Konstituisano Gradsko vijeće Tuzla

Na konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla izabrano je rukovodstvo zakonodavne vlasti Grada Tuzla. Predsjedavajući Vijeća će u naredne četiri godine biti dr. Aleksandar Vujadinović (SDP), a dopredsjedavajući je Mirel Mišković (TA).

IMG 8566
IMG 8536
Stranka demokratske akcije (SDA) u ovom sazivu Vijeća ima 6 mandata i djelovati će kao opozicija zajedno sa SBB-om (4) i HDZ-om (2).

Koliko je važno da pozicija dobro radi svoj posao i da ovaj grad vodi u pravom smjeru, tako je važna i kvalitetna opozicija koja će koristeći metode i sredstva parlamentarnog djelovanja ukazivati na loše poteze izvršne vlasti i na sve one probleme koji muče ovaj grad. Mi ćemo našu ulogu odigrati do kraja i na taj način ćemo, nadam se, ispuniti dio očekivanja naših birača i dati doprinos razvoju i napretku ovog grada.

I u prethodnim mandatima smo imali konstruktivnu ulogu, nikada se nismo bavili politikanstvom i tako ćemo nastaviti i u narednom periodu. Sve ono što je dobro za grad Tuzlu ćemo podržati, pridržavat ćemo onih principa i ciljeva koje smo proklamovali u predizbornoj kampanji, a to je da se za Tuzlu obezbijedi najbolje poslovno okruženje kroz izgradnju poslovnih zona, uklanjanje administrativnih barijera za pokretanje biznisa, privlačenje investitora, zalagat ćemo se za efikasniju gradsku upravu u smislu da se izvrši reorganizacija pojedinih gradskih službi, da se kadrovski ojačaju, zalagat ćemo se za uspješnija javna preduzeća koja treba građanima da pružaju jeftinu i kvalitetnu uslugu, za ravnomjeran razvoj grada dakle za strogo poštivanje Programa kapitalnih investicija kojim je utvrđena dinamika realizacije projekata iz oblasti komunalne infrastrukture kako se ne bi dešavalo kao do sada da se neki projekti ne realiziraju po 10 godina, zalagat ćenmo se za jačanje uloge i značaja mjesnih zajednica, za rješavanje ekoloških problema u Tuzli jer je ovaj grad jedan od najzagađenijih u Evropi.

IMG 8611

Meni je drago ako će u narednom mandatnom periodu promijeniti filozofija upravljanja ovim gradom. Tuzla neće moći izdržati još četiri godine lošeg upravljanja. Ja kao opozicionar nemam povjerenja u ovu vlast " – kazao je predsjednik Kluba vijećnika SDA u Gradskom vijeću Grada Tuzle Sabahudin Imamović.


U novom sazivu Gradskog vijeća Tuzla parlamentarnu većinu će činiti SDP (11), Tuzlanska alternativa (3), Bosanska stranka (2), Demokratska fronta (2) i predstavnik nacionalnih manjina u Tuzli Nedžad Jusić.

IMG 8540

 

Vi ste ovdje: Klub vijećnika / Konstituisano Gradsko vijeće Tuzla