8.mart, Dan žena u GO SDA Tuzla: Posjeta majkama šehida

8.mart, Dan žena u GO SDA Tuzla: Posjeta majkama šehida

8.mart, Međunarodni dan žena, Organizacija žena Gradskog odbora SDA Tuzla posvetila je majkama šehida.

Ženama, heroinama, majkama, koje tiho i dostojanstveno žive njegujući uspomene na svoje sinove koji su živote hrabro dali na bedemu Bosne i Hercegovine.

Na dan kada se posebno ističe važnost žene, posjećuju majke i iskazuje im se pažnja, ovim majkama njihovi sinovi neće doći, donijeti cvijet za praznik.

Vasvija Hamzabegović, majka tri šehida, Nedžada, Seada i Safeta prelistava stare albume i miluje njihove fotografije. Tako je i majka Muniba Malkić preživjela sve ove godine njegujući uspomenu na svoja tri sina. Majka Munira Hasić ponosno miluje lik svoga Ljiljana, svoga sina Dinu Hasića. A Hurija Hrbat u tišini suzu pusti za svoje nikad prežaljene, Hasana i Esada.

“Šehid” je pjesma koju je majka Zineta Agić napisala za svog nikada prežaljenog sina Ruska. Stihovi koji u srce diraju i svaki je ispraćen suzama…Za svojim čedom plače i Muniba Mahmutović. To su dva šehida sa Sjenjaka.

Neka im je svima rahmet…