Usvojen Nacrt Budžeta Grada Tuzla za 2017. godinu : SDA nije podržala Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o kreditnom zaduženju Grada Tuzla

Gradsko vijeće Tuzla danas je jednoglasno usvojilo Nacrt Budžeta Grada Tuzla za 2017. godinu. Budžet iznosi oko 48,5 miliona KM od čega je oko 3 miliona KM neiskorištenih sredstava od kreditnog zaduženja iz prethodne godine. Od ukupnog iznosa najviše je planirano za rekonstrukciju i izgradnju infrastrukture, oko 16 miliona KM-a odnosno 32 % ukupnih sredstava. U odnosu na prethodnu godinu povećana su sredstva za socijalno ugrožene osobe na području grada Tuzla, kao i za nova zapošljavanja i samozapošljavanja koja će biti implementirana kroz Službu za razvoj i poduzetništvo.

IMG 8784


" Klub vijećnika SDA je podržao ovakav Nacrt Budžeta i neka on ide u redovnu proceduru i javnu raspravu, a kada budemo u prilici, vjerovatno na januarskoj sjednici, na tekst prijedloga Budžeta ćemo intervenisati u formi amandmana jer često se tekst Nacrta Budžeta i prijedloga Budžeta značajno razlikuju. Da li ćemo tada u konačnici podržati Budžet zavisi od toga da li će predlagač prihvatiti neke od naših amandmana. Nažalost, to do sada nije bio slučaj. Podržali smo i ostale Odluke osim Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o kreditnom zaduženju Grada Tuzla jer ni prvobitno nismo podržali ovu Odluku iz razloga što infrastrukturni projekti koji su navedeni u dokumentu nisu bili u skladu sa Programom kapitalnih investicija. Tamo su poredani projekti koji ne odražavaju suštinske potrebe građana ovog grada. Evo npr, za most na Bulevaru i pristupne puteve je bilo predviđeno da se izdvoji 1 milion KM-a, na kraju se izgleda neće ni izgraditi. Kod izgradnje komunalne infrastrukture je prisutna improvizacija koja traje već godinama. Projekti se biraju selektivno i na kraju se od njih odustaje. Kad je riječ o ekologiji, trebali smo održati tematsku sjednicu. Više od 10 miliona KM-a je ovaj grad dobio na osnovu Zakona o izdvajanju dijela prihoda od rada Termoelektrana. Gdje nam je strategija o širenju mreže toplifikacije u Tuzli ? Nijedno indvidualno ložište u Bukinju i Šićkom Brodu nije eliminisano zato što je izgrađen samo primarni vod. Tuzla je najzagađeniji grad u BiH, a imamo najbolje daljinsko grijanje i mogućnost da širimo tu mrežu. To mora učiniti ova administracija i ovo Vijeće" – ističe predsjednik Kluba vijećnika SDA u Gradskom vijeću Grada Tuzle Sabahudin Imamović.


Javna rasprava o Nacrtu Budžeta Grada Tuzle trajat će 25 dana.


IMG 8788
Gradsko vijeće je, između ostalog, usvojilo i Nacrt programa rada Vijeća u 2017.godini koji je upućen u tridesetodnevnu javnu raspravu. Predsjednik Kluba vijećnika SDA Sabahudin Imamović je u diskusiji predložio da se zaključcima traži od javnih preduzeća da se kod podnošenja izvještaja i prilaganja ostalih materijala drže rokova predviđenih Programom, što je i prihvaćeno. Jednim od zaključaka je predviđeno i da se odgovori na vijećnička pitanja dostavljaju do naredne sjednice Gradskog vijeća.


Usvojena je, između ostalog, i Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Tuzle.
Vijećnici su podržali i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o uslovima, držanju i postupanju sa domaćim životinjma, kućnim ljubimcima i nezbrinutim životinjama. Tražili su da se lokalnoj samoupravi vrati mogućnost veterinarske kontrole, te zapošljavanje veterinarskog inspektora u gradu.
Na dnevnom redu su bili izvještaji o radu i poslovanju u 2015.godini javnih i drugih preduzeća čiji je osnivač ili suosnivač Grad Tuzla: „Komemorativnog centra", „Pannonice", „Saobraćaj i komunikacije", „Veterinarska stanica", SKPC „Mejdan" , te JZNU „Dom zdravlja dr. Mustafa Šehović" Tuzla. Svi izvještaji su prihvaćeni.
Gradsko vijeće Grada Tuzla usvojilo je i Izvještaj Komisije za izbor i imenovanja. Prihvaćeni su prijedlozi kandidata GO SDA Tuzla za Komisije Gradskog vijeća.


IMG 8787

Kad je riječ o vijećničkim pitanjima, inicijativama i urgencijama, vijećnik SDA Mirza Tupajić je uputio sljedeće :


Postoji li način za rješavanje problema parking prostora u Univerzitetskoj ulici (ispred zgrada Tehnološkog fakulteta, PMF, Pravnog i RGGF-a)?


Urgencija za hitno asfaltiranje trotoara kod Vikaljske džamije, MZ Mosnik. Obrazloženje: Trotoar u ovoj ulici je trebao biti već urađen 2015. godine. Džematlije i građani ove ulice se pitaju kada će napokon moći hodati ulicom po trotoaru, a ne po saobraćajnici, gdje ugrožavaju svoju sigurnost i otežavaju saobraćaj, pogotovo petkom kada je džuma namaz.


Urgencija za rješavanje problema saobraćajnice u ulici ARBiH 132, MZ Brčanska Malta? Obrazloženje: U ulici Armije RBiH br.132, prije drugog ulaza u kasarnu, evidentan je problem koji se javlja poslije svake obilne padavine. Odvodna cijev promjera ɸ100 nije u mogućnosti da primi svu vodu, pa je neophodno uraditi rekonstrukciju i ugraditi cijev većeg promjera. Svaki put kada kiša pada dolazi do akumuliranja ogromne količine vode što dovodi do zastoja u saobraćaju, a nerijetko i blokade glavne saobraćajnice.


Urgencija za rješavanje saobraćajnog problema na dionici puta „raskrsnica kod Livnice" u vidu postavljanja semafora ili nekim drugim adekvatnijim načinom riješavanje ovog saobraćajnog problema? Obrazloženje: Na pomenutoj saobraćajnici posljednjih desetak godina desile su su mnoge saobraćajne nesreće uzrokovane prebrzom vožnjom. Nadati se da će nadležne gradske službe u najkraćem roku adekvatno reagovati i da će napokon biti izgrađena vertikalna signalizacija (semafor).

Inicijativa za izgradnju sportskog poligona (igrališta) u MZ Centar, ulica Kojšino, preko puta Komemorativnog centra. Obrazloženje: Prilikom izgradnje parking prostora kod stare Muzičke škole (preko puta kompleksa Panonskih jezera) uništen je stadion „2. Oktobar" gdje su se generacije mještana MZ Centar igrale i učile prve nogometne korake. 2014 godine mještani ove MZ su dobili obećanje da će se izgraditi novo igralište na lokalitetu Kojšino, preko puta Komemorativnog centra. Svjedoci smo da u Gradu Tuzla imamo deficit prostora za igru i rekreaciju mladih, da imamo veoma malo poligona i igrališta i da je ova lokacija idealna. Nadam se da će se u skorijoj budućnosti u Budžetu Grada Tuzla pronaći dostatna sredstva za realizaciju ovog projekta.

 

 

Vi ste ovdje: Klub vijećnika / Usvojen Nacrt Budžeta Grada Tuzla za 2017. godinu : SDA nije podržala Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o kreditnom zaduženju Grada Tuzla