Bukvarević u Parlamentu: Usvojite borački zakon, omogućite im da koriste 15 svojih prava

600 15312183541514628194bukvarevic5

Bukvarević u Parlamentu: Usvojite borački zakon, omogućite im da koriste 15 svojih prava


Prava demobilisanih boraca u FBiH nisu definisana već osam godina, od kada je prestao važiti prethodni zakon o ovoj oblasti, kazao je ministar za boračka pitanja FBiH Salko Bukvarević obraćajući se članovima Zastupničkog doma Parlamenta FBiH na vanrednoj sjednici, govoreći o novom prijedlogu ovog zakona.

U svom obraćanju on je dao kratku rekapitulaciju, od 2015. godine naovamo, od kada je Ministarstvo za boračka pitanja počelo pripremati prednacrt novog zakona. U izradi prednacrta, prema njegovim riječima, učestvovali u predstavnici Vlade i Parlamenta FBiH, kao i članovi boračkih udruženja. Prvi prednacrt zakona je pripremljen još u augustu 2016. godine, ali je, zbog dobijenog negativnog mišljenja Ministarstva finansija FBiH, povučen na doradu.

Sadašnja verzija je pripremljena u martu ove godine i ona je dobila pozitivno mišljenje Ministarstva finansija FBiH, ali i svih drugih ministarstava u Vladi FBiH, u čiju oblast djelovanja zadire ovaj zakon, kao što su ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike, obrazovanja, pravde i druga. Za sve vrijeme pripreme prednacrta zakona konsultovane su i kantonalne vlade i skupštine svih kantona u FBiH, koje su davale pozitivna mišljenja na pristigle nacrte.

Prema Bukvarevićevim riječima, Prijedlogom zakona koji je došao u Parlament, definisano je 15 prava koja mogu ostvarivati demobilisani borci. Među tim pravima su zdravstvena zaštita, prednost pri zapošljavanju, pravo na liječenje i druga. Među pravima je definisana i isplata naknade demobilisanim borcima, uz poštivanje određenih kriterija.

– Četiri su kategorije demobilisanih boraca koji će ostvarivati pravo na naknadu. Radi se o demobilisanim borcima starijim od 65 godina, ako demobilisani borac i njegov bračni drug nemaju dovoljno sredstava za život. Pravo na naknadu moći će ostvarivati i demobilisani borci stariji od 65 godina, koji se na birou za zapošljavanje nalaze najmanje godinu, ako su u ratu proveli najmanje godinu. Žene demobilisani borci imaju pravo na naknadu ako su starije od 50 godina, ako one i njihovi bračni drugovi nemaju dovoljno sredstava za život. U izuzetnim slučajevima pravo na naknadu će imati demobilisani borci stariji od 57 godina, ako su na birou najmanje godinu i ako su u ratu proveli najmanje 36 mjeseci – kazao je Bukvarević, ističući kako je predviđeno da isplatni koeficijent utvrđuje Vlada FBiH.

Ministar za boračka pitanja je posebno naglasio, a trenutno postoje četiri zakona kojima su definisana prava različitih kategorija boračke populacije, ali ne i zakon o pravima demobilisanih boraca. Prema postojećim zakonima, obaveza federalnog budžeta za ove kategorije iznosi 570 miliona KM godišnje, a obaveze kantonalni budžeta iznose dodatnih 55 miliona maraka na godišnjem nivou.

– Zbog toga predlažem da se usvoji ovaj prijedlog zakona, a onda ćemo zajedno sa predstavnicima Odbora za boračka pitanja Parlamenta FBiH, te predstavnicima boračkih udruženja, početi raditi na pripremi jedinstvenog sveobuhvatnog zakona, kojim bi bile obuhvaćene sve boračke kategorije – dodao je Bukvarević.

Posebno je napomenuo da je ovim prijedlogom zakona predviđena javna objava registra demobilisanih boaca, kao i korisnika boračkih naknada po bilo kojoj osnovi.

Predsjedavajući Zastupničkog doma Edin Mušić je napomenuo kako je do sada na ovaj prijedlog zakona pristiglo ukupno 32 amandmana, te da rok za ulaganje amandmana traje do kraja rasprave o ovoj tački dnevnog reda.

Sjednici prisustvuju i predstavnici demobilisanih boraca, koji su se okupili na mirnim protestima ispred zgrade Parlamenta FBiH povodom održavanja vanredne sjednice.

Zastupnici HDZBiH-HNS-a ne učestvuju u radu vanredne sjednice zbog, kako su naveli, usvajanja Zakona o izbornim jedinicama i broju mandata u Parlamentu FBiH, na posljednjoj sjednici Zastupničkog doma.