Klub vijećnika SDA Tuzla

Gradsko vijeće Tuzla ponovo o aerozagađenju

3010 gv tuzlaVijećnici Gradskog vijeća Tuzla danas su razmatrali dopune Informacije o realizaciji zaključaka Gradskog vijeća Tuzla sa tematskog dijela 15. redovne sjednice od 23. januara ove godine, a koja se tiče problematike aerozagađenja na području Tuzle.

Više...

Gradsko vijeće Tuzla: Usvojen Nacrt Budžeta Grada Tuzle za 2019. godinu

20181030 132513Vijećnici Gradskog vijeća Tuzla su na današnjoj sjednici jednoglasno usvojili Nacrt Budžeta Grada Tuzle   za period od 1. januara do 31. decembra 2019. godine, u iznosu  nešto većem od  54 miliona KM.

Više...

Inicijative i urgencije vijećnika SDA Tuzla na 25. redovnoj sjednici Gradskog vijeća

20181024 110032Vijećnici SDA su na 25. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla uputili nekoliko vijećničkih pitanja, inicijativa i urgencija.

Više...

GV Tuzla: Prihvaćena razrješenja određenih članova radnih tijela Vijeća na inicijativu Kluba vijećnika SDA

20181024 110028Gradsko vijeće Tuzla danas je sa 26 glasova ZA i 3 glasa PROTIV prihvatilo prijedlog Komisije za izbor i imenovanja, na inicijativu Kluba vijećnika SDA za razrješenje članova radnih tijela Gradskog vijeća.

Više...

Prekinuta sjednica Gradskog vijeća Tuzla: Kub vijećnika SDA bio protiv

20180716 140003Gradsko vijeće Tuzla danas je trebalo da održi 24. redovnu sjednicu sa 12 tačaka dnevnog reda. Nakon sat vremena od početka, sjednica je prekinuta.

Više...

U GO SDA Tuzla nastavljeni sastanci Kluba vijećnika SDA i Izbornog štaba sa članovima Savjeta MZ

20180725 160450Sastanci Kluba vijećnika i članova Izbornog štaba GO SDA Tuzla sa članovima Savjeta mjesnih zajednica iz reda SDA i predsjednicima mjesnih ogranaka, nastavljeni su i u ovoj sedmici.

Više...

U GO SDA Tuzla održani radni sastanci sa predsjednicima MO i članovima Savjeta mjesnih zajednica iz reda SDA

20180717 154214Predsjednik Kluba vijećnika SDA Tuzla Mirza Tupajić organizovao je u ovoj sedmici sastanke sa svim predsjednicima povjereništava mjesnih ogranaka i članovima Savjeta mjesnih zajednica koji tu dužnost obavljaju u ime Stranke demokratske akcije. Sastanku su prisustvovali vijećnici SDA u Gradskom vijeću Tuzla i članovi Izbornog štaba GO SDA Tuzla.

Više...

Pitanja i urgencije vijećnika SDA Tuzla na 22. redovnoj sjednici Gradskog vijeća

20180716 140003Vijećnici SDA su na 22. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla uputili nekoliko vijećničkih pitanja.

Više...

Gradsko vijeće Tuzla usvojilo Program kapitalnih investicija Grada Tuzle za period 2018 – 2022.godina

novo vijeceGradsko vijeće Tuzla  je usvojilo Program kapitalnih investicija Grada Tuzle za period 2018 – 2022.godina, te Izvještaj o provođenju politike jedinice lokalne samouprave i aktivnostima gradonačelnika Tuzle za 2017.godinu.

Više...

Vi ste ovdje: Klub vijećnika