Održan nastavak 5. redovne sjednice Gradskog vijeća

20170411 151139

Gradsko vijeće Tuzla  je održalo nastavak pete redovne sjednice. Najviše diskusije izazvala je Informacija o stanju javne rasvjete u Tuzli. U proteklom periodu rasvjeta nije radila u određenim dijelovima grada, a kako su istakli iz nadležne službe, problemi su bili zbog tenderske procedure i uloženih žalbi. Na sjednici je rečeno da će ubuduće o javnoj rasvjeti od prvog januara naredne godine kompletnu brigu voditi Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica.


„ Adresa za rješavanje tih problema je Služba za komunalne poslove. Taj problem vezan za tendere nije od juče i ponavlja se godinama. Trebalo je naći rješenje, kroz aneks ugovora predvidjeti takve situacije. Komunalni problemi u Tuzli su mnogobrojni. To pokazuje i Program kapitalnih investicija. Radi se o izvornoj nadležnosti Grada Tuzla kao jedinice lokalne samouprave. Na jednoj strani je Gradsko vijeće kao predstavničko tijelo, a na drugoj strani je izvršna vlast predvođena gradonačelnikom. Mi stalno moramo vršiti određenu vrstu pritiska kako bi administracija radila svoj posao i bila bolje organizovana, efikasna i rješavala osnovna pitanja svakodnevnog života u ovom gradu. To je glavni zadatak gradonačelnika, a ne da se bavi ustavnim promjenama dok na drugoj strani nemamo ni Statut grada Tuzla iako su prošle dvije i po godina otkako je Tuzla proglašena gradom. Imamo mjesnu samoupravu gdje su mjesne zajednice potpuno razvlašćene i čija uloga je minimalna u rješavanju životnih problema. To je nivo vlasti koji je najbliži građanima i koji treba da bude partner gradskoj upravi u rješavanju komunalnih problema. Što se tiče javne rasvjete u gradu konkretno, ubuduće će održavanje nad njom imati JKP „ Saobraćaj i komunikacije" i to je dobro rješenje te smatram da će, što se ovog problema tiče, u budućnosti situacija biti puno bolja – kazao je predsjednik Kluba vijećnika SDA u Gradskom vijeću Tuzla, Sabahudin Imamović.


Gradsko vijeće Tuzla primilo je k znanju i Informaciju o održavanju grobalja/mezarja u Tuzli.


„Veoma je važno da imamo mezarja i groblja na odgovarajućim lokacijama koje ispunjavaju standarde kako u narednih nekoliko decenija o ovom pitanju ne bismo imali problema. Također i cijene tih usluga trebaju biti na jednom pristupačnom nivou. U Tuzli većinom mezarja i grobalja upravljaju vjerske zajednice i ona se uglavnom nalaze na mjestima koja ne ispunjavaju standarde koje trebaju da ispunjavaju mezarja i groblja. Čak i ovih 14 grobalja/ mezarja kojima upravljaju mjesne zajednice, iz ove Informacije vidimo da Grad Tuzla ne brine o njima. Tamo postoje neki odbori koji sakupljaju novac od građana da bi se pokosilo, nasuo pristupni put, popravila ograda i sl. Dakle, nema budžetskih sredstava. Davno sam kao vijećnik tražio da se izdvoji oko 30 hiljada KM-a da bi se održavala ta mezarja/groblja koja su u vlasništvu Grada i kojima upravljaju mjesne zajednice. Groblje na Drežniku za koje je usvojena samo planska dokumentacija vjerovatno ni za 10 godina neće biti stavljeno u funkciju. Zato trebamo podržati inicijativu da gdje god to može da se postojeća groblja i mezarja prošire. Treba otvoriti i pitanje ko je zadužen da održava mezarja i groblja koja su popunjena potpuno odnosno konzervirana. I u tom slučaju bi Grad trebao da pomogne jer tamo leže naši preci. Nije dobro stanje u ovoj oblasti" – kaže Sabahudin Imamović.


Vijećnici su usvojili Informaciju o radu gradskog pravobranilaštva, Informaciju o podršci projektima iz oblasti poduzetništva, kao i Akcioni plan zapošljavanja grada Tuzle za period 2017. – 2020.godina. Razmotren je Nacrt Zakona o šumama i Nacrt prostornog plana područja posebnih obilježja dijela slivnog područja akumulacije Modrac za period 2016. – 2036.godina sa mišljenjem nadležne službe i Upravnog odbora Zavoda za urbanizam Tuzla.
Gradsko vijeće Tuzla je razmotrilo i inicijativu Aktiva direktora osnovnih škola grada Tuzle, te raspravljalo o problematici primjene granskog koletivnog ugovora iz oblasti zdravstva.

 

Vi ste ovdje: Klub vijećnika / Održan nastavak 5. redovne sjednice Gradskog vijeća