GV Tuzla: Usvojen Nacrta zoning plana, „Rekreacionog područja i park šume Ilinčica“ u Tuzli

1IMG 0136
Gradsko vijeće Tuzla danas je usvojilo Nacrt zoning plana, „Rekreacionog područja i park šume Ilinčica" u Tuzli, te o Odluku o njegovom provođenju.


Rekreaciono područje i park šume Ilinčica, između ostalog, podrazumijeva gradnju sportsko – rekreacionih sadržaja, smještajnih kapaciteta, rezervata za autohtone životinje, te sadnju paulovnije koja bi riješila problem klizišta na ovom području. Zoning plan ovog područja je usvojen jednoglasno te slijedi javna rasprava od 30 dana.
Među zaključcima je i da Gradsko vijeće Tuzla uputi molbu Policijskoj upravi Tuzla, da s ciljem povećanja bezbjednosti građana, vrše povremene obilaske lokaliteta Ilinčice. Od nadležnih gradskih službi se traži da cestu koja prolazi kroz MZ Kula prema Ilinčici, a u skladu sa mogućnostima, prošire i rekonstruišu oštećene dionice, te da se obilježe saobraćajne trake koje graniče sa klizištima. Od službi se takođe očekuje, i da kod nadležnih organa i institucija, traže realizaciju trotoara na putu Tuzla – Dubrave.


„Mi smo davno kao Klub podržali Nacrt ovog plana. Tuzla treba da dobije rekreativno područje. Uvijek sam ljubomoran kada vidim velike parkove u drugim gradovima. Klub vijećnika SDA neće nikada stati na put korisnim projektima. Tražio sam da se što prije krene u realizaciju projekta, jedno je nacrtati plan, a drugo je uložiti, investirati i to oživjeti napokon, jer mi smo u Vijeću usvojili mnogo regulacionih planova i drugih planskih dokumenata koji na žalost nikada nisu realizirani " kazao je predsjednik Kluba vijećnika SDA u Gradskom vijeću Tuzla, Sabahudin Imamović.


Usvojena je i Odluka o odobravanju pokretanja konkursne procedure za dodjelu stanova u vlasništvu Grada. Za narednu sjednicu, a na traženje predsjednika Kluba SDA Sabahudina Imamovića, je odložena Informacija Službe za razvoj, poduzetništvo i društvene djelatnosti o stanju kampa u MZ Kiseljak jer nadležna služba, kako je kazao Imamović, nije dostavila informaciju u kojim okolnostima je doslo do devastacije ovog kampa.


„Poslali su zbir nekih dopisa od Policijske uprave, nedovoljno podataka koji ne oslikavaju pravu sliku šta se dogodilo s kampom, a tamo u policijskom izvještaju je navedeno da je načinjena šteta od 150 000 KM, do temelja je sve uništeno. Za to neko mora odgovarati. Kamp je u vlasništvu Saveza organizacije porodica šehida i poginulih boraca. Grad Tuzla je ovaj kamp predao Udruženju Front na raspolaganje, ali je kamp ostao bez nadzora i odgovornost je na onome koje je po ugovoru trebao da brine o njemu. Kroz informaciju koju tražimo treba da otkrijemo da li je to Grad Tuzla ili Udruženje Front" – pojašnjava Sabahudin Imamović.


Vijeće je razmotrilo i Informaciju o gradskom i prigradskom saobraćaju na području grada Tuzle.


„ GIPS je dostavio Vijeću Informaciju u kojoj je sve idealno. Međutim, građani tvrde da su mnoge linije ukinute. Suštinski problem je što Grad Tuzla više nema kontrolu nad tim preduzećem i mislim da nikada Služba za komunalne poslove i ovo javno preduzeće nisu zaključili ugovor o povjeravanju obavljanja te komunalne djelatnosti prevoza putnika u kojem bi se jasno utvrdile prava i obaveze i čak mogućnost da Grad Tuzla ima svog člana Nadzornog odbora u tom javnom preduzeću kako bi se mogao ostvariti minimalan uticaj na njegovo poslovanje. Gradska administracija u vezi sa ovim uvijek kasno reaguje, nakon što se građani požale na uslugu, nikada nema inicijativu" – tvrdi Sabahudin Imamović.


Na ovoj sjednici Gradskog vijeća, vijećnik SDA Mirza Tupajić je podnio dvije inicijative :


Inicijativa za izgradnju kružnog toka u MZ Tušanj gdje se spajaju ulice: VI Bosanska, Pašage Mandžića, Meše Selimovića i Tušanj.

Obrazloženje:

Na navedenoj raskrsnici je izuzetno frekventan saobraćaj, te bi izgradnja navedenog kružnog toka olakšala funkcionisanje saobraćaja, kao i uljepšala ovaj infrastrukturno zapostavljeni dio grada.

Inicijativa za hitno postavljanje vibrirajućih traka na regionalnoj saobraćajnici M-4 u ulici „Treće tuzlanske brigade"

Obrazloženje:

Na pomenutoj saobraćajnici M-4 u ulici „Treće tuzlanske brigade" u posljednjih pet godina desile su se mnogobrojne saobraćane nesreće uzrokovane neprilagođenom i nesavjesnom vožnjom. Svjedoci smo, da su se u proteklih dvadesetak dana desile dvije teške saobraćajne nesreće sa jednim smrtnim slučajem. Podsjetit ću da je prije nekoliko dana na istoj ovoj dionici puta udarena pješakinja, koja je od posljedica udara i preminula u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla. Dakle, kao Gradsko vijeće Grada Tuzla dužni smo reagovati u ovakvim prilikama i smatram da bi usporivači brzine u vidu "vibrirajućih traka" na ovoj saobraćajnici zasigurno smanjili broj nesreća.

 

Vi ste ovdje: Klub vijećnika / GV Tuzla: Usvojen Nacrta zoning plana, „Rekreacionog područja i park šume Ilinčica“ u Tuzli