Klub vijećnika SDA Tuzla

Inicijative i urgencije vijećnika SDA Tuzla na 25. redovnoj sjednici Gradskog vijeća

20181024 110032Vijećnici SDA su na 25. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla uputili nekoliko vijećničkih pitanja, inicijativa i urgencija.

Više...

GV Tuzla: Prihvaćena razrješenja određenih članova radnih tijela Vijeća na inicijativu Kluba vijećnika SDA

20181024 110028Gradsko vijeće Tuzla danas je sa 26 glasova ZA i 3 glasa PROTIV prihvatilo prijedlog Komisije za izbor i imenovanja, na inicijativu Kluba vijećnika SDA za razrješenje članova radnih tijela Gradskog vijeća.

Više...

Prekinuta sjednica Gradskog vijeća Tuzla: Kub vijećnika SDA bio protiv

20180716 140003Gradsko vijeće Tuzla danas je trebalo da održi 24. redovnu sjednicu sa 12 tačaka dnevnog reda. Nakon sat vremena od početka, sjednica je prekinuta.

Više...

U GO SDA Tuzla nastavljeni sastanci Kluba vijećnika SDA i Izbornog štaba sa članovima Savjeta MZ

20180725 160450Sastanci Kluba vijećnika i članova Izbornog štaba GO SDA Tuzla sa članovima Savjeta mjesnih zajednica iz reda SDA i predsjednicima mjesnih ogranaka, nastavljeni su i u ovoj sedmici.

Više...

U GO SDA Tuzla održani radni sastanci sa predsjednicima MO i članovima Savjeta mjesnih zajednica iz reda SDA

20180717 154214Predsjednik Kluba vijećnika SDA Tuzla Mirza Tupajić organizovao je u ovoj sedmici sastanke sa svim predsjednicima povjereništava mjesnih ogranaka i članovima Savjeta mjesnih zajednica koji tu dužnost obavljaju u ime Stranke demokratske akcije. Sastanku su prisustvovali vijećnici SDA u Gradskom vijeću Tuzla i članovi Izbornog štaba GO SDA Tuzla.

Više...

Pitanja i urgencije vijećnika SDA Tuzla na 22. redovnoj sjednici Gradskog vijeća

20180716 140003Vijećnici SDA su na 22. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla uputili nekoliko vijećničkih pitanja.

Više...

Gradsko vijeće Tuzla usvojilo Program kapitalnih investicija Grada Tuzle za period 2018 – 2022.godina

novo vijeceGradsko vijeće Tuzla  je usvojilo Program kapitalnih investicija Grada Tuzle za period 2018 – 2022.godina, te Izvještaj o provođenju politike jedinice lokalne samouprave i aktivnostima gradonačelnika Tuzle za 2017.godinu.

Više...

Vijećničko pitanje urodilo plodom: Radovi na uređenju trotoara kod Medicinskog fakulteta

valjakw12medicinaDugi niz godina trotoar pored Medicinskog fakulteta u Tuzli je u vrlo lošem stanju. Korijeni velikog drveća dodatno su pogoršavali situaciju. Inicijativu za rekonstrukciju podnio je vijećnik Mirza Tupajić (SDA) krajem 2017. godine, i evo danas su počeli radovi.

Više...

Pitanja i urgencije vijećnika SDA Tuzla na 18. redovnoj sjednici Gradskog vijeća

novo vijeceVijećnici SDA su na 18. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla uputili nekoliko vijećničkih pitanja.

Više...

Vi ste ovdje: Klub vijećnika