Zasjedalo Gradsko vijeća Tuzla

20170330 104931
Gradsko vijeće Tuzla danas je jednoglasno usvojilo Odluku o pokretanju postupka spajanja javnih ustanova kulture : JU Dom mladih i JU Međunarodna galerija portreta u JU "Centar za kulturu" Tuzla. Naglašeno je i da su Javna ustanova "Dom mladih" Tuzla i Javna ustanova "Međunarodna galerija portreta" Tuzla, infrastrukturno povezani kao objekat i bave se veoma sličnim djelatnostima te su nerijetko povezane u ostvarivanju različitih projekata. Vijećnici su usvojili i Odluku kojom se pristupa izradi "Regulacionog plana dijela Prostorne cjeline ˝Stara Solana˝ u Tuzli". Njegova granica obuhvata na sjeveru ulicu XVIII Hrvatske brigade, na zapadu saobraćajnicu, na jugu ide do granice Prostorne cjeline "Nova Solana" (poslovno proizvodni kompleks "Solana" dd Tuzla) i na istoku do granice parcele poslovnog objekta "Euroherc". Na sjednici je usvojena i odluka kojom se pristupa izradi "Zoning plana dijela Rekreacionog područja i park šume Ilinčica u Tuzli". Površina obuhvata Zoning plana iznosi cca 256 ha.

Zanimljivo je da je tokom rasprave o poslovnoj zoni "Kreka Sjever" odnosno o načinu opterećenja nekretnina u vlasništvu Grada na lokalitetu ove poslovne zone putem licitacije, došlo do neslaganja među vladajućom većinom u Gradskom vijeću. Naime, inicijativa predsjednika Tuzlanske alternative Mensura Alića da se priča oko poslovne zone "Kreka Sjever" administrativno okonča i da se krene u konkretnu realizaciju, svo vrijeme je bila osporavana od strane Mirnesa Ajanovića predsjednika BOSS-a, a dobila je podršku opozicije.

- Klub vijećnika SDA će podržati sve ono što doprinosi stvaranju kvalitetnog poslovnog okruženja za Tuzlu. Mi smo u svojoj Izbornoj platformi isticali da je jedan od prioriteta otvaranje poslovnih zona. Nažalost, Gradska uprava to radi sporo i traljavo. Mi smo tu da podržimo sve ono što vodi ka otvaranju tih poslovnih zona. Što se tiče ove posljednje Odluke, mi poštujemo stav Pravobranilaštva koje je po zakonu zaduženo da štiti imovinske interese Grada Tuzla. Pravobranilaštvo smatra da tu ništa nije sporno. Međutim, unutar pozicije danas je došlo do neslaganja. Naš Klub je uvijek bio jedna konstruktivna opozicija i ne postoji nijedan primjer niti dokaz da smo se mi rukovodili politikanstvom. Kada je bilo usvajanje Regulacionog plana za gradsko groblje/mezarje Drežnik, isto ovako su bili nesporazumi unutar ljevice, ali mi smo podržali taj dokument zato što smatramo da Tuzli treba gradsko groblje i to je jedan ozbiljan komunalni problem. Mi smo u Vijeću najjača opozociona stranka i uvijek ćemo biti predvodnici promjena i okupljanja nove većine. Do ovih današnjih previranja unutar ljevice je došlo zbog sitne trgovine koja se uvijek realizira na štetu ovog grada. U Gradskom vijeću većina nije sastavljena na temelju nekog programa, nego na interesima – kazao je predsjednik Kluba vijećnika SDA u Gradskom vijeću Tuzla, Sabahudin Imamović.

20170330 104852


Vijećnici SDA imali su na sjednici Gradskog vijeća nekoliko inicijativa i vijećničkih pitanja.


Predsjednik Kluba Sabahudin Imamović je postavio vijećničko pitanje Službi za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti: Ko će odgovarati za devastaciju kampa u Mjesnoj zajednici Kiseljak, a koji je od strane Gradske uprave dodjeljen na korištenje nevladinoj organizaciji „Front"?


Obrazloženje


Nakon Lokalnih izbora 2012.godine Općina Tuzla, odnosno Općinsko vijeće Tuzla je na 13. sjednici održanoj 23.12.2013. godine u sklopu 7. tačke dnevnog reda „Razmatranje i usvajanje imovinsko-pravnih akata" donijelo Odluku o davanju na korištenje nekretnina – zemljišta Udruženju građana „Front", broj 01/08-31-8333/13 UG "Front", (lokacija KO Kiseljak). Nakon dodjeljivanja, a što se može vidjeti u medijima, kamp je dobio naziv „Internacionalni omladinski kamp Tuzla" koji je imao za cilj okupljati i uključivati mlade u različite projekte od društvenog značaja. Pored primarnog cilja koji se odnosio na promovisanje aktivne participativnosti mladih, kamp je u periodu poplava služio i kao prihvatni centar za lica koja su zbog elementarnih nepogoda evakuisana iz svojih domova. Međutim, od 2016. godine, nakon februara mjeseca može se primjetiti da je kamp postepeno napušten, te je sa mjesecom januarom 2017. godine u potpunosti devastiran. Očekujem da se pokrene postupak utvrđivanja odgovornosti za uništavanje prostorija koja su se nalazila u kampu odnosno da se utvrdi da li su ispoštovani preuzete ugovorne obaveze od strane korisnika kampa.

Drugo vijećničko pitanje Sabahudin Imamović je uputio gradonačelniku Grada Tuzle: Da li će neko odgovarati za štetu koja je prouzrokovana gradu Tuzla zbog toga što je izvorište mineralne vode u naselju Kiseljak u koje je uloženo 117. 000 KM-a izgrađeno na tuđoj zemlji?


Vijećnik Mirza Tupajić je postavio dva vijećnička pitanja Službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica i JKP „Komunalac" Tuzla :

Kada će se sanirati udarne rupe na tuzlanskim saobraćajnicama nastale popravkama vodovodne mreže JKP-a Vodovod i kanalizacija i drugim intervencijama javnih i privatnih firmi?


Obrazloženje


Već dugo godina građani Grada Tuzla imaju problem neažurnog saniranja udarnih rupa na saobraćajnicama nastalih prilikom iskopavanja i popravkama vodovodne mreže JKP-a Vodovod i kanalizacija kao i drugim intervencijama javnih i privatnih firmi. D sam dopis od građana MZ Batva i MZ Sjenjak sa opravdanim negodovanjem i tvrdnjom da godinama imaju isti problem, koji se sporo rješava.

Kada će se nastaviti projekat toplifikacije na prostoru MZ Solana-Moluhe?

Obrazloženje


Obzirom da se MZ Solana-Moluhe nalazi u neposrednoj blizini Termoelektrane Tuzla i da se veliki dio zemljišta ove MZ nalazi pod šljačištem možemo zaključiti da je ova MZ jedna od ekološki najugroženijih MZ u Gradu Tuzla (šljačište, deponija, veliki broj vozila koji se kreću sjevernom magistralom, preko 500 individualnih kotlovnica domaćinstava i firmi, divlji azil za pse.....).


Vijećnik Tupajić je uputio i ponovljenu inicijativu za dodjelu naziva ulice „Dvadeset drugi maj" jednoj ulici u Gradu Tuzla.


Obrazloženje


Inicijativu za dodjelu naziva ulice „22 maj" u Gradu Tuzla većsam podnosio prema GV Tuzla 21.10.2015. godine. Međutim, kolegij Vijeća istu je proslijedio prema nadležnoj komisiji i tu se priča završava. Smatram, da je jako bitno da se ova inicijativa uvrsti u dnevni red GV pod tekuća pitanja i dobije jednoglasnu podršku svih vijećnika, jer se radi o veoma bitnom datumu za BiH, kada je Republika Bosna i Hercegovina primljena u UN.

Urgencija koju je podnio vijećnik Tupajić odnosi se na rješavanje problema bespravne uzurpacije javnog prostora tj. uzurpacije pješačkih staza i trotoara.


Obrazloženje


Svjedoci smo čestog bespravnog uzurpiranja javnih površina u gradu Tuzla, posebno pješačkih staza i trotoara. Često nailazimo na razne kamene saksije za cvijeće, razne štandove, parkirana auta na našim trotoarima. Ovakvo nesavjesno ponašanje pojedinaca je nedopustivo i ugrožava sigurnost građana.

 

Vi ste ovdje: Klub vijećnika / Zasjedalo Gradsko vijeća Tuzla