Zasjedalo Gradsko vijeće Tuzla

IMG 0136
Gradsko vijeće Tuzla usvojilo je danas Nacrt Regulacionog plana prostorne cjeline Plane, Divkovići I i Divkovići II i Odluku o njegovoj provedbi. Kako je u obraćanju vijećnicima rekla Lejla Salkić predstavnica Zavoda za urbanizam Tuzla, ovaj Plan se odnosi na uništeni prostor veći od 100 hektara. Cilj je da se navedeni prostor zaštiti i da se omogući njegova rekultivacija. Regulacionim planom su predviđene zelene površine, park sa restoranom, šumski pojas, te azil za pse, dok je na narednoj koti planirana izgradnja solarne farme, a zatim i sportski kompleks sa tartan stazama itd... Nacrt je upućen u javnu raspravu koja će trajati 60 dana.

Vijećnici Gradskog vijeća Tuzla usvojili su Izvještaj o radu i poslovanju JKP Saobraćaj i komunikacije Tuzla za 2016. godinu. Usvojen je i Izvještaj o radu i poslovanju JKP Vodovod i kanalizacija Tuzla, JU za predškolski odgoj i obrazovanje " Naše dijete " Tuzla, JU Narodna i univerzitetska biblioteka Tuzla, JZU Dom penzionera Tuzla .


Gradsko vijeće Tuzla je nakon inicijative vijećnika SDA Nevresa Hurića na prethodnoj sjednici, danas donijelo zaključke da traži da se s ciljem zaštite djece te boljih uslova za rad uposlenika JU za predškolski odgoj i obrazovanje " Naše dijete" Tuzla u narednoj godini obezbijedi veći iznos sredstava za rad ove ustanove. Gradsko vijeće Tuzla smatra da je neophodno otvaranje vrtića u istočnom dijelu grada Tuzle (Solina, Slavinovići, Gornja Tuzla i slično).
Kada je riječ o poslovanju JZU Dom penzionera Tuzla, vijećnik SDA Mirza Tupajić je u diskusiji iznio sljedeće prijedloge koji su kao zaključci usvojeni na ovoj sjednici i glase : Traži se od JZU Dom penzionera Tuzla da u saradnji sa Službom za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti i Službom za komunalne poslove, izgradnju i pitanja mjesnih zajednica apliciraju na predpristupne fondove EU s ciljem sanacije fasade JZU Dom penzionera Tuzla i stvaranje uvjeta da ovaj objekat bude energetski efikasan. Kod narednog rebalasna Budžeta Grada Tuzle obezbijediti dodatna sredstva za nabavku neophodne opreme.

IMG 0148
Vijećnici SDA su na i ovoj sjednici uputili nekoliko vijećničkih pitanja i inicijativa.


Predsjednik Kluba SDA Sabahudin Imamović je pitanja uputio Službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica, a glase :


1. Kada će biti sanirana ulica Šabana Zahirovića koju su protekle zime radnici JKP " Centralno grijanje" raskopali usljed popravljanja kvara ?


2. Kada ćete postaviti nadstrešnicu na autobuskoj stanici kod Osnovne škole " Jala " na južnoj saobraćajnici ?


Obrazloženje :


Prije više od godinu dana neodgovorni vozač je krećući se velikom brzinom potpuno uništio staklenu nadstrešnicu. Od toga dana putnici koji koriste ovu stanicu su bez zaštite od padavina.


Vijećnik Mirza Tupajić je postavio sljedeća vijećnička pitanja :


1. Kada će se izvršiti rekonstrukcija saobraćajnice „Put Lipnik", naselje Milešići, MZ Ljepunice?


Obrazloženje:


Rekonstrukcija puta „Lipnik" , MZ Ljepunice, naselje Milešići, po GAP metodologiji bila je planirana za 2015 godinu. Ova saobraćajnica se nalazi u katastrofalnom stanju i slovi za jedan od najgorih puteva u Tuzli. U dopisu, koji sam dobio od građana Milešića, postavljaju pitanje gradskoj izvršnoj vlasti da li su i oni građani Tuzle te smatraju da i oni plaćaju porez i da ne žele da budu građani drugog reda.

2. Zbog čega se ne uklanja višak polukugli u dijelu trotoara od MUP-a do NLB banke?

Obrazloženje:


Dio trotoara od MUP-a do NLB banke prenatrpan je velikim brojem polukugli. Građani smatraju da je dovoljno da se zadrže samo one koje se nalaze uz rub trotoara, a da se višak, kojeg na nekim mjestima ima čak u tri reda, treba ukloniti. Ovo zaista mnogo smeta pješacima, a nema nikakvu svrhu. Preporučuju da se taj višak možda postavi na dio trotoara od Skojevske prema bolnici Gradina.

3. Kada će se sanirati udarne rupe na saobraćajnici u ulici Batva, MZ Batva, a koje su nastale popravkama vodovodne mreže JKP-a „Vodovod i kanalizacija"?

Obrazloženje:


Već dugo godina građani Tuzle imaju problem neažurnog saniranja saobraćajnica nastalih prilikom iskopavanja usljed popravaka vodovodne mreže JKP-a „Vodovod i kanalizacija" kao i drugim intervencijama javnih i privatnih firmi. Dobio sam dopis od građana MZ Batva sa opravdanim negodovanjem i tvrdnjom da godinama imaju isti problem, koji se sporo rješava. Saobraćajnica u pomenutoj ulici je trenutno u katastrofalnom stanju. Građani sa razlogom negoduju i ističu da će blokirati sve buduće radove JKP Vodovod i kanalizacija. U dijelu ulice (od br.120-135, kod Bundevice) postoji mogućnost pojave klizišta sa velikim posljedicama. Građani ulice Batva se nadaju da će se u što skorije vrijeme riješiti ovaj problem.

 

Vi ste ovdje: Klub vijećnika / Zasjedalo Gradsko vijeće Tuzla