadil (Ahme) Fejzić (1966.), Osman (Sejdina) Husić (1929.), Asim (Kasima) Mujić (1971.), Amir (Kasima) Mujić (1975.), Sejdalija (Izeta) Halilović (1975.), Bakir (Idriza) Sinanović (1971.), Amir (Mehmeda) Dogić (1967.), Sevdahet (Omera) Salkić (1975.), Kadrija (Ćamila) Alić (1978.), Mehmed (Mustafe) Mehanović (1951.), Mirzet (Ismeta) Salihović (1971.), Ismet (Alje) Muminović (1956.), Rešid (Redžepa) Salihović (1975.), Hamed (Rame) Alić (1941.), Rešo (Ibrahima) Delić (1940.), Suljo (Hilme) Rahmić (1933.), Meho (Ahmeta) Hafizović (1974.), Safet (Reše) Suljić (1975.), Sadet (Reše) Suljić (1979.), Vahid (Džemala) Jusić (1975.), Nusret (Nurifa) Jahić (1973.), Fadil (Hirkije) Nukić (1965.), Izet (Muniba) Delić (1971.), Ismet (Ibrahima) Bektić (1928.), Redžo (Zaima) Husić (1961.), Zaim (Mehe) Husić (1922.), Osman (Muje) Jašarević (1947.), Muhamed (Muje) Pašić (1976.), Muamer (Muje) Pašić (1978.), Avdo (Ševke) Ademović (1955.), Hasib (Sulje) Mustafić (1960.), Fadil (Hasana) Huremović (1968.), Sefad (Sumbula) Hajdarević (1963.), Senad (Muhameda) Čikarić (1963.), Azmir (Fahrudina) Čikarić (1976.), Ibro (Huse) Ibišević (1927.), Zijad (Rame) Mujkić (1965.), Safet (Šahina) Isaković (1966.), Resul (Redže) Redžić (1973.), Ohran (Sulje) Suljić (1943.), Mehemed (Nezira) Nukić (1966.), Suad (Salčina) Mujić (1967.), Šaban (Alije) Alić (1950.), Hasan (Šabana) Alić (1974.), Ramo (Husejina) Mujkić (1944.), Nusret (Rasima) Smajlović (1973.), Avdo (Hameda) Mujić (1960.), Alija (Bekte) Mustafić (1930.), Hazim (Hasana) Hasanović (1978.), Sejad (Mehmedalije) Mustafić (1958.) i Sakib (Bećira) Gladović (1968.).