Predsjednici mjesnih ogranaka

Predsjednici MO SDA Tuzla :

 • BATVA – Senada Šahović
 • BRČANSKA MALTA -  Nahid Mehić
 • BUKINJE – Rešad Barčić
 • CENTAR  - Asim Hadžiselimović
 • CERIK – Muamer Kikanović
 • SIMIN HAN-ČAKLOVIĆI – Safet Haračić
 • DOBRNJA – Mehmed Hrnčić
 • GORNJA TUZLA – Vahidin Fazlić
 • GRABOVICA – Mujo Bešić
 • JALA – Almir Mulić
 • KISELJAK – Suad Palavrić
 • KREKA – Ismet Džananović
 • KULA – Šahbaz Sultanić
 • LIPNICA – Mirsad Malkočević
 • MEJDAN – Alija Begtašagić
 • MILEŠIĆI – Nesib Dautović
 • MOLUHE-SOLANA – Safet Talić
 • MOSNIK – Benjamin Huremović
 • MRAMOR – Senad Sejdić
 • NOVI GRAD I – Amir Delalić
 • NOVI GRAD II – Miralem Softić
 • OBODNICA – Muhamed Ibrišević
 • OSOJE – Zejnil Hodžić
 • PASCI – Džemo Nurkić
 • SJENJAK –
 • SLATINA – Suad Zonić
 • SLAVINOVIĆI – Mirsad Avdibašić
 • SOLINA – Emir Razić
 • ŠI SELO – Hazim Mujčinović
 • STUPINE – Kadro Jahić
 • ŠIĆKI BROD – Sead Brkić
 • TUŠANJ – Eldar Gološ
 • KRIŽANI SEPETARI – Amela Omerović
 • STARI GRAD – Senad Salihović
 • CRVENE NJIVE – Fehima Zahirović
 • DOKANJ - Elmir Hidanović
 • LJUBAČE - Alma Fejzić
Vi ste ovdje: Lična karta / Predsjednici mjesnih ogranaka