Author - Press SDA Tuzla

Implementacija Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica teče prema predviđenom planu i dinamici

Radna grupa Vlade Federacije Bosne i Hercegovine kojom predsjedava ministar Salko Bukvarević održala sastanak  na kojem su razmatrali implementaciju federalnog Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica. Riječ je o redovnim radnim sastancima na kojima se prati implementacija Zakona i izvještavaju članovi o svim aktivnostima ali i rješavaju otvorena pitanja u oblasti boračko-invalidske zaštite. Zaključeno je da implementacija teče po planu i bez ikakvih problema ali da je potrebno da se aktivnije uključe drugi nivoi i institucije putem [...]

Read more...

Izetbegović: Pravna pobjeda za državu BiH i njene građane

Predsjednik SDA Bakir Izetbegović čestitao je delegatima u Vijeću naroda entiteta RS zbog uspješne apelacije Ustavnom sudu BiH. Ustavni sud BiH je na osnovu apelacije sedam delegata u Vijeću naroda RS-a neustavnim proglasio član entitetskog zakona kojim je RS pokušala javno poljoprivredno zemljište prisvojiti i upisati kao državnu imovinu. “Na temelju apelacije sedam delegata u Vijeću naroda RS, Ustavni sud BiH je proglasio neustavnim član entitetskog zakona, kojim su vlasti RS pokušale prisvojiti javno poljoprivredno zemljište kao državnu imovinu. U obrazloženju ove [...]

Read more...

SDA: Oslobađajuća presuda Sejdiću dokazuje da Tužilaštvo BiH ima političke ciljeve

Pravosnažna presuda, kojom je Apelaciono vijeće suda BiH oslobodilo komandanta ARBiH i heroja odbrane Goražda Ahmeta Sjedića, još jedan je dokaz tendencioznog odnosa dijelova Tužilaštva BiH protiv oficira Armije RBiH. Časni komandant Sejdić predstavlja pravo i jedino lice Armije Republike BiH, te je svakome ko zna istinu o odbrani Goražda o agresije ovo jedini normalan i očekivan ishod. Od podizanja optužnice 2016. pa sve do danas bilo je vrlo jasno da je optužnica protiv Sejdića neutemeljena i da nije zasnovana [...]

Read more...