Klub vijećnika SDA Tuzla

Mirza Tupajić

mirza tupajicPredsjednik Kluba vijećnika SDA u Gradskom vijeću Tuzla Mirza Tupajić, magistar prirodnih nauka iz oblasti hemije. Rođen je 1980. godine u Tuzli. Sin poginulog borca/šehida. Bio je predsjednik Mjesnog ogranka SDA Batva. Zaposlen je na Univerzitetu u Tuzli. Dobitnik plakete Saveza RVI TK za doprinos u pružanju pomoći djeci iz boračke populacije za upis na fakultet.

SDA Tuzla: Gradska vlast u Tuzli ne brine o aerozagađenju

20191219 163154Vijećnici SDA bili su suzdržani danas na sjednici Gradskog vijeća prilikom glasanja za Budžet Grada Tuzle, s obzirom da amandmani SDA koji se odnose na izgradnju vrelovodne mreže, nabavku i ugradnju mjerne stanice za mjerenje kvalitete zraka, organizovanje preventivnog pulmološkog programa za građane, i niz drugih konkretnih prijedloga s ciljem poboljšanja kvaliteta života građana Tuzle, ni ovaj put nisu prihvaćeni.

Više...

Nevres Hurić

nevres huricNevres Hurić, magistar tehničkih nauka iz područja ekološko inženjerstvo i zaštita životne okoline. Rođen je 1974. godine u Tuzli. Zaposlen je na Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, na Klinici za radiologiju i nuklearnu medicinu. Radi i kao asistent na Medicinskom fakultetu Tuzla, na predmetu Klinička biohemija. Saradnik je Međunarodne Agencije za atomsku energiju. Odlukom Povjereništva GO SDA Tuzla od 08.07.2018. godine, imenovan je na mjesto zamjenika predsjednika Kluba vijećnika SDA u Gradskom vijeću Tuzla.

Kolegij i većina u GV Tuzla na ispitu građanima: SDA podnijela inicijativu za održavanje tematske sjednice

gradsko vijece tzKlub vijećnika SDA u Gradskom vijeću Tuzla je zbog izrazito velikog zagađenja zraka u gradu podnio inicijativu za hitno održavanje vanredne tematske sjednice Gradskog vijeća Tuzla pod nazivom „Urgentno rješavanje problema aerozagađenja u Tuzli“. Ova inicijativa je uvrštena u dnevni red Kolegija Gradskog vijeća koji će se održati u srijedu 22. januara 2020. godine. 

Više...

Klub vijećnika SDA: Širenjem mreže toplifikacije spasimo se smrtonosnog smoga u Tuzli

20200113 072159Klub vijećnika SDA u Gradskom vijeću Tuzla je predsjedavajućoj Vijeća prof. Nataši Perić podnio inicijativu da na osnovu člana 59. Poslovnika o radu GV hitno zakaže vanrednu tematsku sjednicu Gradskog vijeća Tuzla pod nazivom „Urgentno rješavanje problema aerozagađenja u Tuzli“.

Više...

Klub vijećnika SDA uputio Inicijativu za suspenziju Odluke o uvođenju komunalne naknade građanima Tuzle

1212 klubsdaPredsjednik Kluba vijećnika SDA u Gradskom vijeću Tuzla Mirza Tupajić danas je u ime Kluba n/r predsjedavajuće Nataše Perić poslao prijedlog za uvrštavanje u dnevni red decembarske sjednice Gradskog vijeća Tuzla, tačke pod nazivom: Inicijativa za suspenziju Odluke o komunalnima djelatnostima i uvođenju komunalne naknade građanima Tuzle.

Više...

Kenan Osmančević

kenan osmancevicKenan Osmančević, magistar farmacije. Rođen je 1989. godine u Tuzli. Zaposlen je u privatnoj zdravstvenoj ustanovi.

Klub vijećnika SDA Tuzla: Izričito smo protiv predizbornog kreditnog zaduženja Grada Tuzla

vijecnici sdaVladajuća većina u Gradskom vijeću Tuzla je na novembarskoj sjednici podržala Odluku o kreditnom zaduženju Grada Tuzla kod Razvojne banke FBiH u iznosu od 7.000.000 KM, sa rokom otplate 12 godina i uz kamatnu stopu od 2,5%.

Više...

Vijećnička pitanja, inicijative i i urgencije upućene na 39. sjednici GV Tuzla

vijecniciVijećnici Stranke demokratske akcije su na 39. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla uputili nekoliko viječnićkih pitanja urgencija.

Više...

Vi ste ovdje: Klub vijećnika