Čestitka u povodu 3. decembra „Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom

cestitka 4
S ciljem postizanja punog i jednakog uživanja ljudskih prava i učestvovanja osoba sa invaliditetom u društvu, te po završetku Dekade osoba s invaliditetom, Skupština Ujedinjenih naroda pozvala je da se 3. decembar obilježava kao Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Ovogodišnja tema Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom je „Postizanje 17 ciljeva za budućnost koju želimo", a koji su sastavni dio Agende za održivi razvoj 2030 Generalne skupštine UN-a.


Asocijacija mladih kao sastavni dio Stranke demokratske akcije stavlja se na raspolaganje, te će se sa svojim kapacitetima maksimalno uključiti u izgradnju inkluzivnijeg i pravednijeg društva za osobe sa invaliditetom. U skladu sa navedenom Agendom, praćenjem domaće i strane regulative, kao i saradnje sa formalnim i neformalnim grupama koji se bave pitanjima politike invalidnosti u BiH, a naročito aktivnim učešćem osoba sa invaliditetom, Asocijacija mladih je spremna učestovati u kreiranju društva jednakog za sve poštujući princip participacije „Ništa o vama bez vas". Ubjeđeni smo, vjerujemo i podržavamo činjenicu da je ključni preduslov za izgradnju inkluzivnih sredina u Bosni i Hercegovini aktivno učešće i vidljivost osoba sa invaliditetom u javnom, društvenom, profesionalnom i ostalim sferama života. U nadi da ćemo svi zajedno promovisati inkluzivna društva i obezbjediti pristup pravdi za sve, čestitamo Vam 3. decembar Međunarodni dan osoba sa invaliditetom.


Dr.sc. Senad Mehmedinović, predsjednik AM SDA Tuzla

 

Vi ste ovdje: Asocijacija mladih OO SDA Tuzla / Čestitka u povodu 3. decembra „Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom