Lista kandidata SDA za Gradsko vijeće Tuzla

Prof. dr. Zijah Rifatbegović, specijalista opšte hirurgije i načelnik Klinike za hirurgiju UKC-a Tuzla, je rođen 28. januara 1967. godine u Bijeljini. Tokom agresije na našu zemlju, kao student završne godine, bio je u sastavu sanitetskog bataljona na Istočnom frontu u području Kalesije gdje je u ratnoj bolnici radio na zbrinjavanju ranjenih i povrijeđenih.

Odlukom Senata Univerziteta u Tuzli  je izabran za vanrednog profesora na katedri Hirurgija na Medicinskom fakultetu.

Član je Tima za transplantacionu hirurgiju i stručni voditelj Hirurškog tima za transplantacionu hirurgiju, koordinator na području Tuzlanskog kantona za donorsku mrežu Federacije Bosne i Hercegovine i član povjerenstva pri Federalnom ministarstvu zdravstva za transplantacionu medicinu.

Aktivan je učesnik na više kongresa i stručnih sastanaka širom svijeta.

Oženjen je i otac troje djece.

Rođena je 01.07.1982. godine u Tuzli.

Osnovnu školu je završila u Kiseljaku,općina Tuzla, a srednju školu Gimnaziju

„Ismet Mujezinović“, završila je u Tuzli,učiteljski smjer.

Nakon srednje škole upisala je Filozofski  fakultet, Odsjek razredna nastava,a

diplomirala je 2007.godine,čime je stekla višu stručnu spremu i zvanje

nastavnika razredne nastave.

2010.je godine završila treću godinu Filozofskog fakulteta, Odsjek razredne

nastave  i stekla zvanje profesor razredne nastave.

Kraći vremenski period je radila kao uposlenik Vakufske banke u Tuzli.

Kao profesor je radila u više škola na području Tuzlanskog kantona.

Udata je i majka je dvoje djece.

Nastanjena sa porodicom u Slavinovićima.

Rođen je 3.3.1989.godine u Tuzli.

Završio je srednju Medicinsku školu u Tuzli. Diplomirao na Farmaceutskom fakultetu u Tuzli. Specijalizirao je iz oblasti ispitivanje i kontrola lijekova u decembru 2019.godine u Sarajevu.

Trenutno je na drugoj godini doktorskog studija na Farmaceutskom fakultetu u Tuzli.

Nastanjen je u naselju Slavinovići.

Zaposlen u privatnoj zdravstvenoj ustanovi.

Vijećnik je u Gradskom vijeću Tuzla, mandat 2016-2020.godina.

Dugogodišnji je aktivni član SDA.Trenutno obavlja funkciju podpredsjednika Asocijacije mladih SDA TK. Član je Izvršnog odbora SDA Tuzla.

Oženjen je,otac jednog djeteta.

Rođena je 24.12.1964. godine u Tuzli. Dugogodišnja je aktivna članica SDA. Predsjednica je Organizacije žena GO SDA Tuzla i član je Izvršnog odbora SDA Tuzla. Članica je OŽ KO SDA TK kao i članica Predsjedništva OŽ SDA BiH.

Gimnaziju “Meša Selimović” završila je 1983. godine u Tuzli, a Fakultet jugoslavistike i književnosti 1989. godine u Osijeku. Magistrirala je 2008. godine na ADU Univerziteta u Tuzli na Odsjeku Pozorište i drama i stekla zvanje magistra humanističkih nauka, oblast teatrologija.

Kako je diplomirala baveći se teorijom sevdalinke, cijeli život je posvetila istraživanju fenomena sevdalinke te je zajedno sa Omerom Pobrićem osnovala Fondaciju Omera Pobrića “Institut sevdaha” 2003. godine.

Bila je predsjednica BZK “Preporod” Tuzla od 2004. do 2013. godine. Bavi se književnom, likovnom i filmskom kritikom te je recenzent brojnih književnih naslova objavljenih posljednjih dvadeset godina u BiH, selektor likovnih izložbi i član žirija Tuzla Film Festivala.Koautor je knjige ” Veliki vakifi Bosne” u izdanju BZK Preporod O.D. Tuzla i knjige “Sto sevdalinki i poneka pjesma” sa Omerom Pobrićem.

Tokom dugogodišnjeg rada kao kulturni djelatnik u BiH, dobitnik je brojnih priznanja i nagrada, 2004. godine i Plakete grada Tuzle, kao predsjednica BZK Preporod O.D. Tuzla. Takođe, dobitnik je Plakete Armije RBiH.

Saradnik je na projektu Prvi bosanski mevlud koji je proglašen kulturnim događajem 1999. godine u BiH.

2016. godine UG Bagrem, Gradište, objavilo joj je u Hrvatskoj knjigu “Vozni red”.

Trideset godina aktivno radi kao profesor bosanskog jezika i književnosti u srednjim školama u Tuzli. Od toga je devet godina obnašala dužnost direktora Srednje medicinske škole.

Trenutno je zaposlena u Gimnaziji ” Ismet Mujezinović”.

Aktivno govori engleski, italijanski i francuski jezik.

Udata je i majka je troje djece.

Rođen je 03.02.1993. godine u mjestu Maćesi, općina Milići. Po zanimanju je diplomirani mašinski inžinjer, a trenutno je student master studija na Mašinskom fakultetu u Tuzli, na Odsjeku za proizvodno mašinstvo i proizvodne tehnologije.

Trenutno zaposlen u firmi Probosing doo Tuzla, u kojoj obavlja dužnost voditelja tima koji sačinjavaju mašinski, građevinski i elektro inžinjeri.

Sa porodicom živi u Simin Hanu.

Rođena je 23. avgusta 1981. godine u Tuzli. Osnovnu školu i Gimnaziju “Meša Selimović“ je završila u Tuzli, a zatim je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Radno iskustvo u cilju unapređenja profesionalne karijere stiče u pravosudnim organima.

Dobitnica je nekoliko priznanja za afirmaciju Asocijacije mladih SDA Tuzla čiji je bila dugogodišnji član, kao i za doprinos i pomoć u realizaciji programskih aktivnosti i projekata ove Asocijacije. Bila je angažovana u radu nevladinog sektora.

Dugogodišnji je član SDA, a obavljala je sljedeće dužnosti: predsjednica  Asocijacije žena SDA Slatina, članica Povjereništva MO SDA Slatina, Povjereništva Asocijacije žena i Asocijacije Fatma Gradskog odbora SDA Tuzla.

Trenutno je član Izvršnog odbora SDA Tuzla, predsjednica je Organizacije žena SDA Slatina, član je Pravnog Savjeta GO SDA Tuzla i Izborne komisije GO SDA Tuzla, član MO SDA Slatina i član IO OŽ SDA Tuzla.

Predsjednica je Komisije za ravnopravnost spolova pri Gradskom vijeću Tuzla.

Bila je kandidat za Skupštinu TK na izborima 2018. godine.

Rođen je 15.08.1966. godine u Snagovu, općina Zvornik. Oženjen je i otac dvoje djece. Zaposlen je u ZR MOD Tuzla.

U ratnom periodu 1992.-1995. godina, aktivno je učestvovao u odbrani Bosne i Hercegovine te je tom prilikom dao ogroman doprinos u odbrani i pripremama za odbranu.

U toku rata je obavljao mnoge dužnosti, kao što su komandir čete, komandant bataljona, pomoćnik komandanta za bezbjednost.

U periodu agresije na našu zemlju je ranjavan, a kao zaslužan je više puta nagrađivan i pohvaljen. Proizveden je u oficirski čin kapetana.

Aktivni je i dugogodišnji član SDA Tuzla, a trenutno obnaša dužnost predsjednika ogranka SDA Simin Han.

Rođen 12.05.1974.godine u Tuzli.

Završio je srednju Elektrotehničku školu u Tuzli.

Diplomirao i magistrirao na Tehnološkom fakultetu u Tuzli.

Zaposlen je na UKC- u Tuzla, Klinika za radiologiju i nuklearnu medicinu, Odjeljenje za štitnu žlijezdu, IN VITRO dijagnostika.

Asistent/saradnik na Medicinskom i Tehnološkom fakultetu Tuzla.

Saradnik Međunarodne Agencije za atomsku energiju (IAEA) u Beču.

Oženjen je,otac dvoje djece.

Rođena je 2. oktobra 1989. godine u Tuzli. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Tuzli sa prosječnom ocjenom 9,23 i stekla zvanje bachelor pedagogije-psihologije.

Radno iskustvo sticala je u nevladinom sektoru, zdravstvu i obrazovanju. Osnivač je udruženja u Tuzli i Gračanici te posjeduje dugogodišnje iskustvo volontiranja u Gradu Tuzla.

Kontinuirano radi na stručnom usavršavanju te dovršava master studij Psihologije u Tuzli.

Dugogodišnja je članica SDA. Trenutno obavlja funkcije potpredsjednice Asocijacije mladih GO SDA Tuzla, kao i predsjednice MO Novi Grad II i Organizacije žena MO Novi Grad II. Članica je Savjeta za obrazovanje i nauku pri GO SDA Tuzla.

Na Općim izborima 2018. godine bila je kandidatkinja za Skupštinu TK.

Rođen je 06.11.1980. u Tuzli.

Diplomirao je na Univerzitetu Al-Azhar u Kairu, na Odsjeku za teologiju i filozofiju.

Zvanje magistra humanističkih nauka iz područja pedagogije stekao je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, a zvanje doktora islamskih nauka na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu.

Zaposlen je u JU Behram-begova medresa u Tuzli.

Rođena je 20.03.1963.godine u Vražićima, općina Čelić, gdje je završila osnovnu školu.

U Bijeljni završava Srednju poljoprivrednu školu.

1986.godine diplomirala je na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu gdje je stekla zvanje diplomirani politolog.

Nakon završenog studija radila je u općini Lopare na poslovima sekretara Vijeća udruženog rada.

Do izbijanja agresije na Bosnu i Hercegovinu živjela je u Brčkom.

1994.godine dolazi u Tuzlu i zapošljava se u srednjoj Građevinsko-geodetskoj školi. Pored poslova profesora duži period je obavljala i poslove pomoćnika direktora gdje sa učenicima učestvuje u realizaciji raznih projekata koji su doprinijeli afirmaciji škole.

Tokom dugogodišnjeg rada u prosvjeti prošla je brojne edukacije pod pokroviteljstvom Američke ambasade (CIVITAS) iz oblasti građanskog obrazovanja kao i edukacije organizacije Vijeća Evrope gdje je stekla vještine u edukaciji nastavnika te dobila status Eksperta na nivou BiH u oblasti obrazovanja za demokratiju i ljudska prava. Učestvovala je u izradi udžbenika za učenike srednjih škola u BiH koji se i danas koristi u svim srednjim školama u BiH kao i u izradi priručnika u oblasti građanskog  obrazovanja.

Rezultate svog rada u oblasti demokratije i ljudskih prava u obrazovanju u BiH prezentovala je na brojnim regionalnim i BiH konferencijama.

U međuvrevremenu je angažovana kao diplomirani politolog na poziciju asistenta na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli – predmet Savremeni politički sistemi i uvod u politologiju.

2009.godine zasniva radni odnos u „JP BH Pošta“ d.o.o.Sarajevo u Centru Pošta Tuzla gdje i danas radi.

Rođen je 23.06.1980.godine u Tuzli. Nastanjen je u naselju Kreka.
Uposlenik je JZU UKC Tuzla od 2002.godine. Trenutno je v.d. pomoćnika direktora za sestrinstvo UKC-a Tuzla.

Član je SDA od 1998.godine. Učestvovao je u izbornim procesima na lokalnom i opštem nivou.Predsjednik je MO SDA Kreka.

Obavlja poslove asistenta na Medicinskom fakultetu odsjek zdravstveni studij u Tuzli od 2010.godine.

Osim pomenutih poslova jako je posvećen humanitarnom radu na području grada i kantona.

Pokretač je i realizator mnogih donatorskih- investicijskih akcija na lokalnom i inostranom nivou, a tiče se obnove resursa ustanove, tačnije Klinike za interne bolesti, sve sa ciljem unapređenja zdravstvenih uslova bolesnicima širom BiH i šire.

Oženjen je i otac je dvoje djece.

Rođena je 30.06.1984. godine u Zvorniku. Po zanimanju je diplomirani pravnik. Zaposlena je u PIO/MIO Tuzla kao stručni saradnik. Aktivan je i dugogodišnji član SDA. U tri izborna ciklusa je bila na listama na različitim nivoima.

Obnašala je dužnost predsjednika MO SDA Ljubače. Bila je član Povjereništva GO SDA Tuzla i Povjereništva Asocijacije žena GO SDA Tuzla, član Regionalnog odbora SDA Srednje Podrinje kao i član Glavnog odbora Asocijacije mladih SDA BiH i Asocijacije žena SDA BiH.

Trenutno je član MO SDA Ljubače i član skupštine Kantonalnog odbora SDA TK.

Udata je i majka je jednog djeteta.

Rođen je 07.09.1980. godine u Tuzli. Osnovnu školu i gimnaziju „Meša Selimović“ završio je u Tuzli. U svom rodnom gradu je i diplomirao 2009. godine na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta. Na istom fakultetu je 2014. godine, odbranio magistarski rad na temu „Odnosi između Bosne i Srbije u XIV vijeku“, te na taj način stekao zvanje magistra historije.

Zaposlen je kao poštar  u JP BH Pošta u CP Tuzla.

Trenutno obnaša drugi mandat  na mjestu predsjednika MO SDA Kula, koji je, od njegovog dolaska na tu funkciju procentualno najuspješniji ogranak u okviru GO SDA Tuzla.

Također, član je aktuelne kadrovske komisije  u  GO SDA Tuzla.

Oženjen je, otac troje djece.

Rođen je 22.01.1962 godine  u Gornjoj Tuzli gdje je i nastanjen. Nakon završene Srednje medicinske škole je završio doškolovavanje na Policijskoj Akademiji u Sarajevu i stekao zvanje službenik policije-policajac.

2001.godine je završio Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, odsjek Tjelesnog odgoja i stekao zvanje profesor tjelesnog vaspitanja, a tim povodom u okviru MUP-a TK-a u kojem je bio zaposlen i unaprijeđen u čin mlađeg inspektora da bih službu okončao sa činom samostalnog inspektora u funkciji komandira Policijske stanice Istok u sastavu Policijske Uprave Tuzla.

Magistrirao na Pravnom fakultetu-Univerziteta u Tuzli 2016 godine i stekao zvanje magistra društvenih nauka iz oblasti prava.

Bio je član Patriotske lige od 1991.-1995.godine. Imao je aktivno učešće u odbrani BiH, oformio samostalni odred Gornja Tuzla, te vršio funkciju komadanta Samostalnog odreda Gornja Tuzla, a prelaskom istog u Prvi bataljon Prve Tuzlanske brigade ponovo se vraća u policijske strukture gdje obnaša razne dužnosti: komandir Policijskih stanica u Tuzli, Živinicama i Kalesiji; Načelnik odjeljenja za brobu protiv zloupotrebe opojnih droga MUP TK-a, Načelnik OKP PU Tuzla. Obnašajući navedene funkcije stekao je visok nivo organizacijskih kompetencija.

Nosilac je Srebrene policijske značke za postignute izuzetne rezultate u obavljanju policijskih zadataka. Nosilac Plakete sa zlatnim grbom od Općinskog vijeća Kalesija i općinskog načelnika u znak priznanja za ostvarene izuzetne rezultate i nesebično angažovanje u razvoju i predstavljanju općine Kalesija.

Oženjen je, otac jednog djeteta.

Rođena je 28.09.1992. godine u Srebreniku. Nastanjena sa suprugom u mjesnoj zajednici Pasci, općina Tuzla.

Završila Opću Gimnaziju u Srebreniku u periodu (2007 – 2011).Diplomirala je na Mašinskom fakultetu u Tuzli u periodu (2011 – 2015) odsjek Energetsko mašinstvo. 

U 2019. godini završila je za  Operatera i Programera na CNC mašini strug – glodalica u Ermetal Teknlojik Egitimler Vakti –Ertev ( Centar za stručno osposobljavanje u Turskoj) u gradu Bursa u Turskoj. U martu 2019. godine promovisana od UNDP-a kao jedina žena u BiH sa navedenom obukom.

Zvanje magistar mašinstva je stekla 2020. godine na Univerzitetu u Tuzli na temu : Termalna analiza aktivnih rashladnika elektroničkih uređaja.

Radno iskustvo je sticala u JP ViK Srebrenik, u Mješovitoj srednjoj školi Srebrenik , Elektro-mašinskoj srednjoj školi Lukavac kao i u Mješovitoj srednjoj mašinskoj školi Tuzla.

Radila je kao predavač je za programere i operatere na CNC glodalici Fanuc u DKR German Center fot Robotics Tuzla.

Rođen je 27.09.1977. godine u Velenju. Nastanjen je u Šićkom Brodu. Završio je Turističko-ugostiteljsku školu u Tuzli. Privatni je poduzetnik, zaposlen u firmi Autodijelovi ” Edo” od 2007. godine do danas.

Član je SDA od 1995. godine.

Civilna je žrtva rata, ranjen 1992. godine. 60% invalid.

Oženjen je, otac dvoje djece.

Rođena je 30.07.1972. godine u Vlasenici. Nastanjena je u Tuzli u naselju Brčanska Malta. Po zanimanju je diplomirani ekonomista. Zaposlena je u Ministarstvu za boračka pitanja TK na poslovima višeg referenta.

Član Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudske vlasti i javnim ustanovama u F BIH od 1999. godine neprekidno. Član je SDA BiH od 1991. godine.

Trenutno je član MO SDA Brčanska Malta od 2012. godine, a obavlja i dužnost predsjednice Organizacije žena MO SDA Brčanska Malta i članica je Izvršnog odbora Organizacije žena GO SDA Tuzla.

Majka je dvoje djece, supruga umrlog demobilisanog borca.

Rođen je 02.07.1986 u  Tuzli.

Osnovnu školu i srednju Medicinsku školu završio u Tuzli, diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Travniku.

Trenutno je na postdiplomskom studiju.

Dugogodišnji član SDA stranke.

Član je MO SDA Mejdan.

Učestvovao je u brojnim izbornim ciklusima kao aktivista gdje je dao značajan doprinos u promociji Stranke.

Od 2016/2020, član Školskog odbora Zavoda za djecu sa posebnim potrebama gdje je svojim zalaganjem učestvovao u brojnim donacijama za školu.

Trenutno je predsjednik Školskog odbora Osnovne škole Kiseljak.

Zaposlen je u firmi koja se bavi komercijalnom djelatnošću gdje je svojim radom i trudom došao do voditelja prodaje za Sjeveroistočnu BiH.

Oženjen je, otac dvoje djece.

Rođen je 17.10.1984. godine u Ljuboviji.  Zvanje profesora sociologije je stekao na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, u aprilu 2003. godine. U aprilu 2018. godine je uspješno odbranio magistarski rad na Pravnom fakultetu u Tuzli i stekao zvanje magistar društvenih nauka iz oblasti prava.

Trenutno je doktorant na Pravnom fakultetu u Tuzli. Saradnik je Univerziteta u Tuzli kao istaknuti stručnjak iz prakse. Od 2007. godine do danas zaposlen  je u Behram-begovoj medresi u Tuzli kao profesor.

Obavljao je više dužnosti u SDA, u Asocijaciji mladih SDA, bio je potpredsjednik Asocijacije mladih SDA BiH.

Potiče iz porodice koja je dala ogroman doprinos u odbrani BiH.

Sin je poginulog borca.

Oženjen je i otac dvoje djece.

Rođena je 1963. godine. Medicinska sestra zaposlena na Klinici za fizikalnu medicinu i medicinsku rehabilitaciju UKC Tuzla.

Rođen je 10.01.1970.godine u mjestu Poznanovići Općina Srebrenica. Od 1973.godine živi u Tuzli.

Srednju građevinsku školu je završio u Tuzli 1987.godine. Naknadno završio Saobraćajnu školu u Tuzli i stekao zvanje tehničara bezbjednosti saobraćaja.

Svoj prvi radni angažman je zasnovao 1988.godine u SOUR „UMEL“ Tuzla, gdje je radio do maja 1991.godine kada je upisao Srednju policijsku školu u Zagrebu.

Početak rata u Hrvatskoj je prekinuo njegovo školovanje u Zagrebu, koje je nastavio početkom 1992.godine u Srednjoj školi unutrašnjih poslova u Sarajevu, ali je i to je prekinuto agresijom na Republiku BiH gdje je jedan od prvih neprijateljskih napada bila Srednja škola unutrašnjih poslova na Vracama u Sarajevu.

U okolnostima ratnih dešavanja uspio je doći u Tuzlu gdje je nastavio svoj  započeti angažman u organizovanju otpora kroz Patriotsku ligu na području tadašnje općine Tuzla. Prva borbena dejstva je dočekao u Prvoj samostalnoj četi okružnog štaba Teritorijalne odbrane, kada je izvršen napad JNA u Živinicama.

Njegovo dalje učešće u TO, odnosno ARBiH seže sve do oktobra 1992.godine gdje se odazvao obavezi da kao Kadet srednje škole unutrašnjih poslova bude angažovan u tadašnjoj SJB Tuzla.

Od tada, pa kroz sve transformacije policije radio je MUP-u TK-a u  odnosno PU Tuzla u kojoj je dočekao penzionisanje 2017.godine

Član je SDA od samog osnivanja stranke 1990.godine gdje je aktivno učestvovao u osnivanju mjesnog ogranka SDA u MZ Solana-Moluhe a kasnije izabran za predsjednika mjesnog ogranka. Njegov poseban angažman u stranci je bio u osnivanju Muslimanskog omladinskog saveza te je u jednom periodu obavljao funkciju potpredsjednika MOS-a za općinu Tuzla,   koji danas funkcioniše kao Asocijacija mladih SDA.

Najveći doprinos društvenoj zajednici Bosni i Hercegovini je bio što je učestvovao u organizovanju otpora nadolazećoj agresiji i  jedinica Patriotske lige za područje općine Tuzla, kao pripadnik Jedinice za specijalna dejstva, jedinice koja je prva pristupila Regionalnom Štabu Teritorijalne odbrane kao Prva samostalna četa.

Odlaskom u penziju Skupština Patriotske Lige Grada Tuzla je odlučila da ga imenuje i postavi za Sekretara Kluba PL-a Grada Tuzla gdje trenutno obavlja poslove sekretara Udruženja.

Rođena je 02.10.1984 godine u Zvorniku. Živi u Tuzli, gdje je završila osnovnu, a nakon toga i srednju Ekonomsku školu 2003 godine.  Nakon toga upisuje Pravni fakultet, te stiče zvanje dipl. pravnika 2008 godine.

Pripravnički staž kao volonter/pripravnik je odradila u MUP TK, PU Kalesija. Nakon toga, radila je kao Rukovodilac službe za opće, pravne i kadrovske poslove u „Livnica čelika“ d.o.o. Tuzla, te kao administrativni radnik u firmi „Heez transport“ d.o.o. Tuzla.

Tokom, a i nakon studija bila je volonter kao i učesnik mnogih seminara i projekata poput AVP (alternatives to violence project), te „Treći regionalni kurs iz humanitarnog prava „  koji je održan u Beogradu.

Govori engleski jezik. Ima položen pravosudni i advokatski ispit.

Rođen je 11.02.1981. godine u Tuzli. Pohađao je Osnovnu školu ” Braća Ribar”, današnja ” Novi Grad” u Tuzli. Srednju Elektrotehničku školu završio također u Tuzli i stekao zvanje elektrotehničar računarske tehnike i automatike. Nakon toga upisuje Tehnički univerzitet u Beču gdje polaže njemački jezik.

U periodu 2006.-2014. bio je zaposlen kao direktor u privatnom preduzeću. 2015. godine je diplomirao na studiju Zaštite od požara i stekao zvanje bachelor Zaštite od požara. Od januara 2015. godine je zaposlen u Vatrogasnoj jedinici Termoelektrane Tuzla.

Član je SDA (MOS-a) od 1995. godine. U periodu od 2018. -2019. godine je bio član Povjereništva MO SDA Sjenjak. 2019. godine je izabran za predsjednika MO SDA Sjednjak i delegat je u Skupštini GO SDA Tuzla.

Oženjen je, otac dva sina.

Rođen je 08.10. 1987. godine u Tuzli.

Diplomirani fizioterapeutski tehničar od 2006 godine.

Radio je na kreuzeru (Carnival Cruise Lines) kao glavni konobar od 2013. do 2017. Trenutno je zaposlen kao konobar u ćevabdžinici Bulevar Živinice.

Društveno aktivan u pomaganju starijim osobama i drugim kategorijama u potebi.
Nedavno je završio zajednički humanitarni projekat izgradnje kuće  sa Amerom Jašićem za Smajila Lonića u Ljubačama.

Rođena  je 4.4.1983.godine u Tuzli.

Nakon završene Gazi Husrev begove medrese u Sarajevu upisuje Filozofski fakultet u Tuzli, odsjek pedagogija-psihologija.

2006. godine uspješno brani diplomski rad na temu Komunikacija i interakcija između nastavnika i učenika, te stiče zvanje dipl.pedagog-psiholog.

Potaknuta radnom praksom nastavlja svoje obrazovanje na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru, odsjek Islamistika, te  2014. god. brani naučnonistraživački rad na temu Utjecaj islamske vjeronauke na razvoj komunikacijskih vještina, te stiče zvanje master teolog.

Kao apsolvent počinje radni angažman na poslovima nastavnika islamske vjeronauke, gdje radi i danas.

Kordinator je za ženski aktivizam MIZ-e Tuzla, kao i stručni saradnik Kancelarije za brak i porodicu MIZ-e Tuzla.

Učesnik je  brojnih seminara naučnih skupova, radionica za djecu i omladinu, radionica za roditelje.  Udata je i majka je dvoje djece.

Rođen je 10.01. 1980. godine u Tuzli. Završio je Mašinsku školu, smjer mašinbravar i nastavio je obrazovanje za mašinskog tehničara.

Dalje školovanje nastavlja na Ekonomskom fakultetu u Banjaluci, odsjek Menadžment. Zvanje diplomiranog ekonomiste stiče 2010. godine.

Zaposlen je.

Oženjen je, otac dvoje djece.

Rođena je 21.05. 1994. godine. Nastanjena je u Mjesnoj zajednici Pasci.

Završila Opću Gimnaziju u Živinicama u periodu (2009 – 2013).

Obrazovanje je stekla na Tehnološkom  fakultetu Univerziteta u Tuzli, smjer Prehrambena tehnologija.

Stručno usavršavanje je odradila u Mljekari ” Noćko” tokom 2019. godine kao tehnolog laborant.

Trenutno je član MO SDA Pasci Gornji, a obavlja i dužnost predsjednice Organizacije žena MO SDA Pasci Gornji i članica je Izvršnog odbora Organizacije žena GO SDA Tuzla.

Aktivan je član SDA.

Rođen je 20. septembra 1973. godine u Zvorniku gdje završava osnovnu i srednju školu. Početkom agresije na našu zemlju nastanjuje se u Tuzli gdje se priključuje Armiji RBiH čiji je pripadnik do kraja rata. Po zanimanju je magistar saobraćaja, zaposlen u Ministarstvu obrazovanja i nauke TK, Odsjek saobraćajne edukacije. Član je SDA od osnivanja stranke.
Otac je jednog dječaka.

Rođen je 31.03. 1968. godine u Tuzli. U periodu 1987.-1991. godine je završio Filološki fakultet, engleski jezik i književnost.

Od 2014. do 2018. godine pohađa Ekonomski fakultet i stiče zvanje diplomiranog ekonomiste. Zaposlen je kao direktor u Level d.o.o. Tuzla. U periodu 1995.-1996. godine je radio u Kantonalnom ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta kao pomoćnik ministra za kulturu.

Rođena je 02.06. 1960 godine u Brezovicama, općina Srebrenica. Trenutno je nastanjena u Pascima Gornjim. Po zanimanju je magistar razredne nastave. Nezaposlena je samohrana majka jednog odraslog djeteta.

Radila je na Pravnom fakultetu Univerziteta Sarajevo, obdaništu i u više osnovnih škola na području grada Tuzla. Član je SDA od 1995. godine, a u periodu od 1995. do danas je obavljala niz funkcija u SDA i to: predsjednica Asocijacije žena SDA Pasci Gornji, članica AŽ SDA Tuzla, članica mjesnog ogranka SDA Pasci Gornji, povjerenik IO SDA Tuzla za Pasce Gornje, članica Povjereništva AŽ GO SDA Tuzla, članica Savjeta GO SDA Tuzla za obrazovanje i nauku.

Rođen je 17.11.1979. godine u Zvorniku. Osnovno i srednje obrazovanje završio je u Tuzli. Magistar je ekonomskih nauka, a tema magistarskog rada je bila “Uticaj vakufa na ekonomski razvoj BiH.  Uposlenik je pri Medžlisu Islamske zajednice Tuzla . Pisao je kolumne i objavljivao u časopisu za naučnu, kulturnu i duhovnu afirmaciju Novi Horizonti iz Zenice, kao i web portalu bosnjaci.net te i povremeno pisao u Islamskom informativnom časopisu Preporod.

Autor je dokumentarnog filma „Humanost na djelu“ koji je posvećen Merhametu i njegovim projektima, te kataloga o mnogim realizovanim humanitarnim aktivnostima.

Dobitnik je priznanja za humanost u Beču kojeg mu dodjeljuje Hadžijski fond Austrije.

Autor je, urednik i izdavač nekoliko knjiga (2011.godine izdaje knjigu -historijsku publikaciju o rodnom Zvorniku- koja nosi naslov „Autentični prilozi iz Zvorničke prošlosti-Zvornik iz 1907/08 godine“, a 2013. godine također izdaje zbirku mudrih izreka i savjeta Hasana el-Basrija i ispravnih prethodnika.

2001.godine izdaje kasetu ilahija i kasida, a 2008 i 2013 godine izdaje CD ilahije i kaside.

Od svog punoljetstva aktivan je član SDA Tuzla gdje se ističe u organizaciji humanitarnih, kulturnih, sportskih i drugih aktivnosti. Član je Izvršnog odbora MO SDA Slavinovići

Oženjen je i otac je četvero djece.

Rođena je 11.02.1996. godine u Tuzli. Osnovnu školu “Centar” završila je u Tuzli 2010. godine, a Gimnaziju „Ismet Mujezinović“ 2014. godine.

Dodiplomski studij završava na Univerzitetu  u Tuzli, odnosno na Tehnološkom fakultetu- odsjek Agronomija, 2018. godine.

Na Univerzitetu u Tuzli, odsjeku Ekološka  poljoprivreda/agronomija završava i master studij 2020. godine i stiče zvanje magistar poljoprivrede.

Učestvovala je na brojnim domaćim i inostranim seminarima i edukacijama u cilju stručnog usavršavanja.

Govori engleski i njemački jezik.

Rođen je 18.oktobra 1996.godine u Tuzli. Završio je srednju Medicinsku školu, kao i Tehnološki fakultet u Tuzli.

Iskustvo je sticao u nevladinom sektoru, i posjeduje dugogodišnje iskustvo u volontiranju u gradu Tuzla.

Trenutno obavlja funkcije sekretara Asocijacije mladih GO SDA Tuzla, kao i predsjednika Asocijacije mladih MO SDA Centar.

Glavni mu je cilj da zastupa interese lokalnog stanovništva.

Rođen je 02.08.1966. godine u Beranama. U Tuzli živi od 1984. godine i nastanjen je u naselju Moluhe.

Bio je pripadnik AR BiH i neposredni učesnik odbrambeno – oslobodilačkog rata od 1992. do 1995. godine. U tom periodu obnašao je  odgovorne komandne dužnosti u Armiji BiH: prvi komandir i osnivač izviđačko – diverzantske čete u Tuzli, komandant bataljona u Prvoj Tuzlanskoj brigadi i dužnost načelnika štaba brigade. Za doprinos u odbrambeno – oslobodilačkom ratu dobitnik je većeg broja stimulativnih mjera.

Od 1996. do 2017. godine kao oficir obnašao je visoke dužnosti prvo u Vojsci Federacije a potom i u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine, odakle je nakon 40 godina službovanja penzionisan u činu pukovnika.

U periodu od 2002. do 2006. godine je diplomirao na Filozofskom fakultetu u Tuzli i stekao zvanje profesora historije. Na Univerzitetu u Mostaru je tokom 2010. stekao zvanje magistra humanističkih nauka odbranom teme „Odnos Kneževine Srbije prema prilikama u Bosanskom ejaletu od 1830. do 1860 godine.“ U periodu od 2010. do 2018. godine bio je angažovan na Filozofskom fakultetu Tuzla u zvanju asistenta i višeg asistenta. Autor je većeg broja naučnih i stručnih radova iz oblasti historije.

Oženjen je, otac dvoje djece.