Da li je na pomolu nova kolicija na političkoj sceni Tuzle : SDP Jasmina Imamovića i PDA Mirsada Kukića?

20180719 103521

Da li je na pomolu nova kolicija na političkoj sceni Tuzle : SDP Jasmina Imamovića i PDA Mirsada Kukića?

20180719 103323

Na dvadesetdrugoj redovnoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla održanoj 16.07.2018. godine Klub vijećnika SDA poslao je prijedloge za izmjenu određenog broja članova radnih tijela (Komisija i Savjeta) pri Gradskom vijeću Tuzla koji su imenovani iz reda SDA.

Komisija za izbor i imenovanje je razmatrala i usvojila prijedloge Kluba SDA, te ih proslijedila prema Gradskom vijeću Tuzla. Dakle, Vijeće je trebalo samo da potvrdi prijedloge Komisije, jer dosadašnja praksa, a u skladu sa Poslovnikom o radu GV Tuzla, bila je takva da svaka stranka ima pravo za izmjenu svojih članova u radnim tijelima, na osnovu zvaničnih izbornih rezultata objavljenih u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“.

Nažalost, vladajuća većina na čelu sa SDP-om, Tuzlanskom alternativom, DF-om i samostalnim vijećnicima koji su napustili SDA, tokom glasanja o ovoj tački na posljednjoj sjednici Vijeća bila je suzdržana te je tako onemogućena izmjena članova radnih tijela, što je presedan u dosadašnjem radu GV Tuzla.

20180719 103310
Također, na dvadesetoj sjednici GV održanoj 14.05.2018. godine, vladajuća većina, bez valjanog obrazloženja, nije dozvolila izmjenu dva člana u radnim tijelima iz reda SDA.

To potvrđuje da je na pomolu nova koalicija u Gradskom vijeću Grada Tuzla, SDP i PDA, o čemu se u gradskim kuloarima već otvoreno priča, odnosno da je riječ o izbornom dogovoru između ove dvije političke opcije za predstojeće Opće izbore.

Da je naša tvrdnja opravdana potvrđuje i činjenica da su tzv. samostalni vijećnici, koji su svoj mandat u Vijeću dobili zahvaljujući glasovima SDA, a sada su članovi PDA, bili neprincipijelni i glasali protiv zahtjeva Kluba vijećnika SDA dajući tako podršku većini u GV Tuzla koju čini SDP sa svojim političkim satelitima.

Klub vijećnika SDA Tuzla će i u narednom periodu nastojati shodno Poslovniku o radu Gradskog vijeća, insistirati na poštivanju jednakih prava za sve političke faktore u skladu sa izbornim rezultatima na Lokalnim izborima, a Gradski odbor SDA Tuzla će obavijestiti i CIK BiH o političkoj torturi koja se trenutno provodi u Gradskom vijeću Tuzla .

Ovim putem skrećemo pažnju građanima i široj javnosti da ovakvi neprincipijelni postupci i interesne koalicije ne mogu donijeti nikakav napredak društvenoj zajednici već samo još veću neizvjesnost po građane Tuzle na planu stvaranja zdravih demokratskih odnosa u zajednici.

Dragi sugrađani, sretna Vam nova koalicija, SDP-a i PDA !

                                                                                                                             Klub vijećnika GO SDA Tuzla