Zasjedalo Gradsko vijeće Tuzla

sab620x330
Sjednica Gradskoga vijeća Tuzla započela je minutom šutnje i odavanjem počasti tuzlanskoj mladosti stradaloj na Kapiji 25. maja 1995.godine.

Vijećnici su usvojili Nacrt regulacionog plana dijela prostorne cjeline Kreka – sjeveroistok u Tuzli. Ovim nacrtom se utvrđuju uslovi korištenja, izgradnje, uređenja i zaštite prostora i dobara u obuhvatu Regulacionog plana dijela Prostorne cjeline Kreka sjeveroistok u Tuzli. Prostor obuhvaćen Regulacionim planom zauzima cjelinu od 4,73 ha i definisan je na istoku Ulicom Mije Keroševića Guje, na sjeveru regulisanim koritom rijeke Jale, na jugu kompleksom Bingo City Centrom i Ulicom Mitra Trifunovića Uče, a na zapadu je granica utvrđena u dijelu postojećeg naselja Miladije. Radi se o neizgrađenom građevinskom zemljištu, iza Bingo City Centra i drugih objekata koji se grade u toj zoni, a koji su doprinijeli pojačanom interesu za gradnjom u zapadnom dijelu grada. Odluka je usvojena jednoglasno te upućena na javnu raspravu u trajanju 60 dana.
Data je saglasnost na Odluku o spajanju JU Međunarodna galerija portreta i JU Dom mladih Tuzla u Javnu ustanovu Centar za kulturu Tuzla. Usvojen je zaključak da se rebalansom Budžeta izdvoje sredstva za renoviranje objekata i eventualno zapošljavanje potrebnog osoblja.
Kao jedan od razloga za objedinjavanje ove dvije javne ustanove navedena je kompatibilnost u aktivnostima koje zadovoljavaju javni interes za opštim kulturnim djelatnostima.
Usvojen je Izvještaj o izvršenju budžeta Grada Tuzle za prva tri mjeseca ove godine. Klub vijećnika SDA je prilikom glasanja bio suzdržan.
Vijećnici su razmotrili izvještaje o radu javnih ustanova i preduzeća čiji je osnivač ili suosnivač Grad Tuzla za 2016. godinu : JP RTV 7 doo Tuzla, JP Biznis inovacije i tehnologije, JKP Komemorativni centar Tuzla, JKP Pannonica, JU Međunarodna galerija portreta, JU Dom mladih Tuzla, JU Centar za socijalni rad, te JZU Gradske apoteke.

 

Vijećnik Mirza Tupajić je na ovoj sjednici Gradskog vijeća uputio sljedeća vijećnička pitanja Službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica i JKP „Komunalac" Tuzla :

Kada će se izvršiti rekonstrukcija puta u ulici Fadila Jahića Španca do br.36, MZ Ši Selo/Stupine?

 

Obrazloženje: Dio putne saobraćajnice u ulici F.J.Španca (15-ak metara) se nalazi u veoma lošem stanju i potrebna je hitna rekonstrukcija. Građani ove ulice su se već obraćali nadležnim komunalnim službama i inspekciji, ali po pitanju ovog problema do sada ništa nije učinjeno. Treba istaći da je oštećenju dionice puta doprinio i nesavjesni građanin pravljenjem potpornog zida mimo standardnih propisa.

 

Pred izbore je gradska vlast asfaltirala puteve u pojedinim prigradskim naseljima. Zašto vlast ne reaguje i primora izvođače radova da izađu na lice mjesta i poprave dijelove puteva na kojim je asfalt koji su postavili ispucao kao da je od papira?

 

 

 

Vi ste ovdje: Klub vijećnika / Zasjedalo Gradsko vijeće Tuzla