Izvršni odbor SDA Tuzla

Izvršni odbor SDA Tuzla imenovan 30. aprila 2015. godine u Tuzli na izbornoj Skupštini GO SDA Tuzla :

Predsjednik Sabahudin Imamović dipl. pravnik
Potpredsjednik doc.dr. sc. Salko Bukvarević
Potpredsjednik Salko Zildžić dipl.prof.sporta

Članovi: mr. Albina Vicković dipl. žurnalista, Senada Šahović ekonomski tehničar, Bajazit Jašarević dipl.ing.elektrotehnike, Admir Andelija dipl.ing.elektrotehnike, Beriz Sakić bachelor ing.saobraćaja i bachelor ekonomije, Emir Softić dipl.pravnik, Nahid Mehić pukovnik ARBiH i OS BiH, Edin Haračić dipl. socijalni radnik, Mirza Tupajić magistar prirodnih nauka iz oblasti hemije, Vehid Mehmedinović SSS, Nevres Hurić magistar tehničkih nauka, prof.dr.sc.Zijah Rifatbegović specijalista opšte hirurgije, Suad Zonić dipl.ing rudarstva, dr.sc. Senad Mehmedinović - predsjednik Asocijacije mladih GO SDA Tuzla, Hidajeta Jarčević, dipl.pravnica - predsjednica  Asocijacije žena GO SDA Tuzla.

 

 

Ažurirano Ponedjeljak, 18 Septembar 2017 11:47

Vi ste ovdje: Lična karta / Izvršni odbor GO SDA Tuzla