Klub vijećnika SDA Tuzla

Mirza Tupajić

mirza tupajicPredsjednik Kluba vijećnika SDA u Gradskom vijeću Tuzla Mirza Tupajić, magistar prirodnih nauka iz oblasti hemije. Rođen je 1980. godine u Tuzli. Sin poginulog borca/šehida. Bio je predsjednik Mjesnog ogranka SDA Batva. Zaposlen je na Univerzitetu u Tuzli. Dobitnik plakete Saveza RVI TK za doprinos u pružanju pomoći djeci iz boračke populacije za upis na fakultet.

Nevres Hurić

nevres huricNevres Hurić, magistar tehničkih nauka iz područja ekološko inženjerstvo i zaštita životne okoline. Rođen je 1974. godine u Tuzli. Zaposlen je na Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, na Klinici za radiologiju i nuklearnu medicinu. Radi i kao asistent na Medicinskom fakultetu Tuzla, na predmetu Klinička biohemija. Saradnik je Međunarodne Agencije za atomsku energiju. Odlukom Povjereništva GO SDA Tuzla od 08.07.2018. godine, imenovan je na mjesto zamjenika predsjednika Kluba vijećnika SDA u Gradskom vijeću Tuzla.

Kenan Osmančević

kenan osmancevicKenan Osmančević, magistar farmacije. Rođen je 1989. godine u Tuzli. Zaposlen je u privatnoj zdravstvenoj ustanovi.

Prekinuta sjednica Gradskog vijeća Tuzla: Kub vijećnika SDA bio protiv

20180716 140003Gradsko vijeće Tuzla danas je trebalo da održi 24. redovnu sjednicu sa 12 tačaka dnevnog reda. Nakon sat vremena od početka, sjednica je prekinuta.

Više...

U GO SDA Tuzla nastavljeni sastanci Kluba vijećnika SDA i Izbornog štaba sa članovima Savjeta MZ

20180725 160450Sastanci Kluba vijećnika i članova Izbornog štaba GO SDA Tuzla sa članovima Savjeta mjesnih zajednica iz reda SDA i predsjednicima mjesnih ogranaka, nastavljeni su i u ovoj sedmici.

Više...

U GO SDA Tuzla održani radni sastanci sa predsjednicima MO i članovima Savjeta mjesnih zajednica iz reda SDA

20180717 154214Predsjednik Kluba vijećnika SDA Tuzla Mirza Tupajić organizovao je u ovoj sedmici sastanke sa svim predsjednicima povjereništava mjesnih ogranaka i članovima Savjeta mjesnih zajednica koji tu dužnost obavljaju u ime Stranke demokratske akcije. Sastanku su prisustvovali vijećnici SDA u Gradskom vijeću Tuzla i članovi Izbornog štaba GO SDA Tuzla.

Više...

Pitanja i urgencije vijećnika SDA Tuzla na 22. redovnoj sjednici Gradskog vijeća

20180716 140003Vijećnici SDA su na 22. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla uputili nekoliko vijećničkih pitanja.

Više...

Gradsko vijeće Tuzla usvojilo Program kapitalnih investicija Grada Tuzle za period 2018 – 2022.godina

novo vijeceGradsko vijeće Tuzla  je usvojilo Program kapitalnih investicija Grada Tuzle za period 2018 – 2022.godina, te Izvještaj o provođenju politike jedinice lokalne samouprave i aktivnostima gradonačelnika Tuzle za 2017.godinu.

Više...

Vijećničko pitanje urodilo plodom: Radovi na uređenju trotoara kod Medicinskog fakulteta

valjakw12medicinaDugi niz godina trotoar pored Medicinskog fakulteta u Tuzli je u vrlo lošem stanju. Korijeni velikog drveća dodatno su pogoršavali situaciju. Inicijativu za rekonstrukciju podnio je vijećnik Mirza Tupajić (SDA) krajem 2017. godine, i evo danas su počeli radovi.

Više...

Vi ste ovdje: Klub vijećnika