Klub vijećnika SDA Tuzla

Gradsko vijeće Tuzla usvojilo Program kapitalnih investicija Grada Tuzle za period 2018 – 2022.godina

novo vijeceGradsko vijeće Tuzla  je usvojilo Program kapitalnih investicija Grada Tuzle za period 2018 – 2022.godina, te Izvještaj o provođenju politike jedinice lokalne samouprave i aktivnostima gradonačelnika Tuzle za 2017.godinu.

Više...

Vijećničko pitanje urodilo plodom: Radovi na uređenju trotoara kod Medicinskog fakulteta

valjakw12medicinaDugi niz godina trotoar pored Medicinskog fakulteta u Tuzli je u vrlo lošem stanju. Korijeni velikog drveća dodatno su pogoršavali situaciju. Inicijativu za rekonstrukciju podnio je vijećnik Mirza Tupajić (SDA) krajem 2017. godine, i evo danas su počeli radovi.

Više...

Pitanja i urgencije vijećnika SDA Tuzla na 18. redovnoj sjednici Gradskog vijeća

novo vijeceVijećnici SDA su na 18. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla uputili nekoliko vijećničkih pitanja.

Više...

Usvojen rebalans Budžeta Grada Tuzla

novo vijeceNa sjednici Gradskog vijeća Tuzla, usvojena je Odluka o rebalansu Budžeta Grada Tuzle, zatim Izvještaji o izvršenju Budžeta za 2017., korištenju Tekuće rezerve za 2017. godinu, te izvršenju Budžeta za prva tri mjeseca 2018.godine.

Više...

Održana sjednica GV Tuzla: Izmijenjen regulacioni plan prostorne cjeline "Slatina"

novo vijeceNa sjednici Gradskog vijeća Tuzla, u prvom dijelu sjednice vijećnici su pored ostalog, usvojili Odluku o prenosu posjeda i prava vlasništva bez naknade nad nekretninama u vlasništvu Grada Tuzla, koje se nalaze u obuhvatu područja perspektivne vojne imovine OS BiH „Kozlovac" Tuzla na Bosnu i Hercegovinu- Ministarstvo odbrane BiH.

Više...

Vi ste ovdje: Naslovna