Lična karta Gradskog odbora SDA Tuzla


Predsjednik Gradskog odbora SDA Tuzla Sabahudin Imamović, dipl. pravnik

sabahudinn

Rođen je 19.11.1968. godine u Tuzli.

Diplomirao na Pravnom fakultetu u Sarajevu, ima položen pravosudni ispit.

U periodu od 26.10.1998. do 26.08.2002. godine bio zaposlen u Ministarstvu unutrašnjih poslova TK na poslovima stručnog saradnika Sektora administracije. Od 26.08.2002. do 23.04.2007. godine radio u JP SKPC «Mejdan» d.o.o. Tuzla. Trenutno obavlja dužnost direktora pogrebnog preduzeća „REVDA" d.o.o. Tuzla.

U mandatnom periodu 2004.-2009. godina je bio predsjednik MO SDA Šićki Brod. Od 2005. do 2009. godine bio je član povjereničkog odbora MZ Šićki Brod. Na lokalnim izborima koji su održani 2008., 2012. i 2016. godine izabran za vijećnika u Gradsko vijeće Grada Tuzle. Trenutno je predsjednik Kluba vijećnika SDA. Bio je član Izvršnog odbora OO SDA Tuzla u mandatnom periodu 2009.-2015. godina.
Član Operativnog izbornog štaba za izbore 2010., 2012., i 2014. godine. Bio je član Pravnog savjeta OO SDA Tuzla. 
U dva mandata od 2002. godine član Izvršnog odbora Medžlisa IZ-e Tuzla. U periodu 2006.-2008. godine bio je član Općinske izborne komisije. U periodu od 2004.-2008. godine bio član Upravnog odbora Behram-begove biblioteke.

U svom dosadašnjem radu je dao veliki doprinos razvoju lokalne zajednice.

 

 

Potpredsjednik Gradskog odbora SDA Tuzla doc.dr.sc.Salko Bukvarević

salko bukvarevic

Rođen je 20. aprila 1967. u Gornjem Hrasnu, općina Kalesija. Osnovno, srednjoškolsko i fakultetsko obrazovanje stekao je u Tuzli.

Pripadnik je Armije RBiH od 1992.-1995. Jedan je od osnivača Patriotske lige i dobitnik zlatnog znaka PL-a BiH.

Kroz svoj rad u SDA obavljao je niz dužnosti među kojima se ističu predsjednik Mjesnog odbora SDA Slavinovići, prvi predsjednik Muslimanskog omladinskog saveza Tuzla, predsjednik Omladinskog saveza SDA BiH i član Predsjedništva SDA od 1996.-1999. godine, predsjednik Općinskog odbora SDA Tuzla (2003.-2015.).

Bio je prvi direktor BKC Tuzla koji je u tom periodu dobio Zlatnu plaketu grada Tuzle i nagradu Radija Slobodne Evrope.

Magistrirao i doktorirao je na RGGF-u Univerziteta u Tuzli. Učestvovao je u organizaciji brojnih manifestacija naučnog, političkog, kulturnog, humanitarnog i sportskog karaktera.

Ministar je za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilackog rata u Vladi FBiH.

Oženjen je i otac dvoje djece.

 

Potpredsjednik Gradskog odbora SDA Tuzla Salko Zildžić, dipl. prof. sporta

centralnikup073

Rođen je 11. juna 1981. godine u Vlasenici. U svojoj sportskoj karijeri osvajao je i odbranio više evropskih i svjetskih titula te je proglašavan najboljim sportistom Tuzle i Tuzlanskog kantona.

Učesnik je i organizator profesionalnih manifestacija u kick boxu kao što su „ Noć šampiona „ Prvenstvo BiH u kick boxu i slično. Kao predavač učestvovao je na mnogobrojnim tribinama na teme problematike mladih, sporta, prevencije maloljetničke delikvencije, te prevencije ovisnosti o psihoaktivnim supstancama.


Ima zapažen volonterski rad u sportskim klubovima i asocijacijama na mjestu predsjednika i stručnim mjestima npr: selektor reprezentacija, trener reprezentacija, trener kluba. Predsjednik je i trener KBV "Flek Tom-Cat "Tuzla, predsjednik Federalnog kickboxing saveza, Selektor reprezentacije BiH u kickbox-u. Zaposlen u Flek Security d.o.o. kao menadžer ekspanzije i ljudskih resursa.


Bio je učenik generacije Elektrotehničke škole u Tuzli.
Trenutno pohađa zajednički magistarski studij Ekonomskog fakulteta u Sarajevu i Zagrebu, smjer-Krizni menadžment.


U svojoj političkoj karijeri je bio poslanik SDA u Skupštini Tuzlanskog kantona. (2006.-2010.) Bio je član Kadrovske komisije Kantonalnog odbora SDA TK i Izvršnog odbora SDA Tuzla, Izvršnog odbora SDA TK, član Povjereništva Asocijacije mladih KO SDA TK. Na Konvenciji Asocijacije mladih SDA BiH koja je održana 23. maja 2015. godine izabran je za predsjednika Asocijacije mladih SDA BiH.


Oženjen je i otac četvero djece.

 

 


Izvršni odbor SDA Tuzla imenovan 30. aprila 2015. godine u Tuzli na izbornoj Skupštini Gradskog odbora SDA Tuzla :

 • Predsjednik Sabahudin Imamović dipl.pravnik
 • Potpredsjednik doc.dr.sc. Salko Bukvarević
 • Potpredsjednik Salko Zildžić dipl.prof. sporta

Članovi: mr. Albina Vicković dipl.žurnalista, Senada Šahović ekonomski tehničar, Bajazit Jašarević dipl.ing.elektrotehnike, Admir Andelija dipl.ing.elektrotehnike, Beriz Sakić bachelor ing.saobraćaja i bachelor ekonomije, Emir Softić dipl.pravnik, Nahid Mehić pukovnik ARBiH i OS BiH, Edin Haračić dipl. socijalni radnik, Mirza Tupajić magistar prirodnih nauka iz oblasti hemije, Vehid Mehmedinović SSS, Nevres Hurić magistar tehničkih nauka, prof.dr.sc.Zijah Rifatbegović specijalista opšte hirurgije, Suad Zonić dipl.ing rudarstva, dr.sc. Senad Mehmedinović - predsjednik Asocijacije mladih GO SDA Tuzla, Hidajeta Jarčević dipl. pravnica - predsjednica Asocijacije žena GO SDA Tuzla.


Predsjednici MO SDA Tuzla :

 • BATVA – Senada Šahović
 • BRČANSKA MALTA -  Nahid Mehić
 • BUKINJE – Rešad Barčić
 • CENTAR  - Asim Hadžiselimović
 • CERIK – Muamer Kikanović
 • ČAKLOVIĆI - SIMIN HAN – Safet Haračić
 • DOBRNJA – Mehmed Hrnčić
 • GORNJA TUZLA – Vahidin Fazlić
 • GRABOVICA – Mujo Bešić
 • JALA – Almir Mulić
 • KISELJAK – Suad Palavrić
 • KREKA – Ismet Džananović
 • KULA – Šahbaz Sultanić
 • LIPNICA – Mirsad Malkočević
 • MEJDAN – Alija Begtašagić
 • MILEŠIĆI – Nesib Dautović
 • MOLUHE-SOLANA – Safet Talić
 • MOSNIK – Benjamin Huremović
 • MRAMOR – Senad Sejdić
 • NOVI GRAD I – Amir Delalić
 • NOVI GRAD II – Miralem Softić
 • OBODNICA – Muhamed Ibrišević
 • OSOJE – Zejnil Hodžić
 • PASCI – Džemo Nurkić
 • SJENJAK –
 • SLATINA – Suad Zonić
 • SLAVINOVIĆI – Mirsad Avdibašić
 • SOLINA – Emir Razić
 • ŠI SELO – Hazim Mujčinović
 • STUPINE – Kadro Jahić
 • ŠIĆKI BROD – Sead Brkić
 • TUŠANJ – Eldar Gološ
 • KRIŽANI SEPETARI – Amela Omerović
 • STARI GRAD – Senad Salihović
 • CRVENE NJIVE – Fehima Zahirović
 • DOKANJ - Elmir Hidanović
 • LJUBAČE - Alma Fejzić

Članice Izvršnog odbora Asocijacije žena GO SDA Tuzla:

1) Hidajeta Jarčević - predsjednica

2) Emina Muminović - potpredsjednica

3) Amira Begić - potpredsjednica

4) Senada Šahović - član

5) Nura Ahmetbegović - član

6) Enisa Žunić - član

7) Amela Galešić - član

8) Zineta Čohadarević - član

9) Enesa Alić - član

10) Dženeta Čačković - član

11) Aida Jaganjac - član

12) Mirela Mehanović - član

13) Edina Osmanović - član

14) Mirnesa Beganović - član

15) Rasema Kunić - član

16) Hanka Brkičević - član

17) Tifa Glumčević - član

 

 


Članovi Izvršnog odbora Asocijacije mladih GO SDA Tuzla:

1) dr.sc. Senad Mehmedinović, predsjednik
2) Lutvija Povlakić- potpredsjednica
3) Kenan Osmančević - potpredsjednik
4) Emir Šahović - član
5) Maida Zahirović - član
6) Naida Nakić - član
7) Anela Andelija - član
8) Emir Zonić - član
9) Džanan Kušljugić - član
10) Refik Osmanović - član
11) Ajdin Umihanić - član
12) Elmedina Osmić - član
13) Džanan Ribić - član
14) Armin Hurić - član
15) Jasna Salkić - član
16) Zijad Gergić - član

 

 

Vi ste ovdje: Lična karta