Usvojen rebalans Budžeta Grada Tuzle za 2017. godinu

Gradsko vijeće Grada Tuzle danas je usvojilo rebalans Budžeta za 2017. godinu, čime je Budžet sa 50 miliona povećan na oko 57 miliona i 600 hiljada KM. Na usvajanje Odluke o rebalansu Budžeta uticalo je okončanje procedure dodjele građevinskog zemljišta na Sjenjaku, te iskazani suficit za 2016. godinu. Klub vijećnika SDA je prilikom glasanja bio suzdržan.

IMG 0108

„ Nas raduje da je došlo do povećanja prihoda i da se usvaja rebalans zbog toga. Klub vijećnika SDA se princijelno drži stava da s obzirom da većina u Gradskom vijeću nije podržala niti jedan naš amandman prilikom usvajanja Budžeta za 2017. godinu, tokom cijele godine ćemo biti suzdržani oko svih dokumenata koji se tiču ovog Budžeta, dakle i rebalansa i svih ostalih izvještaja. Opoziciji nije dozvoljeno da ni na simboličan način učestvuje u kreiranju Budžeta, a naš cilj je bio samo pravednija preraspodjela budžetskih sredstava. Raduje nas da je došlo do rebalansa zbog povećanja, a ne zbog smanjenja prihoda. Evo čuli smo da će najviše sredstava biti uloženo u komunalnu infrastrukturu. Ja tvrdim da su dva stuba politike neravnomjernog razvoja u Tuzli : Program kapitalnih investicija i Budžet Grada Tuzla. Ne realizuju se projekti koji odražavaju suštinske potrebe ovog grada i zbog toga su određena područja dikriminisana i veliki broj stanovnika. Prilikom usvajanja Budžeta Klub vijećnika SDA je ukazivao da se preko 70 % sredstava koja dobijamo na osnovu Zakona o radu Termoelektrana ulože u one projekte kojima ćemo postići najbolje ekološke efekte, međutim ova administracija je za širenje mreže toplifikacije predvidjela samo 8%. Tu se mi ne slažemo. Smatramo da se ne rješavaju suštinske potrebe, ne poštuje se Program kapitalnih investicija kojim se utvrđuje dinamika rješavanja projekata i prioriteti. Građani žele rješavanje problema odmah, pogotovo ako su ti problemi vezani za vodosnabdijevanje, kanalizaciju, put. Program kapitalnih investicija se selektivno primjenjuje" – kaže predsjednik Kluba vijećnika SDA u Gradskom vijeću Grada Tuzle Sabahudin Imamović.


Gradsko vijeće je usvojilo i Nacrt izmjene regulacionog plana prostorne cjeline „Stupine" u Tuzli, i Odluku o provođenju ovog plana.
U dnevni red je naknadno uvršteno razmatranje imenovanja u Savjetima mjesnih zajednica. SDA je prema ostvarenom izbornom rezultatu na lokalnim izborima osvojia 54 mjesta u Savjetima, od ukupno 266.

 

Vi ste ovdje: Klub vijećnika / Usvojen rebalans Budžeta Grada Tuzle za 2017. godinu