Klub vijećnika SDA : Budžet grada Tuzle ne odražava suštinske potrebe građana

Na sjednici Gradskog vijeća Tuzla vijećnici su, većinom glasova (18) usvojili Budžet grada Tuzle u iznosu od 49.700.000 KM, Odluku o izvršenju budžeta za 2017.godinu. Vijećnici SDA, SBB-a i HDZ-a (ukupno 11) su bili suzdržani prilikom glasanja. U odnosu na prethodnu godinu, gradski budžet za ovu je manji za tri miliona maraka. Usvojena je i Odluka o izmjeni Odluke o kreditnom zaduženju grada. Razmatrano je nekoliko informacija i izvještaja.

20170131 124353

„ Smatramo da je Budžet za 2017. godinu u funkciji politike neravnomjernog razvoja koja se sprovodi u ovom gradu više decenija. Klub vijećnika SDA Tuzla kroz svoje amandmane i u prethodnim godinama i danas, nastoji da ukaže na neke potrebe i da pokuša ukloniti određene nepravde koje se čine kroz Budžet jer je očigledno da su neki sportski klubovi, neka udruženja građana prilegovana, da se ne ulaže dovoljno u projekte koji odražavaju suštinske potrebe građana Tuzle kao što je vodosnabdijevanje, izgradnja puteva, rješavanje problema azila pasa, izgradnja gradskog groblja/mezarja, adaptacija Domova kulture itd. Klub vijećnika SDA Tuzla je uložio dva amandmana i prije svega, tiču se raspodjele onih nešto više od pet miliona KM koje Grad Tuzla dobija kao redovne budžetske prihode na osnovu Zakona o radu Termoelektrana. Smatramo da taj novac treba trošiti prije svega na projekte za čiju realizaciju će se postići ekološki efekti. To je širenje vrelovodne mreže i projekti energetske efikasnosti odnosno utopljavanja zgrada. Nažalost, predlagač je od 5 miliona i nešto KM za te potrebe predvidio 8% od ukupnog iznosa odnosno 410 000 KM. Mi smo kroz svoje amandmane predložili da se taj iznos poveća za 1.790.000 KM što se tiče širenja vrelovodne mreže i za dodatnih 470 000 vezano za projekte energetske efikasnosti. Smatramo da bi to u konačnici bilo nešto više od 2 i po miliona KM za te projekte i to je jedan realan pristup da se bar 50 % ovih sredstava utroši za ove projekte. Priča o čistom zraku je neutemeljena, ona će se svesti na farsu i prenemaganje ako ne realiziramo projekte. Grad Tuzla čak 70 % sredstava treba da ulaže za širenje vrelovodne mreže toplifikacije i za projekte energetske efikasnosti jer taj novac je i dobijen zbog toga što Termoelektrana Tuzla zagađuje zrak i truje građane grada Tuzle. I ovo današnje neprihvatanje naših amandmana nije ništa novo jer do sada gradska vlast nije prihvatila niti jedan amandman od strane opozicije" – kazao je predsjednik Kluba vijećnika SDA Tuzla Sabahudin Imamović.


AMANDMANI KLUBA VIJEĆNIKA SDA TUZLA :


I AMANDMAN

Predlažemo da se u posebnom dijelu budžeta ekonomski kod 821224-2 – Izgradnja vrelovodne mreže u iznosu od 210.000,00 KM poveća za iznos od 1.790.000 KM na način da se navedena sredstva obezbijede sa ekonomskog koda 613324-1 – Izdaci za održavanje higijene grada u iznosu 200.000 KM, ekonomskog koda 613324-3 Izdaci za rad zimske službe u iznosu od 250.000 KM, ekonomskog koda 613727-17 Izdaci za održavanje kompleksa Slana Banja u iznosu od 100.000 KM, ekonomskog koda 615411-1 grant za JKP Vodovod i kanalizacija Tuzla za otplatu anuiteta za izgradnju postrojenja pitke vode Cerik u iznosu od 500.000 KM, ekonomskog koda 616331 kamate na pozajmice za projekte komunalne infrastrukture u iznosu od 320.000 KM i ekonomskog koda 821222-1 Izgradnja i rekonstrukcija puteva u iznosu od 420.000 KM, što bi ukupno iznosilo 2. 000. 000 KM.

II AMANDMAN

Predlažemo da se u posebnom dijelu budžeta ekonomski kod 615311-2 – Grantovi za učešće u projektima energetske efikasnosti u iznosu od 200.000,00 KM poveća za iznos od 470.000,00 KM na način da se navedena sredstva obezbijede sa ekonomskog koda 821222-2 – Izgradnja mostova u iznosu od 380.000 KM i ekonomskog koda 821300, Nabavka opreme u iznosu od 90.000 KM, što bi ukupno iznosilo 670.000 KM.

Dnevni red sjednice je dopunjen sa još nekoliko tačaka, među kojima su organizacija zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara u slučaju prirodne ili drugih nesreća, zatim kriteriji za ostvarivanje prava na proširenje oblika socijalne pomoći u Gradu Tuzli, Informacija o problematici snadbdijevanja grada toplotnom energijom s ciljem smanjenja emitovanja štetnih emisija u zrak i urgencija za realizaciju Zaključka Gradskog vijeća Tuzla o gradnji podstanica za centralno grijanje, kojim bi se po povoljnim uslovima priključivali individualni stambeni objekti, te Informacija o provedenom postupku o ponovnom javnom oglasu za izbor jednog člana Upravnog odbora JU Gradski i prigradski stadion "Tušanj" Tuzla iz reda zaposlenika.

 

Vi ste ovdje: Klub vijećnika / Klub vijećnika SDA : Budžet grada Tuzle ne odražava suštinske potrebe građana